Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Brussel, 18 oktober 2010

ICT-onderzoek: Commissie steunt project om systeemrisico's op de financiële markt te identificeren

De Europese Commissie investeert in een onderzoeksproject om nieuwe indicatoren voor systeemrisico's te ontwikkelen die regeringen en banken al vroegtijdig kunnen waarschuwen voor een dreigende financiële crisis zodat zij onmiddellijk maatregelen kunnen nemen om uitbreiding te voorkomen. Onderzoekers van universiteiten in Italië, Spanje, Zwitserland en het VK, deskundigen van Yahoo! en de Europese Centrale Bank gaan nu onderzoeken aan welke systeemrisico's financiële instellingen blootstaan als gevolg van complexe, digitale informatie en transactiesystemen die onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Uitgaande van een nieuwe multidisciplinaire aanpak zal het onderzoeksproject het complexe systeem van wereldwijde, op ICT-gebaseerde financiële transacties en internetopzoekingen analyseren om toezicht te houden op sluimerende risico's in het financiële systeem en de economie als geheel.

Vice-voorzitter van de Commissie voor de digitale agenda, Neelie Kroes, verklaarde:"Dit nieuwe onderzoek beoogt een beter toezicht op de financiële markten tot stand te brengen doordat men zich concentreert op onderling nauw verbonden systeemrisico's die voortvloeien uit de digitale informatie- en transactiesystemen in de financiële markten."

De huidige financiële instellingen zijn met elkaar verbonden door een complex web van op computergebaseerde transactiesystemen. Wanneer één financiële instelling in een dergelijk systeem ineenstort, bestaat het gevaar dat andere, zelfs gezonde instellingen als gevolg van het "domino-effect" ook in de problemen geraken. Een van de redenen waarom de ernst van de recente financiële crisis te laat werd ingezien, was dat deskundigen met behulp van de bestaande instrumenten en gegevens onvoldoende konden nagaan in hoeverre deze sector afhankelijk is van deze complexe interactie en wederkerige risico's.

Het project "Forecasting Financial Crises" (financiële crises voorspellen) wil beleidsmakers meer inzicht verschaffen in de manier waarop het bankwezen, de aandelenmarkten en de kredietstromen met elkaar verbonden zijn. De in het kader van dit onderzoek ontwikkelde conceptuele en software-instrumenten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van systemen voor vroege waarschuwing aan de hand waarvan eventueel maatregelen kunnen worden genomen om de financiële markten te stabiliseren. Het onderzoek zal zich niet alleen richten op gegevens van financiële transacties maar ook op resultaten van internetopzoekingen zoals de frequentie van bepaalde sleutelwoorden van de financiële sector in zoekmachines. Beoogd wordt nieuwe risico-indicatoren te ontwikkelen die nuttig kunnen zijn voor beleidsinstanties zoals de Europese Centrale Bank, het Europees Comité voor systeemrisico’s (ECSR) of het Comité voor het bankentoezicht van Bazel, om toekomstige financiële crises te kunnen voorkomen.

De aanpak is gebaseerd op nieuw multidisciplinair onderzoek dat resultaten van de wetenschap van complexe systemen en de fysica van stabiliteit en veerkracht koppelt aan moderne economische concepten. De hieruit voortvloeiende op ICT-gebaseerde instrumenten zouden een aanvulling vormen op de verstrekkende maatregelen die in Europa worden genomen in antwoord op de recente financiële crisis om de regelgeving ten aanzien van financiële instellingen te versterken en het toezicht op de markten te verhogen (zie IP/09/1347).

Achtergrond

De onderzoekswerkzaamheden gingen in september 2010 van start en zullen worden afgerond in 2013. Met het project is een bedrag van in totaal 2,48 miljoen euro gemoeid. De Commissie verstrekt een financiële bijdrage van 1,8 miljoen euro in het kader van haar begroting voor ICT-onderzoek uit hoofde van het zevende kaderprogramma voor O&O 2007-2013. Het project maakt deel uit van het initiatief van de Commissie om een nieuwe impuls te geven aan ICT-onderzoek met een hoog risico in toekomstige en opkomende informatietechnologieën (FET Open), een doelstelling van de digitale agenda voor Europa die door de Commissie in mei 2010 is goedgekeurd (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200), overeenkomstig de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (IP/10/225).

In het kader van FET-Open kunnen voorstellen voor conceptueel nieuw onderzoek met hoog potentieel en een langetermijnvisie worden ingediend. Financiering is mogelijk voor onderzoek dat snel kan inspelen op nieuwe uitdagingen op het gebied van ICT dat buiten de prioriteiten van andere financieringsregelingen valt.

Aan het project "Forecasting Financial Crises" wordt deelgenomen door zes Europese academische instellingen: het instituut van complexe systemen van de Italiaanse Nationale Onderzoeksraad, de Universiteit van Oxford (VK) de federale technologische hogeschool in Zurich (Zwitserland), de Fundació Barcelona Media van de universiteit van Pompeu-Fabra (Spanje), de City University London (VK) en de Polytechnische Universiteit van de Marken (Italië). Yahoo! Research zal gegevens en expertise over internetopzoekingen beschikbaar stellen. De Europese Centrale Bank neemt in een adviesfunctie deel aan het project.

Om meer te weten te komen over dit project:

www.focproject.net


Side Bar