Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1352

Bryssel den 20 oktober 2010

Kommissionens praktikprogram firar 50-årsjubileum

Vad har kung Mohammed VI av Marocko, Mario Monti, Silvana Koch-Mehrin och Barack Obamas ekonomiska rådgivare Michael Froman gemensamt? De har alla en gång varit praktikanter på EU-kommissionen. Sedan starten 1960 har mer än 40 000 unga personer med universitetsexamen deltagit I kommissionens praktikprogram. Det är det äldsta praktikprogrammet i sitt slag och störst i världen sett till antalet rekryterade varje år. Under en fem-månadersperiod arbetar praktikanterna med en rad olika uppgifter tillsammans med heltidstjänstemän på kommissionen. Några har fortsatt och blivit kommissionsledamöter och Europaparlamentsledamöter medan andra blivit allt från kungar till journalister. Kommissionen är i dag värd för en konferens i Bryssel för att uppmärksamma praktikprogrammets 50-årsjubileum.

Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom, sa: ”Under årens lopp har praktikanterna bidragit enormt till kommissionen med sin dynamiska kraft och kunskap. För många har den här erfarenheten varit ett avgörande steg i deras framtida karriär och i ett livslångt engagemang för EU.”

Under programmets första år, 1960, fanns tre praktikanter. 1983 hade siffran stigit till 500 och i dag är den uppe i runt 1 200. Under de 50 år som programmet har funnits har Italien stått för det största antalet praktikanter (nästan 4 500) och Malta det minsta (runt 50). Nästan 3 500 praktikanter kommer från länder utanför EU. Under de sista tio åren har antalet kvinnliga praktikanter överskridit antalet manliga med 70 % jämfört med 30 %. 2009 var medelåldern bland praktikanterna 26 år, de talade i snitt mer än fyra olika språk och hade i genomsnitt nästan två akademiska examina var.

Tio före detta praktikanter på kommissionen

Bland före detta praktikanter på kommissionen finns:

Dacian Ciolos, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling

Kronprins Felipe, Spaniens tronarvinge

Michael Froman, biträdande assistent till USA:s president Barack Obama och nationell säkerhetsrådgivare för internationella ekonomiska frågor

Silvana Koch-Mehrin, Europaparlamentets vice ordförande och ordförande för det tyska liberala partiet (FDP) i Europaparlamentet

Manuel Marín, f.d. vice ordförande för kommissionen

Kung Mohammed VI av Marocko

Mario Monti, f.d. EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden och konkurrens

Christine Ockrent, belgisk journalist, f.d. chefredaktör på tidningen L'Express, presentatör på tevekanalerna France 2 och France 3

Odile Quintin, f.d. generaldirektör för utbildning och kultur vid Europeiska kommissionen

Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

För att uppmärksamma 50-årsjubiléet är kommissionen värd för en konferens I Bryssel (Charlemagnebyggnaden) med fokus på tidigare, nuvarande och framtida utveckling av praktikprogrammet. Praktikanter från olika generationer och med skilda nationaliteter kommer att dela med sig av sina upplevelser och företrädare för kommissionens avdelningar, särskilt personalavdelningen, kommer att göra presentationer. Praktikkontoret kommer att visa en video om sociala, kulturella och yrkesmässiga fördelar med att vara praktikant.

Hur man blir praktikant på kommissionen

Praktikprogrammet tar emot universitetsstudenter från hela världen. Cirka 90 % av deltagarna kommer från EU:s medlemsländer. Konkurrensen är stenhård, med mer än 14 000 ansökningar per år och 1 200 platser att slåss om. Det finns två praktikperioder om fem månader att välja mellan årligen, med början den 1 mars och den 1 oktober. Ansökan ska lämnas in sju månader innan perioden börjar via praktikkontorets webbplats. De praktikanter som antas får ett månatligt bidrag på 1 067 euro och ersättning för resekostnader. Kommissionens praktikkontor driver även ett speciellt program för att locka romer (10 praktikanter per år) och tolkar från Kina (10 per år).

Kommissionens praktikkontor sköter programmet och har en årlig budget på 7 miljoner euro (2009).

Praktikprogrammet är en del av kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur. Kommissionen har planer på att skapa en gemenskap av före detta praktikanter som liksom ”goodwill-ambassadörer” ska sprida och främja europeiska idéer och värderingar.

Vill du veta mer?

Kommissionens praktikkontor: http://ec.europa.eu/stages/

Porträtt av tidigre praktikanter (1960 – 2010):

http://www.traineeship-anniversary.eu/en/testimonials

Konferensens webbplats: http://www.traineeship-anniversary.eu/


Side Bar