Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1345

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2010

Η Επιτροπή ανταμείβει τις εταιρείες που πρωτοστάτησαν στην προώθηση του οικολογικού σήματος της ΕΕ

Σε τελετή που οργανώνεται σήμερα το βράδυ στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγγείλει τους νικητές για το 2010 των βραβείων επικοινωνίας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Με το βραβείο αυτό αναγνωρίζονται κορυφαία επιτεύγματα σχετικά με την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού έναντι του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Το ταχέως αναπτυσσόμενο αυτό σήμα έχει πλέον αποδοθεί σε σχεδόν 25.000 προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν αυτού.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε τα εξής: «Οι ενωσιακές επιχειρήσεις οφείλουν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών. Συγχαίρω τις εταιρείες για τη συμβολή τους στη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και στην προώθηση ενός σήματος αριστείας.»

Το βραβείο επικοινωνίας για το ενωσιακό οικολογικό σήμα

Με το βραβείο, που εγκαινιάσθηκε πέρυσι, αναγνωρίζονται εξαιρετικές δραστηριότητες προώθησης με σκοπό τη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του ενωσιακού οικολογικού σήματος από το κοινό. Επιδιώκεται να ενθαρρυνθούν και εμπνευστούν οι υπόλοιποι κάτοχοι ενωσιακού οικολογικού σήματος να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το σήμα στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων τους στην αγορά.

Για το φετινό βραβείο υποβλήθηκαν αιτήσεις από 13 οργανώσεις σε 11 χώρες (Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Κάτω Χώρες). Στην κατηγορία των υπηρεσιών παρελήφθησαν υποψηφιότητες από ορισμένα ξενοδοχεία, ενώ στην κατηγορία των παραγωγών/λιανεμπόρων, οι αιτήσεις επιβράβευσης προήλθαν από κατασκευαστές προϊόντων που ποικίλλουν από σαπούνια και σαμπουάν έως προϊόντα καθαρισμού και επιστρώσεις δαπέδων.

Οι προταθέντες υποψήφιοι είναι:

Adria Hotel, Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)

Alpheios International (Κάτω Χώρες)

Alvarella Ecoturismo (Ισπανία)

Arjowiggins Graphic (Γαλλία)

Bona AB (Σουηδία)

Delhaize nz (Bέλγιο)

Jardim Atlantico (Πορτογαλία-Μαδέρα)

Novoceram sas (Γαλλία)

Sara Lee Corp – Sanex (Κάτω Χώρες)

Solus (Iρλανδία)

Sutter Industries SpA (Iταλία)

UPM-Kymmene Corporation (Φινλανδία)

ZX FAMI Ltd (Κύπρος)

Κριτική επιτροπή, με μέλη ειδήμονες στους τομείς του περιβάλλοντος και της επικοινωνίας και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολόγησε διάφορα κριτήρια συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της δημιουργικότητας και της συνάφειας με τις δραστηριότητες, καθώς και της αποτελεσματικής χρήσης του λογοτύπου.

Το ενωσιακό οικολογικό σήμα

Το ενωσιακό οικολογικό σήμα – το μοναδικό πανευρωπαϊκό περιβαλλοντικό σήμα – αποτελεί εθελοντικό μηχανισμό που εγκαινιάστηκε το 1992 για να ενθαρρυνθεί η παραγωγή και κατανάλωση οικολογικώς ορθών προϊόντων και υπηρεσιών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, σχεδόν 25.000 προϊόντα και υπηρεσίες φέρουν το χαρακτηριστικό σήμα του λογοτύπου με το λουλούδι. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα καθαρισμού, συσκευές, προϊόντα χαρτιού, υφάσματα, προϊόντα νοικοκυριού και κήπου, καθώς και λιπαντικά. Περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων.

Tα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες απαντούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και σε ευρύ φάσμα χωρών ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά και της Κίνας.

Όλα τα προϊόντα που φέρουν το ενωσιακό οικολογικό σήμα έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φορείς ως προς τη συμμόρφωση με αυστηρά οικολογικά κριτήρια και κριτήρια επιδόσεων. Η απονομή του σήματος συνεκτιμά τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος, καθώς και τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχνενστάιν, υπάρχουν αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του ενωσιακού οικολογικού σήματος.

Ο μηχανισμός έχει αναθεωρηθεί για να διευρυνθεί το πλήθος των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται και για να υπάρξει επικέντρωση σε όσα παρουσιάζουν το υψηλότερο δυναμικό για βελτίωση. Στον αναθεωρημένο μηχανισμό έχουν επίσης απλουστευθεί οι διαδικασίες για να υποβάλλουν οι εταιρίες αίτηση απονομής σήματος, καθώς και για να μειωθούν τα τέλη.

Η τελετή απονομής των βραβείων αρχίζει στις 6:30 μμ. στο ξενοδοχείο Plaza, 118-126 Boulevard Adolphe Max, Βρυξέλλες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ecolabel Helpdesk στη διεύθυνση: ecolabel@biois.com.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι διαθέσιμες στο: www.ecolabel.eu


Side Bar