Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1345

Brüssel, 18. oktoober 2010

Komisjon tunnustab ettevõtjaid ELi ökomärgise tutvustamise eest

Euroopa Komisjon kuulutab täna õhtul Brüsselis toimuval auhinnatseremoonial välja ELi ökomärgise 2010. aasta teavitusauhinna saajad. Auhind antakse ettevõtjatele, kes on silma paistnud keskkonnasõbralikele toodetele ja teenustele antava ELi ökomärgise tutvustamisega laiemale avalikkusele. Kiirelt tuntust koguv ökomärgis on tänaseks antud ligikaudu 25 000 tootele ja majutusteenusele nii Euroopa Liidus kui sellest väljaspool.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „ELi ettevõtjad mängivad tarbimisharjumuste muutmisel keskset rolli. Ma tänan ettevõtjaid kõige eest, mida nad on teinud keskkonnaolukorra parandamiseks ja ökomärgise edendamiseks.”

Auhind ELi ökomärgise tutvustamise eest

Möödunud aastal esmakordselt välja antud auhinnaga avaldatakse tunnustust silmapaistva tegevuse eest ELi ökomärgise tutvustamisel laiemale avalikkusele. Auhinna eesmärk on julgustada ja innustada teisi ELi ökomärgise omanikke märgise eeliseid oma turundustegevuses aktiivselt ära kasutama.

Sel aastal oli auhinnataotlejate hulgas 13 ettevõtjat 11 riigist (Belgia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Portugal, Hispaania, Rootsi ja Madalmaad). Teenuste arvestuses osales arvukalt hotelle, tootjate ja jaemüüjate arvestuses aga astusid võistlustulle eri sektorite tootjad alates seebi- ja šampoonitöösturitest kuni puhastusvahendite ja põrandakatete valmistajateni.

Nominentideks on järgmised ettevõtjad:

Adria Hotel, Praha (Tšehhi Vabariik)

Alpheios International (Madalmaad)

Alvarella Ecoturismo (Hispaania)

Arjowiggins Graphic (Prantsusmaa)

Bona AB (Rootsi)

Delhaize nz (Belgia)

Jardim Atlantico (Portugal – Madeira)

Novoceram sas (Prantsusmaa)

Sara Lee Corp – Sanex (Madalmaad)

Solus (Iirimaa)

Sutter Industries SpA (Itaalia)

UPM-Kymmene Corporation (Soome)

ZX FAMI Ltd (Küpros)

Keskkonna- ja kommunikatsiooniekspertidest ning Euroopa Komisjoni esindajatest koosneva žürii otsus põhines eri kriteeriumidel, mis hõlmasid toote või teenuse kvaliteeti, kampaaniate loovust ja asjakohasust ning logo tulemuslikku kasutamist.

ELi ökomärgis

ELi ökomärgis – ainus üleeuroopaline keskkonnamärgis – on 1992. aastal loodud vabatahtlik süsteem, mille eesmärk on edendada roheliste toodete ja teenuste tootmist ja tarbimist kogu Euroopa Liidus.

Tänaseks kannavad 25 000 toodet ja teenust lillelogoga märgist. Märgistatud toodete hulka kuuluvad puhastusvahendid, kodumasinad, paberitooted, tekstiilid, kodu- ja aiatarbed ning määrdeained. Ökomärgiseid antakse ka majutusteenustele.

Ökomärgist kandvaid tooteid ja teenuseid leidub kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, kuid ka väljaspool ELi, näiteks Indias, Uus-Meremaal, Kanadas ja Hiinas.

ELi ökomärgist kandvate toodete vastavust rangetele ökoloogilistele ja tõhususkriteeriumidele on kontrollinud asjaomased sõltumatud asutused. Märgise väljaandmisel võetakse arvesse toote peamisi keskkonnamõjusid ja selle keskkonnatoimet kogu olelustsükli jooksul. ELi ökomärgise haldamise eest vastutavad nii kõikide ELi liikmesriikide kui ka Islandi, Norra ja Liechetnsteini ametiasutused.

Ökomärgise süsteem on läbi vaadatud, et laiendada sellega hõlmatud toodete ja teenuste arvu ning keskenduda neile, millel on kõige rohkem arenguruumi. Süsteemi läbivaatamisel lihtsustati ka ökomärgise taotlemise menetlust ning vähendati sellega seotud lõive ja makse.

Auhinnatseremoonia algab kell 18.30 ja selle toimumispaik on Plaza Hotel, mis asub aadressil 118-126 Boulevard Adolphe Max, Brüssel. Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust ökomärgise abiteenistusega aadressil: ecolabel@biois.com.

Täiendavat teavet ELi ökomärgise kohta saab aadressil www.ecolabel.eu.


Side Bar