Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

Bρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010

Η Επιτροπή προτιμά την προσωρινή αναστολή της κλωνοποίησης των ζώων που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προτείνει προσωρινή αναστολή της κλωνοποίησης των ζώων για την παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι – μαζί με την προσωρινή αναστολή της τεχνικής – η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να αναστείλει προσωρινά τη χρήση κλωνοποιημένων εκτρεφόμενων ζώων και τη διάθεση στην αγορά τροφίμων από κλώνους. Όλα τα προσωρινά μέτρα θα αναθεωρηθούν ύστερα από πέντε έτη. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για εισαγωγές αναπαραγωγικών υλικών για κλώνους, όπως είναι το σπέρμα και τα έμβρυα κλώνων. Το σύστημα θα επιτρέπει στους εκτροφείς ζώων και στον γεωργικό κλάδο να δημιουργήσουν βάση δεδομένων με τα ζώα που θα γεννηθούν από αυτά τα αναπαραγωγικά υλικά.

Ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για την Υγεία και την Πολιτική για την Προστασία των Καταναλωτών, John Dalli, δήλωσε: «Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα είναι η απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για τη δρομολόγηση ειδικής πολιτικής της ΕΕ σχετικά με αυτό το ευαίσθητο θέμα. Πιστεύω ότι η προσωρινή αναστολή αποτελεί μια ρεαλιστική και εφικτή λύση που να ανταποκρίνεται στα σημερινά θέματα καλής διαβίωσης των ζώων». Ο επίτροπος υπογράμμισε ότι η πρόταση δεν θα αναστείλει την κλωνοποίηση για χρήσεις διαφορετικές από αυτή για την παραγωγή τροφίμων, όπως την έρευνα, τη διατήρηση ειδών που κινδυνεύουν να αφανιστούν ή τη χρήση ζώων για την παραγωγή φαρμάκων. Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα ότι «με την έγκριση της εν λόγω έκθεσης, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα προωθήσει την πρόταση σχετικά με τα νέα τρόφιμα, η οποία παρέχει σημαντική συμβολή στην προστασία των καταναλωτών και στην καινοτομία».

Η μελλοντική πορεία

Κατά την άποψη της Επιτροπής, ένα επιλεκτικό μείγμα μέτρων, συνοδευόμενο από μια ρήτρα για την αναθεώρηση του αντίκτυπού τους σε πέντε έτη, είναι ο καλύτερος τρόπος στο μέλλον για την αντιμετώπιση του θέματος. Οι προσωρινές αναστολές της τεχνικής, της χρήσης κλωνοποιημένων εκτρεφόμενων ζώων και η διάθεση στην αγορά τροφίμων από κλώνους, συνοδευόμενες από ρήτρα αναθεώρησης και η δημιουργία συστήματος το οποίο θα ανιχνεύει τα αναπαραγωγικά υλικά θα λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανησυχίες για την καλή μεταχείριση των ζώων χωρίς να εισαγάγει περιττούς και αδικαιολόγητους περιορισμούς.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής

Η ανακοίνωση παρουσιάζει μια αξιολόγηση της τεχνολογίας κλωνοποίησης σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων και εξετάζει τις σχετικές πτυχές της κλωνοποίησης με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αποτελούν τα ζητήματα της καλής μεταχείρισης των ζώων και λαμβάνει υπόψη την ηθική πλευρά της κλωνοποίησης. Επίσης παρατηρεί ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις που επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των τροφίμων στα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους.

Η έκθεση εξετάζει την κατάσταση όσον αφορά την κλωνοποίηση τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες. Στην ΕΕ, οι εισαγωγές, το εμπόριο και η χρήση των προϊόντων από κλώνους καλύπτονται σήμερα από τη γενική νομοθεσία της ΕΕ. Η Δανία είναι το μόνον κράτος μέλος που επέβαλε εθνική απαγόρευση για τη χρήση κλωνοποιημένων ζώων για εμπορικούς σκοπούς, ενώ ορισμένες τρίτες χώρες χρησιμοποιούν ήδη την κλωνοποίηση για την παραγωγή εκτρεφόμενων ζώων.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους κύκλους, ζήτησε από την EFSA να επικαιροποιήσει τα επιστημονικά θέματα και να λάβει υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκή Ομάδας για τη δεοντολογία.

Ιστορικό

Η κλωνοποίηση είναι η δημιουργία ενός οργανισμού που είναι το γενετικό αντίγραφο ενός άλλου. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο οργανισμοί μοιράζονται ακριβώς το ίδιο DNA.

Η συζήτηση σχετικά με την κλωνοποίηση για την παραγωγή τροφίμων άρχισε λίγα χρόνια πριν όταν πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές κλωνοποιημένων εμβρύων στην ΕΕ. Σύμφωνα με το σημερινό κανονισμό της ΕΕ, ως «νέο τρόφιμο» θεωρείται μόνον το τρόφιμο που παράγεται από κλώνους, επειδή δεν έχουν παραχθεί με παραδοσιακές τεχνικές εκτροφής. Συνεπώς, τέτοιου είδους τρόφιμα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με τα νέα τρόφιμα, τα οποία συζητούνται σήμερα σε επίπεδο ΕΕ. Νέα τρόφιμα είναι τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό για κατανάλωση από τον άνθρωπο εντός της ΕΕ πριν από την 15η Mαΐου 1997.

Το Σεπτέμβριο 2008, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πλήρη απαγόρευση της κλωνοποίησης. Το 2009, προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρύτερη άποψη του θέματος, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση. Στην ακρόασή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προγενέστερα εντός του έτους ο επίτροπος Dalli υποσχέθηκε ότι η έκθεση αναμένεται να υποβληθεί μέχρι το τέλος του 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τους δικτυακούς τόπους:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar