Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1345

Bryssel den 18 oktober 2010

Kommissionen belönar företag som främjar EU:s miljömärke

Europeiska kommissionen tillkännager vinnarna av priset för kommunikation av EU:s miljömärke 2010 vid en ceremoni i Bryssel i kväll. Priset uppmärksammar utomordentliga insatser när det gäller att öka allmänhetens medvetenhet om EU:s miljömärke – Europeiska unionens märke för miljövänliga produkter och tjänster. Miljömärket har en snabb spridning och finns nu på nästan 25 000 produkter och turistanläggningar i Europeiska unionen och även på andra ställen.

EU-företagen spelar en viktig roll när det gäller att ändra konsumtionsmönstren. Jag gratulerar dessa företag till deras bidrag till att förbättra miljötillståndet och att främja ett kvalitetsmärke, ” säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Priset för kommunikation av EU:s miljömärke

Priset, som infördes förra året, uppmärksammar utomordentliga insatser när det gäller att öka allmänhetens medvetenhet om EU:s miljömärke. Det syftar till att uppmuntra och inspirera andra innehavare av EU:s miljömärke att i sin marknadsföring aktivt dra nytta av märkets potential.

Till årets pris har det kommit in nomineringar från 13 organisationer i 11 länder (Belgien, Cypern, Tjeckien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige och Nederländerna). Inom tjänstekategorin har det kommit in nomineringar från ett antal hotell, medan det inom producent/återförsäljarkategorin kom in nomineringar för priset från tillverkare av produkter som sträcker sig från tvål till schampo och från städprodukter till golvbeläggningar.

Kandidaterna är följande:

Adria Hotel, Prag (Tjeckien)

Alpheios International (Nederländerna)

Alvarella Ecoturismo (Spanien)

Arjowiggins Graphic (Frankrike)

Bona AB (Sverige)

Delhaize nz (Belgien)

Jardim Atlantico (Portugal – Madeira)

Novoceram sas (Frankrike)

Sara Lee Corp – Sanex (Nederländerna)

Solus (Irland)

Sutter Industries SpA (Italien)

UPM-Kymmene Corporation (Finland)

ZX FAMI Ltd (Cypern)

Olika kriterier inklusive kvalitet, kreativitet och verksamheternas relevans samt effektiv användning av logotypen, har bedömts av en jury bestående av miljö- och kommunikationsexperter och företrädare från Europeiska kommissionen.

EU:s miljömärke

EU:s miljömärke – det enda alleuropeiska miljömärket – är ett frivilligt system som inrättades 1992 för att främja produktionen och konsumtionen av miljövänliga produkter och tjänster i Europeiska unionen.

Idag bär nästan 25 000 produkter och tjänster miljömärkets symbol miljöblomman. Bland dessa produkter ingår rengöringsprodukter, apparater, pappersprodukter, textilier, hem- och trädgårdsprodukter och smörjmedel. De täcker också turistanläggningar.

Produkterna och tjänsterna finns i alla EU:s medlemsstater samt i en rad andra länder i hela världen, inklusive Indien, Nya Zeeland, Kanada och Kina.

Alla produkter som har EU:s miljömärke har kontrollerats av oberoende organ så att de följer stränga ekologiska kriterier och kriterier för effektivitet. I märket beaktas också produktens största miljöinverkan samt produktens påverkan på miljön under hela dess livstid. Myndigheterna i varje EU-medlemsstat, samt i Island, Norge och Liechtenstein, ansvarar för förvaltningen av EU:s miljömärke.

Systemet har ändrats för att bredda antalet produkter och tjänster som ingår och fokusera på de som har den största potentialen för förbättring. Det ändrade systemet förenklar också förfarandena för företag som ansöker om miljömärket, samt minskar avgifterna.

Prisutdelningsceremonin börjar kl. 18.30 på Plaza Hotel, 118-126 Boulevard Adolphe Max, Bryssel. För ytterligare uppgifter kontakta Ecolabel Helpdesk på: ecolabel@biois.com.

Ytterligare information om EU:s miljömärke finns på www.ecolabel.eu


Side Bar