Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Bruselj, 18. oktobra 2010

Raziskave na področju IKT: Komisija podpira raziskovalni projekt, ki naj bi pomagal pri ugotavljanju sistemskih tveganj na finančnih trgih

Evropska komisija finančno podpira raziskovalni projekt, katerega cilj je razvoj novih kazalnikov sistemskega tveganja za sisteme zgodnjega opozarjanja, ki bi vlade in bančni sektor v najzgodnejših fazah opozarjali na bližajoče se finančne krize in tako omogočili hitro ukrepanje za preprečitev njihove širitve. Raziskovalci z italijanskih, španskih, švicarskih in britanskih univerz ter strokovnjaki iz družbe Yahoo! in Evropske centralne banke bodo preučevali, kako so zaradi kompleksnih in tesno povezanih digitalnih informacijskih in transakcijskih sistemov finančne institucije izpostavljene sistemskemu tveganju. V okviru novega projekta bodo s sodobnim multidisciplinarnim pristopom preučeni kompleksen sistem globalnih finančnih transakcij, ki temeljijo na IKT, ter spletne poizvedbe, da bi nadzorovali nastajanje tveganja v finančnem sistemu in gospodarstvu na splošno.

Podpredsednica Komisije za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „Cilj novega raziskovalnega projekta je boljši nadzor finančnih trgov z osredotočanjem na sistemska tveganja, ki nastajajo zaradi tesne povezanosti digitalnih informacijskih in transakcijskih sistemov na finančnih trgih.“

Finančne institucije so med seboj tesno povezane v kompleksni mreži računalniških transakcijskih sistemov. V takšnem močno soodvisnem sistemu lahko propad ene finančne institucije z verižno reakcijo sproži težave v drugih institucijah, tudi v finančno trdnih. Eden izmed vzrokov, zakaj obseg nedavne finančne krize ni bil primerno napovedan, je neustreznost obstoječih orodij in podatkov, ki strokovnjakom niso omogočili, da bi primerno upoštevali kompleksne interakcije in medsebojna tveganja v finančnem sektorju.

Cilj projekta „Napoved finančnih kriz“ je poglobiti razumevanje oblikovalcev politik o medsebojni povezanosti bančnih sistemov, borznih trgov in pretoka posojil. Konceptualna in programska orodja, razvita v okviru projekta, bi lahko pomagala pri oblikovanju sistemov zgodnjega opozarjanja, ki bi po potrebi omogočili sprejemanje ukrepov za stabilizacijo trgov. Raziskave bodo osredotočene ne le na podatke v zvezi s finančnimi transakcijami, ampak tudi na podatke v zvezi s spletnimi poizvedbami, kot je pogostost nekaterih ključnih besed, povezanih s financami, pri iskalnikih. Cilj projekta je razviti nove kazalnike tveganja, ki bi lahko političnim telesom, kot so Evropska centralna banka, Evropski organ za sistemska tveganja ali Baselski odbor za finančni nadzor, pomagali pri preprečevanju prihodnjih finančnih kriz.

Raziskovalni pristop je multidisciplinaren in bo povezoval rezultate študij znanosti kompleksnih sistemov ter dinamike stabilnosti in odpornosti s sodobnimi pristopi iz ekonomije.

Na podlagi raziskave izdelana orodja IKT bodo dopolnila ambiciozne ukrepe, ki jih je Evropa sprejela za odziv na nedavno finančno krizo, da se pospeši regulacija finančnih institucij ter izboljšata spremljanje in nadzor trgov (glej IP/09/1347).

Ozadje

Raziskovalno delo se je začelo septembra 2010 in se bo končalo leta 2013. Skupni stroški bodo znašali 2,48 milijarde EUR. Komisija k projektu prispeva 1,8 milijona EUR iz proračuna za raziskave na področju IKT v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj za obdobje 2007–2013. Projekt je del pobude Komisije za spodbujanje raziskav IKT z velikim tveganjem na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij (FET Open), kar je eden od ciljev evropske digitalne agende, ki jo je Komisija sprejela maja 2010 (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200) po objavi sporočila „Evropa 2020 – strategija EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast (IP/10/225).

FET-Open je odprt mehanizem za stalno zbiranje predlogov za raziskave z izvirnim konceptom, velikim potencialom in dolgoročno vizijo. Financirani bodo projekti, ki bodo omogočili hiter odziv na nove izzive pri raziskavah na področju IKT in ki ne spadajo med prednostna področja drugih shem za financiranje.

V projekt „Napoved finančnih kriz“ je vključenih šest evropskih akademskih ustanov: Inštitut za kompleksne sisteme italijanskega nacionalnega raziskovalnega sveta, Univerza v Oxfordu (Velika Britanija), švicarski zvezni tehnološki inštitut iz Züricha, ustanova Barcelona Media španske Univerze Pompeu-Fabra, Univerza City, London (Velika Britanija), in Politehnična univerza dežele Marke (Italija). Yahoo! Research bo dal na voljo podatke in strokovno znanje o podatkih spletnega iskanja. Evropska centralna banka bo pri projektu sodelovala kot svetovalec.

Več o projektu:

www.focproject.net


Side Bar