Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

Brüsszel, 2010. október 19

A Bizottság támogatja az állatok élelmiszertermelési célú klónozásának átmeneti felfüggesztését

A Bizottság ma bejelentette, hogy javasolni fogja az állatok élelmiszertermelési célú klónozásának átmeneti felfüggesztését az Európai Unióban. A Bizottság továbbá a klónozott haszonállatok felhasználásának, valamint a belőlük készült élelmiszerek forgalmazásának ideiglenes felfüggesztését is tervezi. Öt év elteltével valamennyi átmeneti intézkedést felül fogják vizsgálni. A Bizottság tervei között szerepel ezenkívül egy olyan rendszer létrehozása is, amely a klónokhoz használt szaporítóanyagok – például sperma és embriók – importjának nyomon követését szolgálja. E rendszer lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők és az ipar számára, hogy adatbankot létesítsenek az említett szaporítóanyagokból létrehozott állatok nyilvántartására.

John Dalli, az egészségügyért és fogyasztópolitikáért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A ma elfogadott közlemény válasz az Európai Parlament és a tagállamok felhívására, miszerint ezzel az érzékeny témával külön uniós szakpolitika keretében kellene foglalkozni. Úgy vélem, az átmeneti felfüggesztés reális és kivitelezhető megoldást jelent a jólléttel kapcsolatos jelenlegi aggályok kiküszöbölésére”. A biztos hangsúlyozta, hogy az élelmiszertermelési célú klónozáson túl a javaslat nem függeszt fel más célú klónozást, mint például a kutatási céllal, a veszélyeztetett fajok megőrzése vagy a gyógyszergyártáshoz szükséges állatok felhasználása érdekében végzett klónozást. Végezetül azon reményének adott hangot, hogy „a jelentés elfogadásával a Tanács, a Parlament és a Bizottság további előrelépéseket tesz az új élelmiszerekről szóló javaslat terén, jelentős mértékben hozzájárulva ezáltal a fogyasztóvédelemhez és az innovációhoz”.

További teendők

A Bizottság véleménye szerint a kiválasztott intézkedéscsoport – az öt év utáni felülvizsgálatukra vonatkozó rendelkezéssel együtt – a legalkalmasabb arra, hogy előrelépés történjen e kérdés megközelítésében. Az intézkedések kielégítő módon foglalkoznak az állatjóllét terén felmerült aggodalmakkal, anélkül, hogy szükségtelen és indokolatlan megszorításokat vezetnének be.

A Bizottság értékelése

A közlemény ismerteti az élelmiszertermeléssel kapcsolatos klónozási technológia értékelését, valamint megvizsgálja a klónozás releváns szempontjait a jelenleg hatályos jogi keret fényében. Elismeri az állatjóllét kérdésével kapcsolatos kihívások jelentőségét, és figyelmet szentel a klónozás etikai szempontjainak is. Megjegyzi továbbá, hogy nem léteznek olyan tudományos bizonyítékok, amelyek megerősítenék, hogy a klónozott állatokból vagy azok utódjaiból származó élelmiszerek élelmiszer-biztonsági szempontból aggályosak lennének.

A közlemény mind a tagállamokban, mind pedig harmadik országokban vizsgálja a klónozási folyamatokat. Az Európai Unióban a klónokból származó termékek behozatalára, kereskedelmére és felhasználására általános uniós jogszabályok vonatkoznak. A tagállamok közül egyedül Dánia vezetett be nemzeti tilalmat az állatok kereskedelmi célú klónozására, míg egyes harmadik országok már alkalmazzák a klónozást tenyészállatok előállítására is.

A Bizottság konzultált az érdekelt felekkel, megkérte az EFSA-t, hogy aktualizálja a kérdéskört illető tudományos információkat, valamint figyelembe vette az európai etikai csoport véleményét.

Háttér-információk

A klónozáson olyan szervezet előállítását értjük, amely genetikai másolata egy másik szervezetnek. Ez azt jelenti, hogy a két szervezet pontosan ugyanazzal a DNS-sel rendelkezik.

Az élelmiszercélú klónozásról folyó vita öt évvel ezelőtt indult, amikor is klónozott embriókat hoztak be az EU-ba. A jelenlegi uniós szabályozás szerint csak a klónokból előállított élelmiszerek tekintendők „új élelmiszereknek”, mivel azokat nem hagyományos termesztési/tenyésztési módszerekkel hozzák létre. Ennek következtében az ilyen élelmiszerek az új élelmiszerekről szóló rendelet hatálya alá tartoznak. E rendeletről jelenleg folynak uniós szintű tárgyalások. Új élelmiszereknek azok az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők tekintendők, amelyeket 1997. május 15. előtt nem használtak fel jelentős mennyiségben emberi fogyasztásra az Európai Unióban.

2008 szeptemberében az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben a klónozás teljes tilalmát támogatta. 2009-ben – hogy jobban átlássa a kérdéskört – a Tanács egy jelentés elkészítésére kérte fel a Bizottságot. Az idei év elején az Európai Parlament előtti meghallgatásakor John Dalli biztos ígéretet tett arra, hogy a jelentést 2010 végéig előterjeszti.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar