Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

Briuselis, 2010 m. spalio 19 d.

Komisija planuoja Europos Sąjungoje laikinai neleisti klonuoti maisto gamybai skirtų gyvūnų

Europos Komisija šiandien paskelbė ketinanti Europos Sąjungoje laikinai neleisti klonuoti maisto gamybai skirtų gyvūnų. Komisija taip pat planuoja laikinai neleisti naudoti klonuotų ūkinių gyvūnų ir prekiauti iš klonų pagamintais maisto produktais. Visos laikinosios priemonės bus peržiūrėtos po penkerių metų. Be to, numatoma įdiegti importuojamų klonų reprodukcinių medžiagų, kaip antai spermos ir klonų embrionų, atsekamumo sistemą. Naudodamiesi šia sistema ūkininkai ir pramonės darbuotojai galės sudaryti gyvūnų, kurie būtų veisiami iš šių reprodukcinių medžiagų, duomenų bazę.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Šiandien priimtas komunikatas – tai atsakas į Europos Parlamento ir valstybių narių raginimus nustatyti konkrečią ES politiką šiuo opiu klausimu. Manau, kad reaguojant į nūdienos susirūpinimą dėl gerovės laikinas draudimas yra realus ir įgyvendinamas sprendimas.“ Komisijos narys pabrėžė, kad šiuo pasiūlymu bus draudžiamas tik klonavimas maisto gamybai, tačiau pasiūlymas netaikomas moksliniams tyrimams, nykstančių rūšių išsaugojimui ar vaistų gamybai naudojamų gyvūnų klonavimui. Galiausiai jis išreiškė viltį, kad „priėmus šią ataskaitą Taryba, Parlamentas ir Komisija parengs pasiūlymą dėl naujų maisto produktų, nes tai būtų didelis indėlis į vartotojų apsaugą ir inovacijas.“

Perspektyvos

Komisijos nuomone, šią problemą geriausia spęsti taikant įvairias selektyvias priemones, kurios būtų peržiūrimos kas penkerius metus. Šiomis priemonėmis gyvūnų gerovės problemos būtų sprendžiamos pakankamai gerai, nebūtų nereikalingų ir nepagrįstų draudimų.

Komisijos vertinimas

Komunikate pateikiamas su maisto gamyba susijęs klonavimo technologijos vertinimas ir esamų teisės aktų požiūriu nagrinėjami svarbūs klonavimo aspektai. Komunikate patvirtinamos dėl gyvūnų gerovės kylančios problemos ir atsižvelgiama į etinius klonavimo aspektus. Jame taip pat pažymima, kad nėra mokslinių įrodymų, kad dėl iš klonuotų gyvūnų ar jų palikuonių gaminamų maisto produktų kyla grėsmė maisto saugai.

Komunikate nagrinėjamas klonavimo valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse klausimas. Šiuo metu iš klonų pagamintų produktų importas, prekyba šiais produktais ir jų naudojimas Europos Sąjungoje reglamentuojami bendraisiais ES teisės aktais. Danija – vienintelė valstybė narė, kurioje įvestas nacionalinis draudimas klonuoti gyvūnus komerciniais tikslais, o kai kuriose trečiosiose šalyse jau klonuojami veisliniai gyvūnai.

Komisija konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis, paprašė EMST atnaujinti mokslines žinias ir atsižvelgė į Europos etikos grupės nuomonę.

Pagrindiniai faktai

Klonavimas – organizmo, kuris yra genetiškai tapatus kitam organizmui, kūrimas. Tai reiškia, kad abiejų organizmų DNR yra visiškai vienoda.

Diskusijos apie klonavimą maisto gamybos tikslais prasidėjo prieš kelerius metus, kai į Europos Sąjungą buvo įvežta klonuotų embrionų. Pagal galiojantį ES reglamentą naujais maisto produktais laikomi tik iš klonų pagaminti maisto produktai, nes jie nėra pagaminti naudojant tradicines veisimo technologijas. Todėl šiems maisto produktams taikomas Naujų maisto produktų reglamentas, dėl kurio šiuo metu vyksta ES lygmens diskusijos. Nauji maisto produktai – maisto produktai ir maisto komponentai, kuriuos iki 1997 m. gegužės 15 d. Europos Sąjungoje žmonės vartojo nedažnai.

2008 m. rugsėjo mėn. Europos Parlamentas savo priimtoje rezoliucijoje pasisakė už visišką klonavimo uždraudimą. Siekdama susidaryti išsamesnį vaizdą, 2009 m. Taryba paprašė Komisijos pateikti ataskaitą. Per ankstesnį šių metų klausymą Europos Parlamente Komisijos narys J. Dalli pažadėjo, kad ataskaita bus parengta iki 2010 m. pabaigos.

Daugiau informacijos

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar