Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1352

V Bruseli 20. októbra 2010

Dôležitá etapa: oslavy 50. výročia programu Komisie pre stážistov

Čo majú spoločné marocký kráľ Mohamed VI, Mario Monti, Silvana Koch-Mehrin a poradca Baracka Obamu pre ekonomiku Michael Froman? Všetci kedysi absolvovali stáž v Európskej komisii. Do programu Komisie pre stážistov sa od jeho začiatku v roku 1960 zapojilo viac ako 40 000 mladých absolventov univerzít. Ide o najdlhšie trvajúci program pre stážistov svojho druhu, ktorý je z hľadiska počtu ročne prijatých stážistov aj najväčším na svete. Počas obdobia piatich mesiacov stážisti spolupracujú s úradníkmi zamestnanými na plný úväzok na širokej škále úloh. Z niektorých sa stali európski komisári a poslanci, kým iní sa stali kráľmi či novinármi. Komisia dnes v Bruseli organizuje konferenciu na oslavu 50-teho výročia programu pre stážistov.

Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „V priebehu rokov stážisti nesmierne obohatili Komisiu svojou dynamickosťou a znalosťami. Pre mnohých bola táto skúsenosť rozhodujúcim krokom v ich budúcej kariére a celoživotnom záväzku pracovať pre Európsku úniu.“

V roku 1960, ktorý bol prvým rokom programu pre stážistov, boli stážisti traja. Do roku 1983 sa ich počet zvýšil na 500 a v súčasnosti dosahuje okolo 1 200. Počas päťdesiatich rokov existencie programu najviac stážistov pochádzalo z Talianska (takmer 4 500) a najmenej z Malty (okolo 50). Takmer 3 500 stážistov pochádzalo z krajín mimo EÚ. Počas posledných desiatich rokov prevažovalo ženské pohlavie nad mužským v pomere 70 % ku 30 %. V roku 2009 bol priemerný vek stážistov 26 rokov, priemerný počet jazykov, ktoré ovládali, bol viac ako štyri a priemerný počet vysokoškolských diplomov bol takmer dva na stážistu.

Desať bývalých stážistov Komisie

Medzi bývalých stážistov Komisie patria:

Dacian Ciolos, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

španielsky korunný princ Felipe

Michael Froman, zástupca poradcu amerického prezidenta Baracka Obamu a zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť v oblasti medzinárodných hospodárskych záležitostí

Silvana Koch-Mehrin, podpredsedníčka Európskeho parlamentu a predsedníčka nemeckej liberálno-demokratickej strany (FDP) v Európskom parlamente

Manuel Marín, bývalý podpredseda Komisie

marocký kráľ Mohamed VI

Mario Monti, bývalý európsky komisár zodpovedný za vnútorný trh a hospodársku súťaž

Christine Ockrent, belgická novinárka, bývalá vedúca redakcie l'Express, televízna hlásateľka pre France 2 a France 3

Odile Quintin, bývalá generálna riaditeľka generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru

Viviane Reding, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo

Konferencia, ktorú dnes Komisia organizuje na oslavu 50-teho výročia v Bruseli (budova Charlemagne), je zameraná na minulosť, prítomnosť a budúcnosť programu pre stážistov. Stážisti rôznych generácií a národností vyrozprávajú svoj príbeh a zástupcovia útvarov Komisie, najmä útvaru ľudských zdrojov, prednesú prezentácie. Úrad pre stáže predstaví video o sociálnych, kultúrnych a profesionálnych výhodách stáží.

Ako sa stať stážistom Komisie

Program pre stážistov je otvorený pre absolventov univerzít z celého sveta. Asi 90 % stážistov pochádza z členských štátov EÚ. Konkurencia je vysoká, keďže na 1 200 miest pre stážistov pripadá 14 000 žiadostí ročne. Každý rok sa organizujú dve päťmesačné stáže so začiatkom 1. marca a 1. októbra. Žiadosti sa musia podať sedem mesiacov pred začiatkom stáže prostredníctvom webovej stránky úradu pre stáže. Prijatí stážisti dostávajú mesačný grant vo výške 1 067 EUR a náhradu cestovných nákladov. Úrad pre stáže takisto realizuje program osobitne zameraný na kandidátov spomedzi rómskej menšiny (10 stážistov ročne) a na tlmočníkov z Číny (10 stážistov ročne).

Program riadi úrad pre stáže s rozpočtom 7 miliónov EUR na rok (2009).

Program Komisie pre stážistov spadá pod Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru. Komisia plánuje vytvoriť komunitu bývalých stážistov, ktorí by ako „veľvyslanci dobrej vôle“ šírili podporu pre európske myšlienky a hodnoty.

Viac informácií môžete nájsť na týchto webových stránkach:

Úrad pre stáže Európskej komisie: http://ec.europa.eu/stages/

Portréty bývalých stážistov (1960 ­­– 2010):

http://www.traineeship-anniversary.eu/en/testimonials

Webová stránka konferencie: http://www.traineeship-anniversary.eu/.


Side Bar