Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

Briselē, 2010. gada 19. oktobrī

Komisija atbalsta pārtikas ražošanai paredzētu dzīvnieku klonēšanas pagaidu atlikšanu ES

Eiropas Komisija šodien paziņoja, ka tā ierosinās, lai dzīvnieku klonēšana pārtikas ražošanas nolūkos ES pagaidām tiktu atlikta. Komisija plāno arī uz laiku apturēt klonētu lauksaimniecības dzīvnieku izmantošanu un no klonētiem dzīvniekiem iegūtas pārtikas tirdzniecību. Visus pagaidu pasākumus pārskatīs pēc pieciem gadiem. Paredzēts izveidot arī klonētu dzīvnieku reproduktīvā materiāla, piemēram, spermas un embriju, izsekojamības sistēmu. Šajā sistēmā lauksaimnieki un ražošanas nozare varēs izveidot datubāzi ar dzīvniekiem, ko radītu no minētā reproduktīvā materiāla.

Par veselību un patērētāju politiku atbildīgais komisārs Džons Dalli teica: “Šodien pieņemtais paziņojums ir atbilde uz Eiropas Parlamenta un dalībvalstu aicinājumu izstrādāt konkrētu ES politiku šajā jutīgajā jautājumā. Uzskatu, ka pagaidu atlikšana ir reālistisks un īstenojams risinājums, lai novērstu pašreizējās bažas par labturību.” Komisārs uzsvēra, ka ar priekšlikumu neatcels citus klonēšanas izmantošanas veidus, kas nav saistīti ar pārtiku, piemēram, pētniecību, apdraudētu sugu saglabāšanu vai dzīvnieku izmantošanu zāļu ražošanā. Noslēgumā komisārs pauda cerību, ka “līdz ar šā ziņojuma pieņemšanu Padome, Parlaments un Komisija varēs turpināt darbu ar priekšlikumu par jauniem pārtikas produktiem, kas ir būtisks ieguldījums patērētāju aizsardzībā un inovācijā.”

Turpmākā virzība

Komisija uzskata, ka labākais veids, kā risināt šo jautājumu, ir ar selektīvu pasākumu kopumu, ko papildina klauzula par pārskatīšanu pēc pieciem gadiem. Šie pasākumi pietiekamā mēra novērsīs bažas par dzīvnieku labturību, neieviešot liekus un nepamatotus ierobežojumus.

Komisijas vērtējums

Paziņojumā izklāstīts klonēšanas tehnoloģijas vērtējums saistībā ar pārtikas ražošanu un apskatīti attiecīgie klonēšanas aspekti, ņemot vērā pašreiz spēkā esošo tiesisko regulējumu. Tajā norādīts, kādas bažas par dzīvnieku labturību radušās un ņemts vērā klonēšanas ētiskais aspekts. Tajā teikts arī, ka nav zinātnisku pierādījumu, kas apstiprinātu, ka bažas par pārtikas drošumu ir pamatotas saistībā ar pārtiku, kas iegūta no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem.

Paziņojumā apskatīta gan klonēšana dalībvalstīs, gan trešās valstīs. Patlaban ES uz klonētu dzīvnieku produktu importu, tirdzniecību un izmantošanu attiecas vispārīgie ES tiesību akti. Dānija ir vienīgā dalībvalsts, kas piemēro valsts mēroga aizliegumu attiecībā uz dzīvnieku klonēšanu komerciāliem nolūkiem, savukārt dažās trešās valstīs klonēšana jau tiek izmantota vaislas dzīvnieku radīšanai.

Komisija apspriedās ar ieinteresētajām personām, aicināja EFSA sniegt jaunāko informāciju par zinātniskiem jautājumiem un ņēma vērā Eiropas ētikas grupas atzinumu.

Pamatinformācija

Klonēšana ir tāda organisma radīšana, kas ir cita organisma ģenētiska kopija. Tas nozīmē, ka abiem organismiem ir pilnīgi vienāda DNS.

Debates par klonēšanu pārtikas ražošanas nolūkā sākās pirms dažiem gadiem, kad ES tika importēti klonēti embriji. Saskaņā ar pašreizējo ES regulējumu par “jaunu pārtikas produktu” uzskata tikai pārtiku, kas iegūta no klonēta dzīvnieka, jo tā nav iegūta, izmantojot tradicionālas vaislas metodes. Tāpēc šāda pārtika ietilpst jauno pārtikas produktu regulas darbības jomā, un šo regulu patlaban apspriež ES līmenī. Jauni pārtikas produkti ir pārtika un pārtikas sastāvdaļas, kas ES nav izmantotas pārtikā ievērojamā daudzumā pirms 1997. gada 15. maija.

Eiropas Parlaments 2008. gada septembrī pieņēma rezolūciju, kurā tas atbalstīja klonēšanas pilnīgu aizliegumu. Lai tuvāk iepazītos ar šo jautājumu, Padome 2009. gadā aicināja Komisiju izstrādāt ziņojumu. EP noklausīšanā šogad komisārs Dalli apsolīja, ka ziņojumu pabeigs līdz 2010. gada beigām.

Sīkāku informāciju skatīt šeit:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar