Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Bruselj, 13. oktobra 2010

Ocena Zakonika o schengenskih mejah: Komisija zaskrbljena zaradi težav, o katerih poročajo potniki

Komisija v poročilu o uporabi Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z notranjimi mejami poudarja tri posebne razloge za skrb: težave v zvezi z domnevnimi rednimi in sistematičnimi kontrolami, ki se izvajajo na določenih območjih notranjih meja, ohranjene ovire za tekoč pretok prometa na cestnih mejnih prehodih na notranjih mejah ter zamude pri uradnem obveščanju o načrtovani ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah.

„Območje brez notranjih meja, v katerem se osebe lahko prosto gibljejo, pomeni enega največjih dosežkov evropskega sodelovanja in resnično korist za državljane. Obžalovanja vredno je, da se to ne spoštuje povsod, kot je razvidno iz tega poročila,“ je dejala komisarka EU za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Schengenski sporazum pomeni, da lahko posamezniki ne glede na državljanstvo prehajajo notranje meje na kateri koli točki, in sicer brez mejne kontrole. Kontrole oseb pri izvrševanju policijskih pooblastil s strani pristojnih organov držav članic so dovoljene po vsem njihovem ozemlju vključno z obmejnimi območji, če izvajanje teh pooblastil nima enakovrednega učinka kot mejna kontrola.

Komisija je zaskrbljena zaradi težav, o katerih poročajo potniki v zvezi z domnevnimi rednimi in sistematičnimi kontrolami, ki se izvajajo na določenih območjih notranjih meja. Meni, da za ustrezno spremljanje teh razmer in obravnavanje težav državljanov od držav članic potrebuje več informacij o pogostosti in razlogih izvajanja kontrol na območjih notranjih meja.

Na te razmere se Komisija odziva z ocenjevanjem pritožb in pozivanjem držav članic k zagotavljanju pojasnil. Če pojasnila ne bodo zadovoljiva, bo uporabila vsa razpoložljiva sredstva, da bi zagotovila pravilno uporabo prava Unije. Države članice bo zaprosila tudi, naj zagotovijo statistične podatke o policijskih kontrolah, ki se izvajajo na njihovih ozemljih in zlasti na območjih notranjih meja. Poleg tega Komisija v svojem predlogu o spremenjenem schengenskem ocenjevalnem mehanizmu predvideva izvedbo nenajavljenih obiskov na kraju samem, da bi preverila odpravo kontrol na notranjih mejah.

Komisija opozarja tudi na obsežno infrastrukturo, ki je ohranjena na cestnih mejnih prehodih na notranjih mejah in jo pogosto spremljajo precejšnje omejitve hitrosti. Meni, da morajo države članice odpraviti vse take ovire, da bi omogočile tekoč pretok prometa, zlasti vse omejitve hitrosti, ki niso izključno namenjene varnosti v cestnem prometu.

Glede na to, da Zakonik o schengenskih mejah dopušča začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah, Komisija vztraja pri pravočasnem uradnem obveščanju o kakršni koli načrtovani ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah. Države članice poziva, naj zagotovijo podrobne informacije, da bi lahko Komisija po potrebi dala svoje mnenje in bi se lahko nadaljevala uradna posvetovanja med državami članicami in Komisijo.

Ozadje

Schengenski sporazum, ki so ga 14. junija 1985 podpisali Belgija, Francija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska, omogoča prosto gibanje oseb v schengenskem območju z odpravo sistematičnih kontrol na notranjih mejah.

V schengensko območje je trenutno vključenih 25 schengenskih držav, in sicer 22 držav članic EU, tj. Avstrija, Belgija, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, ter tri pridružene države, ki niso članice EU, tj. Islandija, Norveška in Švica. Bolgarija, Romunija in Ciper trenutno le delno uporabljajo schengensko zakonodajo, zato se kontrole še vedno izvajajo na mejah s temi tremi državami članicami EU.

Zakonik o schengenskih mejah (Uredba (ES) št. 562/2006) je začel veljati 13. oktobra 2006. Utrjuje in nadalje razvija schengensko zakonodajo. Naslov III Zakonika je potrdil odpravo vseh kontrol oseb pri prehajanju notranjih meja med schengenskimi državami.

V členu 38 Zakonika o schengenskih mejah je določeno, da Komisija predloži poročilo o uporabi naslova III Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 13. oktobra 2009. Komisija je na države članice naslovila vprašalnik, da bi pridobila podatke o uporabi določb naslova III Zakonika o schengenskih mejah. Roka za predložitev tega poročila ni mogla spoštovati, saj je več držav članic podatke predložilo z zamudo. Poročilo Komisije, pripravljeno na podlagi odgovorov držav članic, odraža tudi informacije, ki so jih Komisiji predložili državljani in poslanci Evropskega parlamenta ter ki navajajo domnevne mejne kontrole na notranjih mejah in ohranjene ovire za tekoč pretok prometa na nekaterih nekdanjih mejnih prehodih.

Dodatne informacije

Spletna stran komisarke EU za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar