Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Bruxelles, 13 octombrie 2010

Codul Frontierelor Schengen evaluat: Comisia este preocupată de dificultățile semnalate în ceea ce privește călătorii

În raportul său privind aplicarea Codului Frontierelor Schengen, referitor la frontierele interne, Comisia evidențiază trei motive specifice de preocupare: dificultăți legate de presupuse verificări periodice și sistematice efectuate în anumite zone de frontieră internă; menținerea obstacolelor în calea fluidității traficului la punctele rutiere de trecere a frontierelor interne; și întârzieri în notificarea introducerii preconizate a controalelor la frontierele interne.

„Un spațiu fără frontiere interne, în care persoanele se pot deplasa liber, este una dintre cele mai importante realizări ale cooperării europene și de care cetățenii beneficiază efectiv. Prin urmare, este regretabil că acesta nu este respectat pretutindeni, conform celor evidențiate de raport”, a declarat comisarul UE pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström.

Acordul Schengen înseamnă că persoanele, indiferent de cetățenia acestora, pot trece frontierele interne în orice punct fără a face obiectul verificărilor de frontieră. Cu toate acestea, verificările asupra persoanelor efectuate în exercitarea competențelor polițienești de către autoritățile competente ale statelor membre sunt permise pe întreg teritoriul lor, inclusiv în zonele de frontieră, în măsura în care exercitarea acestor competențe nu are un efect echivalent cu cel al verificărilor la frontiere.

Comisia își exprimă îngrijorarea față de dificultățile semnalate de călători în legătură cu presupuse verificări periodice și sistematice efectuate în anumite zone de frontieră internă. Pentru a monitoriza în mod corespunzător această situație și pentru a răspunde preocupărilor exprimate de cetățeni, Comisia consideră că sunt necesare mai multe informații din partea statelor membre cu privire la frecvența și motivele verificărilor pe care le efectuează în zonele de frontieră internă.

Ca răspuns la această situație, Comisia evaluează plângerile și se adresează statelor membre pentru a obține explicații. În cazul în care explicațiile nu sunt satisfăcătoare, Comisia va recurge la toate mijloacele de care dispune pentru a asigura aplicarea corectă a dreptului Uniunii. De asemenea, Comisia va solicita statelor membre să furnizeze statistici cu privire la verificările efectuate de poliție pe teritoriul lor și, în special, în zonele de frontieră internă. În plus, în propunerea sa privind mecanismul de evaluare Schengen revizuit, Comisia va avea în vedere efectuarea de vizite neanunțate la fața locului pentru a verifica absența controalelor la frontierele interne.

De asemenea, Comisia constată că, la punctele rutiere de trecere a frontierelor interne, încă mai este menținută infrastructura de mari dimensiuni, însoțită frecvent de limite de viteză semnificative. Comisia este de părere că statele membre trebuie să elimine toate aceste obstacole pentru a facilita traficul și, în special, limitările de viteză care nu se bazează exclusiv pe considerente de siguranță rutieră.

În fine, în ceea ce privește faptul că prevederile Codului Frontierelor Schengen permit reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne, Comisia insistă ca statele membre să notifice în timp util orice reintroducere preconizată a controalelor la frontierele interne. De asemenea, Comisia solicită statelor membre să furnizeze informații detaliate care să îi permită, atunci când este cazul, să emită un aviz și să inițieze consultări oficiale între statele membre și serviciile sale.

Context

Acordul Schengen a fost semnat la 14 iunie 1985 de Belgia, Germania, Franța, Luxemburg și Țările de Jos și permite libera circulație a persoanelor în spațiul Schengen, eliminând controalele sistematice la frontierele interne.

În prezent, spațiul Schengen cuprinde 25 de state, și anume țări membre ale UE (Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia,Țările de Jos, Ungaria), precum și trei țări asociate, care nu fac parte din UE (Norvegia, Islanda și Elveția). În acest moment, Bulgaria, România și Cipru aplică doar parțial legislația Schengen și, prin urmare, se efectuează în continuare verificări la frontierele cu aceste trei state membre ale UE.

Codul Frontierelor Schengen [Regulamentul (CE) nr. 562/2006] a intrat în vigoare la 13 octombrie 2006. Acesta consolidează și dezvoltă în continuare legislația Schengen. Titlul III din cod a confirmat absența oricăror controale asupra persoanelor care trec frontierele interne între țările membre ale spațiului Schengen.

Articolul 38 din Codul Frontierelor Schengen prevede că, până la 13 octombrie 2009, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea titlului III. În acest scop, Comisia a trimis un chestionar statelor membre pentru a obține informații cu privire la aplicarea dispozițiilor titlului III din Codul Frontierelor Schengen. Termenul-limită pentru prezentarea raportului nu a putut fi respectat din cauză că mai multe state membre au transmis cu întârziere informațiile. Raportul Comisiei, întocmit pe baza răspunsurilor statelor membre, reflectă, de asemenea, informațiile transmise Comisiei de cetățeni și de membrii Parlamentului European, care semnalează presupuse verificări la frontierele interne și obstacole rămase în calea fluidității traficului la anumite foste puncte de trecere a frontierelor.

Pentru informații suplimentare

Pagina principală a dnei Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar