Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1345

V Bruseli 18. októbra 2010

Komisia vyznamenáva spoločnosti zato, že sa zasadzujú za environmentálnu značku EÚ

Európska komisia dnes večer v Bruseli slávnostne oznámi laureátov Cien za propagovanie environmentálnej značky EÚ (EU Ecolabel Communication Awards) za rok 2010. Touto cenou sa vyjadruje uznanie za význačný prínos k zvýšeniu informovanosti verejnosti o environmentálnej značke EÚ – značke EÚ pre výrobky a služby šetriace životné prostredie. Značkou, ktorej používanie sa rýchlo rozširuje, sa dnes môže pochváliť takmer 25 000 výrobkov a ubytovacích služieb poskytovaných turistom v celej Európskej únii i za jej hranicami.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Podnikateľské subjekty EÚ zohrávajú kľúčovú úlohu v zmene štruktúry spotreby. Blahoželám týmto spoločnostiam k ich prínosu k zlepšeniu stavu životného prostredia a k propagovaniu značky excelentnosti.“

Cena za propagovanie environmentálnej značky EÚ

Cenou, ktorá sa začala udeľovať minulý rok, sa uznávajú výnimočné propagačné činnosti, ktoré vedú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o environmentálnej značke EÚ. Jej cieľom je podporiť a inšpirovať ostatné subjekty, ktorým bola environmentálna značka EÚ udelená, aby v rámci svojich marketingových činností aktívne využívali potenciál tejto značky.

Tento rok o udelenie ceny súťaží 13 organizácií z 11 krajín (Belgicka, Cypru, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Írska, Talianska, Portugalska, Španielska, Švédska a Holandska). V kategórii služieb je na cenu nominovaný celý rad hotelov, zatiaľ čo v kategórii výrobcov/maloobchodných predajcov k nominovaným patria výrobcovia výrobkov siahajúcich od mydiel a šampónov až k čistiacim prostriedkom a podlažným krytinám.

Toto sú nominované subjekty:

Adria Hotel, Praha (Česká republika)

Alpheios International (Holandsko)

Alvarella Ecoturismo (Španielsko)

Arjowiggins Graphic (Francúzsko)

Bona AB (Švédsko)

Delhaize nz (Belgicko)

Jardim Atlantico (Portugalsko – Madeira)

Novoceram sas (Francúzsko)

Sara Lee Corp – Sanex (Holandsko)

Solus (Írsko)

Sutter Industries SpA (Taliansko)

UPM-Kymmene Corporation (Fínsko)

ZX FAMI Ltd (Cyprus)

Porota pozostávajúca z odborníkov na životné prostredie a na komunikáciu a zástupcov Európskej komisie posudzovala rôzne kritériá vrátane kvality, tvorivosti a relevantnosti činností, ako aj efektívneho využívania loga.

Environmentálna značka EÚ

Environmentálna značka EÚ – jediná celoeurópska environmentálna značka – je dobrovoľnou schémou, ktorá sa zaviedla v roku 1992 s cieľom podporiť výrobu, resp. poskytovanie a spotrebu „zelených“ výrobkov a služieb v celej Európskej únii.

Dnes sa logom v podobe kvetu, ktoré je poznávacím znamením environmentálnej značky EÚ, môže pochváliť takmer 25 000 výrobkov a služieb, medzi ktoré patria čistiace prostriedky, prístroje, papiernické výrobky, textílie, výrobky pre domácnosť a záhradu a mazivá, ako aj ubytovacie služby poskytované turistom.

Tieto výrobky a služby možno nájsť vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v rozsiahlom spektre krajín po celom svete vrátane Indie, Nového Zélandu, Kanady a Číny.

Všetky výrobky označené environmentálnou značkou EÚ úspešne prešli kontrolou, v ktorej nezávislé orgány skúmali, či spĺňajú prísne ekologické a výkonnostné kritéria. Značka zohľadňuje hlavné vplyvy výrobku na životné prostredie, ako aj jeho environmentálnu výkonnosť počas jeho životného cyklu. Zodpovednosť za spravovanie environmentálnej značky EÚ nesú orgány v každom členskom štáte, ako aj na Islande, v Nórsku a v Lichtenštajnsku.

Schéma sa zrevidovala s cieľom zvýšiť počet výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje, a zamerať pozornosť na výrobky a služby, ktoré vykazujú najväčší potenciál na zlepšenie. V zrevidovanej schéme sa takisto zjednodušujú postupy podávania žiadostí o udelenie značky a znižujú sa poplatky.

Slávnostné odovzdávanie cien sa začína o 18.30 hod. v hoteli Plaza, 118-126 Boulevard Adolphe Max, Brusel. Ďalšie podrobné informácie získate od konzultačného centra pre environmentálnu značku na adrese: ecolabel@biois.com.

Ďalšie informácie o environmentálnej značke EÚ sú k dispozícii na stránke: www.ecolabel.eu.


Side Bar