Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Briuselis, 2010 m. spalio 18 d.

Informacinių ir ryšių technologijų moksliniai tyrimai. Komisijos remiamas projektas padės nustatyti sisteminę finansų rinkos riziką

Europos Komisija investuoja į mokslinių tyrimų projektą, kurio tikslas – nustatyti naujus sisteminės rizikos rodiklius, skirtus išankstinio perspėjimo sistemoms, kad šios kuo anksčiau įspėtų vyriausybes ir bankininkus apie artėjančias finansų krizes, o jie galėtų anksti imtis veiksmų, kad krizės neplistų. Italijos, Ispanijos, Šveicarijos ir JK universitetų mokslininkai ir „Yahoo!“ bei Europos centrinio banko specialistai tirs, kokią sisteminę riziką finansų įstaigos patiria dėl sudėtingų, glaudžiai tarpusavyje susijusių skaitmeninės informacijos ir sandorių sistemų. Laikantis naujo tarpdalykinių mokslinių tyrimų metodo, atliekant projektą bus analizuojama sudėtinga informacinėmis ir ryšių technologijomis pagrįstų finansinių sandorių sistema ir interneto paieškos užklausos, ir stebima, kaip finansų sistemoje ir apskritai ekonomikoje kyla rizika.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Šiuo nauju tyrimu siekiama sudaryti sąlygas geriau stebėti finansų rinkas, sutelkiant dėmesį į sisteminę riziką, atsirandančią dėl glaudžiai tarpusavyje susijusių skaitmeninės informacijos ir sandorių sistemų finansų rinkose.“

Šiuolaikinės finansų įstaigos yra tarpusavyje susijusios ir sudaro sudėtingą kompiuterinių sandorių sistemų tinklą. Tokioje tvirtai susijusioje sistemoje žlugus finansų įstaigai kyla rizika, kad dėl „domino poveikio“ kils problemų ir kitoms įstaigoms, netgi nepatiriančioms finansinių sunkumų. Viena iš priežasčių, kodėl nebuvo tinkamai numatytas pastarosios finansų krizės mastas, buvo ta, kad esamos priemonės ir turimi duomenys nesuteikė ekspertams galimybės pakankamai gerai įvertinti, kaip stipriai sektorius yra priklausomas nuo šių sudėtingų sąveikų ir abipusės rizikos.

Finansų krizių prognozavimo projektu siekiama gerinti politikos formuotojų supratimą, kaip tarpusavyje susijusios bankų sistemos, akcijų rinkos ir kredito srautas. Tyrimo metu sukurtos konceptualios ir programinės įrangos priemonės galėtų padėti kurti ankstyvo įspėjimo sistemas, kurios sudarytų galimybę, reikalui esant, imtis finansų rinkų stabilizavimo veiksmų. Atliekant tyrimą dėmesys bus kreipiamas ne tik į finansinių sandorių duomenis, bet ir į tokius interneto paieškų duomenis kaip tam tikrų su finansais susijusių raktinių žodžių dažnumas paieškos sistemose. Projekto tikslas – sukurti naujus rizikos rodiklius, kuriuos galėtų naudoti tokios politinės institucijos kaip Europos centrinis bankas, Europos sisteminės rizikos valdyba arba Bazelio bankų priežiūros komitetas, kad ateityje būtų išvengta finansų krizių.

Tyrimo metodas grindžiamas naujais tarpdalykiniais moksliniais tyrimais, sudėtingų sistemų mokslo ir stabilumo bei atsparumo fizikos rezultatus siejančiais su šiuolaikiniais ekonomikos metodais. Taip sukurtos informacinėmis ir ryšių technologijomis pagrįstos priemonės papildytų visapusiškas priemones, kurių buvo imtasi Europoje reaguojant į pastarąją finansų krizę, kad būtų pagerintas finansų įstaigų reguliavimas ir sustiprinta rinkų stebėsena ir priežiūra (žr. IP/09/1347).

Pagrindiniai faktai

Mokslinių tyrimų darbai pradėti 2010 m. rugsėjo mėn. ir bus baigti 2013 m.; jų bendra vertė sudarys 2,48 mln. EUR. Komisija skiria 1,8 mln. EUR iš informacinių ir ryšių technologijų mokslinių tyrimų biudžeto pagal Septintąją mokslinių tyrimų ir plėtros bendrąją programą (2007–2013 m.). Šis projektas – vienas iš Komisijos iniciatyvos skatinti rizikingus informacinių ir ryšių technologijų mokslinius tyrimus ateities ir kuriamų informacinių technologijų srityje (AKT atviroji programa) projektų. Juo siekiama 2010 m. gegužės mėn. Komisijos priimtos Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslo (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200), iškelto laikantis pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ (IP/10/225).

AKT atviroji programa visada atvira konceptualiai naujiems, didelių galimybių mokslinių tyrimų su ilgalaike vizija pasiūlymams. Per ją finansuojami moksliniai tyrimai, siekiant greitai reaguoti į kylančius naujus uždavinius informacinių ir ryšių technologijų srityje, kurie nebūtų finansuojami per kitas finansavimo sistemas.

Finansų krizių prognozavimo projekte dalyvauja šešios Europos mokslo įstaigos: Italijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos Sudėtingų sistemų institutas, Oksfordo universitetas (JK), Šveicarijos federalinis technologijų institutas Ciūriche, Pompeu Fabra universiteto „Fundació Barcelona Media“ (Ispanija), Londono Sičio universitetas (JK) ir Markės politechnikos universitetas (Italija). „Yahoo! Research“ pateiks duomenis ir pasidalys žiniomis apie interneto paieškos duomenis. Europos centrinis bankas projekte dalyvauja kaip konsultantas.

Daugiau apie projektą žr.

www.focproject.net


Side Bar