Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1345

Bruselj, 18. oktobra 2010

Komisija nagrajuje podjetja, ki oglašujejo znak EU za okolje

Evropska komisija bo na slovesnosti danes zvečer v Bruslju naznanila prejemnike nagrade za oglaševanje znaka EU za okolje (EU Ecolabel Communication Awards) za leto 2010. Nagrada se podeljuje za izjemne dosežke pri povečevanju ozaveščenosti javnosti o znaku za okolje EU, tj. znaku Evropske unije za okolju prijazne proizvode in storitve. Ta vedno pogosteje uporabljen znak nosi že skoraj 25 000 proizvodov in nastanitvenih storitev v turizmu po vsej Evropski uniji in zunaj nje.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Evropska podjetja imajo ključno vlogo pri spreminjanju navad potrošnikov. Tem podjetjem čestitam za njihov prispevek pri izboljševanju stanja okolja in spodbujanju znaka odličnosti.“

Nagrade za oglaševanje znaka EU za okolje

Nagrada, ki se je začela podeljevati lani, je priznanje za izjemne promocijske dejavnosti za povečevanje ozaveščenosti javnosti o znaku EU za okolje. Namen nagrade je spodbuditi druge imetnike znaka za okolje, da začnejo aktivno koristiti potencial znaka pri svojih tržnih dejavnostih.

Letos se je za nagrado potegovalo trinajst podjetij iz enajstih držav (Belgije, Cipra, Češke, Finske, Francije, Irske, Italije, Portugalske, Španije, Švedske in Nizozemske). Predloge v kategoriji storitev so poslali številni hoteli, prijave za nagrado v kategoriji proizvajalcev/trgovcev na drobno pa proizvajalci raznih proizvodov, od mil in šamponov do čistil in talnih oblog.

Kandidati so:

Adria Hotel, Prague (Češka republika)

Alpheios International (Nizozemska)

Alvarella Ecoturismo (Španija)

Arjowiggins Graphic (Francija)

Bona AB (Švedska)

Delhaize nz (Belgija)

Jardim Atlantico (Portugalska – Madeira)

Novoceram sas (Francija)

Sara Lee Corp – Sanex (Nizozemska)

Solus (Irska)

Sutter Industries SpA (Italija)

UPM-Kymmene Corporation (Finska)

ZX FAMI Ltd (Ciper)

Številna merila, vključno s kakovostjo, ustvarjalnostjo in ustreznostjo dejavnosti ter učinkovito uporabo loga, je ocenila žirija, ki so jo sestavljali strokovnjaki Evropske komisije s področja okolja in komunikacij.

Znak EU za okolje

Znak EU za okolje je edini vseevropski znak na področju okolja. K shemi, ki je od leta 1992 namenjena spodbujanju proizvodnje in uporabe zelenih proizvodov in storitev v Evropski uniji, je mogoče pristopiti prostovoljno.

Danes je skoraj 25 000 proizvodov in storitev označenih s tem znakom, tj. logotipom rože. Mednje spadajo čistila, različne naprave, proizvodi iz papirja in tekstila, proizvodi za dom in vrt, lubrikanti ter nastanitvene storitve v turizmu.

Te proizvode in storitve se uporabljajo v vseh državah članicah EU in številnih državah po svetu, vključno z Indijo, Novo Zelandijo, Kanado in Kitajsko.

Neodvisni organi so s pregledom potrdili skladnost vseh proizvodov z oznako EU za okolje s strogimi ekološkimi merili in merili glede učinkovitosti. Pri dodelitvi znaka se upoštevajo poglavitni učinki proizvoda na okolje ter njegova okoljska učinkovitost v celotnem življenjskem ciklu. Organi v vseh državah članicah EU ter na Islandiji in Norveškem ter v Lihtenštajnu so odgovorni za upravljanje znaka EU za okolje.

Z revizijo se je shema razširila na večje število proizvodov in storitev ter se je osredotočila na tiste z največjim potencialom za izboljšave. Poleg tega je z revidirano shemo postopek, po katerem se družbe prijavljajo za pridobitev znaka, poenostavljen in prispevki so nižji.

Podelitvena slovestnost se začne ob 18.30 v hotelu Plaza v Bruslju, na naslovu 118-126 Boulevard Adolphe Max. Za nadaljnje informacije pišite službi za pomoč uporabnikom: ecolabel@biois.com.

Nadaljnje informacije o znaku EU za okolje so na voljo na spletni strani www.ecolabel.eu.


Side Bar