Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Briselē, 2010. gada 18. oktobrī

Pētniecība IKT jomā: Komisija atbalsta projektu, kas palīdzēs atklāt sistēmiskus riskus finanšu tirgos

Eiropas Komisija iegulda līdzekļus pētniecības projektā, kura mērķis ir izstrādāt jaunus sistēmisko risku rādītājus "agrīnās brīdināšanas sistēmām", kas par draudošām finanšu krīzēm jau to sākuma stadijā brīdina valdības un bankas, lai tās, laikus rīkojoties, varētu apturēt to izplatīšanos. Itālijas, Spānijas, Šveices un Apvienotās Karalistes universitāšu pētnieki un "Yahoo!" un Eiropas Centrālās bankas speciālisti pētīs, kādā veidā finanšu iestādes apdraud sistēmiski riski, kuru cēlonis ir ļoti sarežģītās un savstarpēji saistītās informācijas un darījumu digitālās sistēmas. Lai uzraudzītu risku veidošanos finanšu sistēmā un ekonomikā kopumā, tiks izmantota jauna daudzdisciplinārās pētniecības pieeja — projektā analizēs gan sarežģīto sistēmu, ko veido globāli, IKT balstīti finanšu darījumi, gan reģistrētos meklējumus internetā.

Par Digitalizācijas programmu atbildīgā komisāre un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Jaunā pētījuma mērķis ir uzlabot finanšu tirgu uzraudzību, galveno uzmanību pievēršot sistēmiskajiem riskiem, ko rada savstarpēji ļoti cieši saistītās informācijas un darījumu digitālās sistēmas finanšu tirgos."

Mūsdienās finanšu iestādes vieno ciešas savstarpējas saiknes komplicētā datorizētu darījumsistēmu tīklā. Tā kā sistēmas savstarpējās sasaistītības pakāpe ir tik augsta, rodas risks, ka, bankrotējot vienai finanšu iestādei, ķēdes reakcijas iespaidā problēmas izcelsies arī citās finanšu iestādēs, pat tajās, kas ir finansiāli stabilas. Viens no iemesliem, kāpēc nesenā finanšu krīze bija daudz smagāka, nekā prognozēts, bija tas, ka pašlaik pieejamie rīki un dati ir nepietiekami, lai speciālisti varētu pienācīgi izvērtēt, cik lielā mērā nozare balstās uz šīm sarežģītajām mijiedarbēm un savstarpēju iespaidošanos.

Projekta "Finanšu krīžu prognozēšana" mērķis ir uzlabot politikas veidotāju izpratni par to, kādas savstarpējas saiknes vieno banku sistēmas, vērtspapīru tirgus un kredītplūsmas. Pētniecības gaitā izstrādātie konceptuālie un programmatūras risinājumi palīdzētu izveidot agrīnas brīdināšanas sistēmas, kas savukārt dos iespēju vajadzības gadījumā rīkoties, lai stabilizētu finanšu tirgus. Pētnieku uzmanības lokā ir ne tikai finanšu darījumu dati, bet arī dati par meklējumiem internetā, piemēram, tas, cik bieži meklētājprogrammās tiek ievadīti konkrēti atslēgvārdi saistībā ar finansēm. Mērķis ir izstrādāt jaunus riska rādītājus, kurus varētu izmantot politikas veidošanas struktūras (piemēram, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Sistēmisko risku padome vai Bāzeles Banku uzraudzības komiteja), lai palīdzētu novērst finanšu krīzes nākotnē.

Tiek izmantota jauna daudzdisciplināras pētniecības pieeja, proti, atziņas, kas gūtas, pētot sarežģītas sistēmas un stabilitātes un elastības parādības fizikā, tiek liktas lietā, veidojot mūsdienīgas pieejas ekonomikas zinātnē. Izveidotie IKT rīki papildinās tos tālejošos pasākumus, kas nesenās finanšu krīzes iespaidā Eiropā īstenoti, lai padarītu stingrāku finanšu iestāžu regulējumu un pastiprinātu tirgu uzraudzību un pārraudzību (sk. IP/09/1347).

Pamatinformācija

Pētniecības darbs aizsākās 2010. gada septembrī un ilgs līdz 2013. gadam. Kopējās projekta izmaksas ir 2,48 miljoni eiro, no kuriem Komisija nodrošina 1,8 miljonus eiro no IKT pētniecības budžeta, kas paredzēts Septītajā pētniecības un attīstības pamatprogrammā 2007.–2013. gadam. Projekts ir daļa no Komisijas iniciatīvas rosināt riskantus pētījumus nākotnes un jaunajās tehnoloģijās (FET Open), kas ir arī viens no mērķiem Eiropas Digitalizācijas programmā, kuru Komisija pieņēma 2010. gada maijā (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) atbilstīgi Eiropa 2020 — Eiropas gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijai (IP/10/225).

FET-Open ir allaž gaidīti konceptuāli jauni pētniecības priekšlikumi ar lielu potenciālu un tālejošu redzējumu. Pētījumi saņem finansējumu, lai būtu iespējams bez kavēšanās reaģēt uz jauniem, sarežģītiem IKT pētnieciskajiem uzdevumiem, kas nav citu finansēšanas programmu prioritāšu skaitā.

Projektā "Finanšu krīžu prognozēšana" iesaistījušās sešas Eiropas akadēmiskās iestādes: Itālijas Nacionālās pētniecības padomes Sarežģīto sistēmu institūts, Oksfordas universitāte (Apvienotā Karaliste), Šveices Konfederācijas Tehniskā augstskola Cīrihē, Pumpeja Fabras vārdā nosauktās universitātes pētniecības fonds "Barcelona Media" (Spānija), Londonas Pilsētas universitāte (Apvienotā Karaliste) un Markes Politehniskā universitāte (Itālija). "Yahoo! Research" nodrošinās datus un speciālistus saistībā ar meklējumiem internetā. Eiropas Centrālā banka projektā darbojas kā padomdevēja.

Vairāk par projektu var uzzināt vietnē www.focproject.net.


Side Bar