Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1354

Брюксел, 20 октомври 2010 г.

Нова авиационна платформа ще търси решения на предизвикателствата пред европейската авиация

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта, се срещна днес с високопоставени представители на европейската авиация на първото по рода си заседание на Авиационната платформа, за да обсъдят бъдещите предизвикателства пред авиацията в Европа. Авиационната платформа беше създадена с цел да предоставя стратегически съвети на заместник-председателя за изграждане на основата за устойчиво бъдеще на въздушния транспорт и за конкурентоспособност на европейската авиация.

Заместник-председателят Калас заяви: „Въздушният транспорт е изправен пред огромни предизвикателства, а натискът да бъде в съответствие с изискванията на бизнеса и на политиките става все по-голям. По тази причина е изключително важно да се помисли стратегически върху неговото бъдеще в Европа. Ние се нуждаем от ефикасен и надежден въздушен транспорт, който е на достъпни цени, за да бъдем в състояние да поддържаме конкурентоспособността на европейската икономика и да задоволяваме транспортните нужди на европейските граждани и на бизнеса.“

Първото заседание на Авиационната платформа беше проведено днес (20 октомври) в Брюксел. Заместник-предеседателят Калас покани 15 високопоставени личности от средите на авиацията — представители на авиокомпании, летища, профсъюзни организации, организации за управление на въздушното движение и на авиационния бранш — за членове на Авиационната платформа. Предвижда се председателстваната от заместник-председателя платформа да провежда заседанията си два пъти годишно, за да дискутира стратегическите предизвикателства пред европейската авиация.

Европейската комисия съобщи за създаването на Авиационната платформа през месец април, непосредствено след кризата с облака от вулканична пепел. Министрите на транспорта от ЕС, както и представители на заинтересованите страни приветстваха създаването на Авиационната платформа като средство за провеждане на стратегически диалог.

Въпреки световната икономическа криза, над 750 милиона пътници са пристигнали или отпътували от европейските летища през 2009 г. Авиацията (в т. ч. авиокомпании, летища, доставчици на аеронавигационно обслужване, доставчици на наземно обслужване, организации за техническо обслужване) осигурява работа на около 700 000 души в Европа. Въздушният транспорт на стария континент до неотдавна показваше висок темп на растеж, въпреки предизвикателствата по отношение на околната среда и наличния капацитет, които стават все повече.

Основните заключения на Авиационната платформа засягат необходимостта от:

- гарантиране на цялостното осъществяване на проекта за единно небе, както е договорено от правителствата. Единното европейско небе на ЕС представлява амбициозна инициатива, стартирана от Европейската комисията през 2004 г. с цел да се подобри организацията на управлението на европейското въздушно движение;

- разширяване на дейностите, които вече са предприети от Комисията за увеличаване на възможностите пред европейската авиация за навлизане на нови пазари — чрез подписване на двустранни спогодби;

- създаване на ефикасна управленска структура за бъдещото разгръщане на SESAR (Изследователска програма за управлението на въздушното движение в единното европейско небе);

- разпространяване на принципите за единно небе отвъд границите на Европейския съюз;

- решение на заместник-председателя за създаване на група на високо равнище за изследвания в областта на авиацията, която да разгледа конкретните предизвикателства, пред които е изправена авиацията в тази област.

Приложение: Членове на Авиационната платформа:

- François Ballestero, политически секретар по въпросите на гражданското въздухоплаване и туризма, Европейска федерация на транспортните работници (ETF)

- Капитан Martin Chalk, председател на Европейската асоциация на пилотите

- Claude Chêne, специален съветник на заместник-председателя Калас

- Richard Deakin, главен изпълнителен директор на NATS Ltd

- Louis Gallois, главен изпълнителен директор на Европейския авиационен, отбранителен и космически консорциум EADS N.V.

- Massimo Garbini, генерален директор на ENAV S.p.A.

- Jacek Krawczyk, председател на надзорния съвет на LOT Polish Airlines S.A., заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет

- Rein Loik, председател на управителния съвет на Летище Талин

- Wolfgang Mayrhuber, председател на изпълнителния съвет на Deutsche Lufthansa AG

- Carolyn McCall, главен изпълнителен директор на easyJet plc

- Ad Rutten, главен оперативен директор на Schiphol Group, президент на борда на Международния съвет на летищата — Европа

- Antonis Simigdalas, главен изпълнителен директор на Olympic Air S.A.

- Jean-Cyril Spinetta, председател на съвета на директорите на Air France-KLM

- Niky Terzakis, изпълнителен директор на TNT Airways SA

- Willie Walsh, главен изпълнителен директор на British Airways plc и настоящ председател на президентския комитет на Асоциацията на европейските авиокомпании

- Daniel Weder, главен изпълнителен директор на Skyguide Swiss Air Navigation Services


Side Bar