Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

Bruselj, 19. oktobra 2010

Komisija za začasno prekinitev kloniranja živali za proizvodnjo živil v EU

Evropska komisija je danes objavila, da bo predlagala začasno prekinitev kloniranja živali za proizvodnjo živil v EU. Komisija prav tako namerava začasno prekiniti uporabo kloniranih rejnih živali in trženje živil iz klonov. Vsi začasni ukrepi bodo pregledani po petih letih. Predvidena je tudi vzpostavitev sistema sledljivosti uvoza reproduktivnega materiala za klone, kot so seme in zarodki klonov. Sistem bo kmetom in industriji omogočil vzpostavitev podatkovne baze o živalih iz tega reproduktivnega materiala.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Danes sprejeto sporočilo je odziv na pozive Evropskega parlamenta in držav članic k oblikovanju posebne politike EU na tem občutljivem področju. Menim, da je začasna prekinitev realistična in izvedljiva rešitev v odziv na sedanja vprašanja o dobrem počutju živali.“ Komisar je poudaril, da predlog ne pomeni prekinitve kloniranja za uporabe, ki niso povezane s proizvodnjo živil, kot so raziskave, ohranitev ogroženih vrst ali proizvodnja farmacevtskih izdelkov. Na koncu je izrazil upanje, da „se bodo Svet, Parlament in Komisija po sprejetju tega poročila osredotočili na predlog o novih živilih, ki bo pomembno prispeval k varstvu potrošnikov in inovacijam“.

Pot naprej

Po mnenju Komisije je selektivna mešanica ukrepov skupaj s klavzulo o pregledu po petih letih najboljša pot naprej za obravnavo tega problema. Ti ukrepi bodo ustrezno obravnavali vprašanja o dobrem počutju živali brez uvedbe nepotrebnih in neupravičenih omejitev.

Ocena Komisije

Sporočilo zajema oceno tehnologije kloniranja v zvezi s proizvodnjo živil in preučuje pomembne vidike kloniranja glede na obstoječ zakonodajni okvir. Priznava izzive, ki jih prinašajo vprašanja o dobrem počutju živali, in obravnava etični vidik kloniranja. Priznava tudi, da ni znanstvenih dokazov, ki bi upravičili vprašanja o varnosti živil, pridobljenih iz kloniranih živali ali njihovih potomcev.

Sporočilo preučuje kloniranje v državah članicah in tretjih državah. V EU se za uvoz proizvodov iz klonov, trgovino z njimi in njihovo uporabo trenutno uporablja splošna zakonodaja EU. Danska je edina država članica, ki je uvedla nacionalno prepoved kloniranja živali za komercialne namene, nekatere tretje države pa že uporabljajo kloniranje za proizvodnjo plemenskih živali.

Komisija se je posvetovala z zainteresiranimi stranmi, Evropsko agencijo za varnost hrane je zaprosila za obrazložitev najnovejših znanstvenih dognanj, upoštevala pa je tudi mnenje Evropske skupine za etiko.

Ozadje

Pri kloniranju gre za stvaritev organizma, ki je genska kopija drugega organizma. To pomeni, da imata oba organizma popolnoma enak DNA.

Razprava o kloniranju za živila se je začela pred nekaj leti, ko so se v EU začeli uvažati klonirani zarodki. V skladu s trenutno veljavno uredbo EU se samo živila, proizvedena iz klonov, obravnavajo kot „nova živila“, ker niso proizvedena po tradicionalnih vzrejnih metodah. Zato so taka živila zajeta v področje uporabe Uredbe o novih živilih, o kateri se trenutno razpravlja na ravni EU. Nova živila so živila in živilske sestavine, ki se v EU niso znatno uporabljala za prehrano ljudi pred 15. majem 1997.

Septembra 2008 je Evropski parlament v svoji resoluciji podprl popolno prepoved kloniranja. Leta 2009 je Svet za obširnejši vpogled v to področje Komisijo zaprosil za poročilo o tem vprašanju. Komisar Dalli je na začetku tega leta na svoji predstavitvi v Evropskem parlamentu obljubil, da bo poročilo pripravljeno do konca leta 2010.

Več informacij na:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar