Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1354

Brüssel, 20. oktoober 2010

Uus lennundusfoorum Euroopa lennundussektori probleemide lahendamiseks

Transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas kohtus Euroopa lennundussektori tippjuhtidega, et arutada lennundusfoorumi esimesel kokkusaamisel Euroopa lennunduse tulevasi probleeme. Lennundusfoorum on loodud Euroopa Komisjoni strateegiliseks nõustamiseks, et panna alus jätkusuutlikule lennutranspordile ja säilitada Euroopa lennunduse konkurentsivõime.

Asepresident Kallas ütles: „Lennutranspordisektor seisab silmitsi tõsiste raskustega ning peab rohkem pingutama, et ärimaailmas ja poliitikanõuete täitmisel toime tulla. Seepärast on ülioluline kajastada strateegiliselt selle sektori tulevikuväljavaateid Euroopas. Euroopa majanduse konkurentsivõime säilitamiseks ning Euroopa kodanike ja ettevõtjate liikuvusvajaduse täitmiseks vajame tõhusat, usaldusväärset ja mõistliku hinnaga lennutranspordisüsteemi.”

Lennundusfoorum tuli esimest korda kokku Brüsselis täna, 20. oktoobril. Asepresident Kallas määras lennundusfoorumi liikmeteks 15 tippjuhti lennundussektorist. Need on lennuettevõtjate, lennujaamade, ametiühingute, lennuliikluse korralduse ja lennundustööstuse esindajad. Euroopa lennundussektori strateegiliste ülesannete üle arutamiseks hakkab Kallase juhatatav foorum kohtuma kaks korda aastas.

Komisjon teatas lennundusfoorumi loomisest aprillis seoses vulkaanilise tuha pilve kriisiga. ELi transpordiministrid ja sidusrühmade esindajad väljendasid heameelt lennundusfoorumi kui strateegilise dialoogi võimaluse loomise üle.

Hoolimata ülemaailmsest majanduskriisist läbis ELi lennujaamasid 2009. aastal rohkem kui 750 miljonit lennureisijat. Lennunduses (sh lennuettevõtjad, lennujaamad, aeronavigatsiooniteenuse osutajad, maapealse teenuse osutajad, hooldusorganisatsioonid) on otseselt hõivatud ligikaudu 700 000 inimest Euroopas. Hoolimata üha tõsisematest keskkonna- ja suutlikkuspiirangutest on Euroopa lennutranspordi majandusnäitajad kuni viimase ajani liikunud tõusuteel.

Foorumi põhijäreldused olid järgmised:

 • Tuleb tagada ühtse taeva täielik rakendamine, milles valitsused on kokku leppinud. Ühtne Euroopa taevas on Euroopa Komisjoni 2004. aastal käivitatud ulatuslik algatus Euroopa lennuliikluse korraldusstruktuuri reformimiseks.

 • Tuleb jätkata komisjoni juba alustatud tööd, et tõhustada Euroopa lennunduse võimalusi uutele turgudele jõudmiseks. Selleks on vaja alla kirjutada kahepoolsetele lepingutele.

 • Tuleb määratleda tõhus juhtimisstruktuur ühtse taeva tehnoloogilise haru SESARi (ühtse Euroopa taeva lennuliikluse juhtimissüsteemide alased teadusuuringud) edasiseks kasutamiseks.

 • Ühtse taeva põhimõtteid tuleb laiendada väljapoole ELi piire.

 • Asepresident tegi otsuse luua lennundusalaste teadusuuringutega tegelev kõrgetasemeline rühm selle lennunduse valdkonna eriprobleemide väljaselgitamiseks.

Lisa: Lennundusfoorumi liikmed

 • François Ballestero, Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) tsiviillennunduse ja turismi valdkonna poliitiline sekretär

 • kapten Martin Chalk, Euroopa Lennumeeskonnaliikmete Liidu (ECA) president

 • Claude Chêne, asepresident Kallase erinõunik

 • Richard Deakin, NATS Ltd tegevdirektor

 • Loius Gallois, European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. tegevdirektor

 • Massimo Garbini, ENAV S.p.A. peadirektor

 • Jacek Krawczyk, LOT Polish Airlines S.A. nõukogu esimees, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liige

 • Rein Loik, Tallinn Airport Ltd haldusnõukogu esimees

 • Wolfgang Mayrhuber, Deutsche Lufthansa AG juhatuse esimees

 • Carolyn McCall, easyJet plc tegevdirektor

 • Ad Rutten, Schiphol Group peadirektor käituse alal, Airports Council International – Europe juhatuse esimees

 • Antonis Simigdalas, Olympic Air S.A. tegevdirektor

 • Jean-Cyril Spinetta, Air France-KLM juhatuse esimees

 • Niky Terzakis, TNT Airways SA tegevdirektor

 • Willie Walsh, British Airways plc tegevdirektor ja praegu Euroopa Lennuettevõtjate Ühenduse (AEA) presidentide komitee esimees

 • Daniel Weder, Skyguide Swiss Air Navigation Services tegevdirektor


Side Bar