Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1354

Bruxelles, den 20. oktober 2010

Ny luftfartsplatform skal tage den europæiske luftfartssektors udfordringer op

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, mødtes i dag med højtstående repræsentanter for den europæiske luftfartssektor ved det første møde i luftfartsplatformen for at drøfte de udfordringer, som den europæiske luftfart står over for i fremtiden. Luftfartsplatformen er blevet oprettet for at yde strategisk rådgivning til næstformanden med det formål at lægge grundlaget til en holdbar fremtid for lufttransporten og en konkurrencedygtig fremtid for den europæiske luftfartssektor.

Næstformand Siim Kallas udtalte i denne forbindelse: "Lufttransporten står over for vældige udfordringer og er under stigende pres for at efterkomme erhvervslivets og politikernes krav. Det er derfor af vital betydning at gøre sig strategiske overvejelser om dens fremtid i Europa. For at fastholde den europæiske økonomis konkurrenceevne og opfylde Europas borgeres og erhvervslivs behov for mobilitet har vi brug for et effektivt, pålideligt og prisgunstigt lufttransportsystem."

Luftfartsplatformen holdt sit første møde i Bruxelles i dag (20. oktober). Næstformand Siim Kallas har opfordret 15 højtstående repræsentanter for luftfartssektoren, som repræsenterer luftfartsselskaberne, lufthavnene, fagforeningerne, lufttrafikstyringen og luftfartsindustrien, til at blive medlemmer af luftfartsplatformen. Platformen, som har næstformanden som formand, skal efter planen mødes to gange om året for at drøfte de strategiske udfordringer, som den europæiske luftfartssektor står over for.

Kommissionen annoncerede oprettelsen af en luftfartsplatform i kølvandet på krisen omkring den vulkanske askesky i april. EU's transportministre og repræsentanter for interessegrupper hilste oprettelsen af luftfartsplatformen velkommen som et middel til at indlede en strategisk dialog.

På trods af den globale økonomiske krise passerede over 750 millioner passagerer igennem EU's lufthavne i 2009. Luftfartssektoren (som omfatter luftfartsselskaberne, lufthavnene, luftfartstjenesteudbyderne, groundhandling-leverandørerne, vedligeholdelsesorganisationerne) beskæftiger direkte omkring 700 000 mennesker i Europa. Indtil for nylig udviste lufttransporten i Europa høje vækstrater på trods af stadig sværere miljø- og kapacitetsudfordringer.

De vigtigste konklusioner fra platformen peger på behovet for:

 • at sikre fuld gennemførelse af det fælles europæiske luftrum, således som regeringerne har aftalt. Det fælles europæiske luftrum er et ambitiøst initiativ lanceret af Europa-Kommissionen i 2004 for at reformere hele arkitekturen i den europæiske lufttrafikstyring

 • at bygge videre på det arbejde, der allerede er udført af Kommissionen med det formål at udvide den europæiske luftfarts muligheder for at trænge ind på nye markeder gennem undertegnelse af bilaterale aftaler

 • at fastlægge en effektiv styringsstruktur for den fremtidige gennemførelse af SESAR (forskningsprogram vedrørende lufttrafikstyring for det fælles europæiske luftrum), som er den teknologiske del af det fælles europæiske luftrum

 • at udvide principperne for det fælles europæiske luftrum til at gælde for områder, der ligger uden for EU's grænser

 • at næstformanden beslutter at nedsætte en højtstående gruppe om luftfartsforskning til at se nærmere på de konkrete udfordringer, luftfartssektoren står over for på dette felt.

Bilag: medlemmerne af luftfartsplatformen

 • François Ballestero, politisk sekretær med ansvar for civil luftfart og turisme, European Transport Workers' Federation (ETF)

 • Martin Chalk, formand for European Cockpit Association

 • Claude Chêne, særlig rådgiver for næstformand Siim Kallas

 • Richard Deakin, administrerende direktør, NATS Ltd.

 • Louis Gallois, administrerende direktør, European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.

 • Massimo Garbini, generaldirektør, ENAV S.p.A.

 • Jacek Krawczyk, formand for tilsynsrådet, LOT Polish Airlines S.A., næstformand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 • Rein Loik, formand for bestyrelsen, Tallinn Airport Ltd.

 • Wolfgang Mayrhuber, formand for bestyrelsen, Deutsche Lufthansa AG

 • Carolyn McCall, administrerende direktør, easyJet plc

 • Ad Rutten, driftschef, Schiphol Group, formand for bestyrelsen, Airports Council International - Europe

 • Antonis Simigdalas, administrerende direktør, Olympic Air S.A.

 • Jean-Cyril Spinetta, formand for bestyrelsen, Air France-KLM

 • Niky Terzakis, administrerende direktør, TNT Airways SA

 • Willie Walsh, administrerende direktør, British Airways plc, og nuværende formand for formandsudvalget i Sammenslutningen af Europæiske Luftfartsselskaber

 • Daniel Weder, administrerende direktør, Skyguide Swiss Air Navigation Services


Side Bar