Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1345

V Bruselu dne 18. října 2010

Komise odměnila společnosti za propagaci ekoznaček EU

Evropská komise dnes večer v Bruselu slavnostně předá cenu vítězi za propagaci ekoznačky EU 2010. Cena se uděluje za vynikající výsledky ve zvyšování informovanosti veřejnosti o ekoznačce EU – značce Evropské unie pro výrobky a služby šetrné k životnímu prostředí. Rychle se rozšiřující značku lze nyní nalézt u téměř 25 000 výrobků a ubytovacích služeb pro turisty v celé Evropské unii i mimo ni.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Podniky EU hrají ve změně chování spotřebitelů zásadní roli. Děkuji těmto společnostem za jejich podíl na zlepšování stavu životního prostředí a propagaci značky vynikající kvality.“

Cena za propagaci ekoznačky EU

Cenou, která se poprvé udělovala loni, se oceňují mimořádné propagační činnosti, jejichž účelem je zvýšit informovanost veřejnosti o ekoznačce EU. Jejím cílem je podpořit a inspirovat další držitele ekoznačky EU, aby aktivně využili výhod, které značka přináší, ve svých marketingových aktivitách.

V letošním ročníku bylo nominováno 13 organizací v 11 zemích (Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko). V kategorii služeb byla nominována řada hotelů, do kategorie výrobce/maloobchodník se přihlásili výrobci různých produktů od mýdel a šamponů až po čisticí přípravky a podlahové krytiny. Nominovány jsou:

Hotel Adria Praha (Česká republika)

Alpheios International (Nizozemsko)

Alvarella Ecoturismo (Španělsko)

Arjowiggins Graphic (Francie)

Bona AB (Švédsko)

Delhaize nz (Belgie)

Jardim Atlantico (Portugalsko – Madeira)

Novoceram sas (Francie)

Sara Lee Corp – Sanex (Nizozemsko)

Solus (Irsko)

Sutter Industries SpA (Itálie)

UPM-Kymmene Corporation (Finsko)

ZX FAMI Ltd (Kypr)

Různá kritéria, včetně kvality, kreativity a významnosti, stejně jako efektivního používání loga posoudila porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí a komunikace a zástupců Evropské komise.

Ekoznačka EU

Ekoznačka EU – jediná celoevropská ekologická značka – je dobrovolný projekt zahájený v roce 1992 s cílem podpořit výrobu a spotřebu ekologických produktů a služeb v celé Evropské unii.

V současné době je logem květiny opatřeno téměř 25 000 výrobků a služeb. Tyto zahrnují čisticí prostředky, spotřebiče, papírové výrobky, textilie, přípravky pro domácnost a zahradu a maziva. Patří sem také ubytovací služby pro turisty.

Tyto produkty a služby lze najít ve všech členských státech EU stejně jako v mnoha dalších zemích po celém světě včetně Indie, Nového Zélandu, Kanady a Číny.

Všechny výrobky nesoucí ekoznačku EU byly prověřeny nezávislými subjekty a splňují přísná ekologická kritéria a kritéria účinnosti. Značka bere v úvahu hlavní dopady výrobku na životní prostředí, stejně jako ohleduplnost vůči životnímu prostředí během jeho životního cyklu. Za správu ekoznačky EU jsou odpovědné orgány v každém členském státě EU a na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku.

Projekt byl upraven tak, aby mohl zahrnout více výrobků a služeb a mohl se zaměřit na takové, které lze nejsnadněji vylepšit. Upravený systém kromě toho zjednodušuje postupy společností při žádání o značku a sníží poplatky.

Předávání cen bude zahájeno v 18.30 v hotelu Plaza, Boulevard Adolphe Max 118-126 v Bruselu. Další informace lze obdržet u informační služby pro ekoznačku na adrese ecolabel@biois.com.

Další informace o ekoznačce EU najdete na www.ecolabel.eu.


Side Bar