Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Bryssel 13. lokakuuta 2010

EU:n sisärajojen avautuminen takkuaa yhä

EU:n sisärajavalvonnan poistaminen ei komission mielestä ole edistynyt riittävästi. Ns. Schengenin rajasäännöstön soveltamista koskevan tänään julkaistun raportin mukaan sisärajojen avautumista jarruttaa kolme keskeistä ongelmaa: joillakin sisärajoilla tehdään yhä järjestelmällisesti rajatarkastuksia, joidenkin teiden rajanylityspaikoilla on edelleen liikenteen sujuvuutta haittaavia esteitä, ja sinänsä hyväksyttävistä väliaikaisista sisärajatarkastusten palauttamisista ilmoitetaan liian myöhään.

”Alue ilman sisärajoja, jolla ihmiset voivat liikkua vapaasti, on yksi EU-yhteistyön suurimmista saavutuksista, ja se todella hyödyttää kansalaisia. Siksi on valitettavaa, että sitä koskevia sääntöjä ei noudateta kaikkialla, kuten tästä raportista käy ilmi", totesi EU:n sisäasiainkomissaari Cecilia Malmström.

Schengenin sopimuksen mukaan niin EU-maiden kuin muidenkin maiden kansalaiset saavat ylittää EU:n sisärajat vapaasti missä tahansa ilman tarkastuksia. Jäsenmaiden viranomaiset saavat kuitenkin poliisivaltuuksin tehdä henkilötarkastuksia kaikkialla maansa alueella, myös sisärajavyöhykkeillä, kunhan nämä tarkastukset eivät vastaa vaikutuksiltaan rajatarkastuksia.

Monet matkustajat ovat valittaneet säännöllisistä tai järjestelmällisistä tarkastuksista joillakin sisärajavyöhykkeillä. Voidakseen seurata tilanteen kehittymistä ja vastata kansalaisten huoleen komissio haluaa jäsenmaiden tiedottavan paremmin siitä, kuinka usein ja miksi näitä tarkastuksia tehdään.

Komissio arvioi tilanteen johdosta vastaanottamiaan kanteluita ja pyytää jäsenmailta selityksiä. Jos selitykset eivät tyydytä komissiota, se pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan, että unionin lainsäädäntöä sovelletaan oikein. Tätä varten se pyytää jäsenmailta tilastoja niiden alueella ja erityisesti sisärajavyöhykkeillä tehdyistä poliisitarkastuksista. Lisäksi komissio kaavailee ehdotuksessaan Schengenin arviointimekanismin tarkistamisesta, että se tekisi yllätyskäyntejä paikalle varmistaakseen, ettei sisärajoilla tehdä tarkastuksia.

Komissio toteaa lisäksi, että eräissä teiden rajanylityspaikoissa on jäljellä vanhaa infrastruktuuria, johon liittyy usein huomattavia nopeusrajoituksia. Se katsoo, että jäsenmaiden on poistettava kaikki tällaiset liikenteen sujuvuutta haittaavat esteet, etenkin sellaiset nopeusrajoitukset, jotka eivät perustu yksinomaan liikenneturvallisuuteen.

Schengenin rajasäännöstö sallii väliaikaisten rajatarkastusten palauttamisen sisärajoilla tietyissä tilanteissa. Komissio muistuttaa, että tarkastusten palauttamista koskevista suunnitelmista on tiedotettava hyvissä ajoin. Lisäksi se pyytää jäsenmaita toimittamaan yksityiskohtaisia tietoja, joiden perusteella komissio voi tarvittaessa antaa lausunnon ja käynnistää tällaisia suunnitelmia koskevat viralliset neuvottelut.

Taustaa

Schengenin sopimus allekirjoitettiin 14. kesäkuuta 1985 Belgian, Saksan, Ranskan, Luxemburgin ja Alankomaiden välillä. Sopimukseen liittyneet maat sopivat henkilöiden vapaan liikkuvuuden sallimisesta poistamalla järjestelmälliset tarkastukset yhteisillä rajoillaan.

Schengen-alue koostuu nykyään 25 maasta. EU:n jäsenmaista mukana ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Lisäksi Schengen-yhteistyöhön osallistuu kolme EU:n ulkopuolista maata eli Islanti, Norja ja Sveitsi. EU-maista Bulgaria, Romania ja Kypros soveltavat tällä hetkellä Schengenin säännöstöä vain osittain, ja niiden sisärajoilla tehdään edelleen tarkastuksia.

Schengenin rajasäännöstö (asetus (EY) N:o 562/2006) tuli voimaan 13. lokakuuta 2006. Siinä kehitetään edelleen vanhempaa Schengen-säännöstöä. Rajasäännöstön III osaston mukaan Schengen-maiden välisiä sisärajoja ylittäville ei tehdä rajatarkastuksia.

Schengenin rajasäännöstön 38 artiklan mukaan komission on esitettävä viimeistään 13. lokakuuta 2009 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus III osaston soveltamisesta. Komissio lähetti jäsenmaille kyselyn saadakseen kertomusta varten tarvittavat tiedot. Määräaikaa ei kuitenkaan voitu noudattaa, koska useat jäsenmaat toimittivat vastauksensa myöhässä. Komissio otti kertomuksessaan huomioon jäsenmaiden vastausten lisäksi myös kansalaisten ja Euroopan parlamentin jäsenten toimittamat tiedot, joiden mukaan joillakin sisärajoilla tehdään edelleen rajatarkastuksia ja entisillä rajanylityspaikoilla on liikenteen sujuvuutta haittaavia esteitä.

Lisätietoja

EU:n sisäasiainkomissaari Cecilia Malmströmin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar