Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

Bruselj, 13. oktobra 2010

Digitalna agenda: anketa kaže, da vse več Evropejcev uporablja internet, vendar so zaskrbljeni zaradi stroškov in varnosti

Rezultati raziskave Eurobarometer, ki jo je naročila Evropska komisija in je zajela 27 000 gospodinjstev po vsej Evropski uniji, kažejo, da Evropejci vse bolj uporabljajo digitalne tehnologije. Anketiranci so bili vprašani o uporabi interneta, telefona in televizije. Vse več Evropejcev se naroča na pakete s pavšalno pristojbino za širokopasovni dostop do interneta in digitalne televizije. Vse večja uporaba širokopasovnih povezav pomeni, da vedno več ljudi uporablja internet, 35 % uporabnikov pa obiskuje tudi spletne strani za socialno mreženje. Vendar so zaskrbljeni zaradi stroškov, kakovosti storitev, varnosti in spletne svobode. Petina uporabnikov fiksnega in mobilnega interneta je povedala, da je naletela na težave zaradi blokiranih vsebin ali aplikacij. Evropska digitalna agenda, ki jo je maja letos objavila Komisija, vsebuje ambiciozne cilje za razširitev dostopa do širokopasovnih povezav na vse državljane Evrope ter predlaga ukrepe za spodbuditev konkurence, zaupanja in varnosti (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Dostop do interneta in širokopasovni dostop

Raziskava kaže, da 43 % gospodinjstev EU še vedno nima dostopa do interneta. Glede na to je cilj, ki si ga je zastavila Komisija v digitalni agendi – vsem Evropejcem omogočiti dostop do digitalnih tehnologij – še toliko bolj ambiciozen. Skoraj petina anketiranih gospodinjstev je povedala, da doma nima spletnega dostopa zaradi visokih stroškov, povezanih z internetom. Eden od pomembnejših ciljev digitalne agende je okrepiti konkurenco in tako znižati cene, kar bi verjetno spodbudilo več ljudi k odločitvi za nakup dostopa do interneta.

Veliko tistih, ki interneta doma ne uporabljajo, pravi, da jih internet ne zanima. Po mnenju Komisije bi moralo biti vsem državljanom EU omogočeno, da se naročijo na širokopasovni internet: če bi bili seznanjeni z možnimi prednostmi uporabe interneta na domu (npr. v zvezi z inovativnimi storitvami ali z delom od doma), bi se najbrž več ljudi odločilo za nakup dostopa.

Paketi

Od anketiranih gospodinjstev jih je 38 % naročenih na paket z dvema ali več storitvami. Skoraj četrtina anketirancev ima zemeljsko digitalno televizijo, kar je približno toliko, kot je naročnikov na satelitsko televizijo.

Zaskrbljenost v zvezi s stroški in kakovostjo

Po raziskavi 61 % uporabnikov prenosnih telefonov v EU in 49 % naročnikov na fiksni telefon omejuje klice zaradi stroškov.

Glede širokopasovnih povezav je 30 % anketiranih gospodinjstev povedalo, da hitrost prenosa ni zanesljiva, 36 % jih ima težave zaradi prekinjanja povezave, 24 % pa jih pravi, da kakovost povezave ni v skladu z določbami pogodbe.

Cilj digitalne agende je do leta 2020 vsem Evropejcem omogočiti hitrost povezave 30 Mbps ter zagotoviti, da bo vsaj polovica evropskih gospodinjstev do tedaj naročena na internet s hitrostjo nad 100Mbps. Za dosego tega cilja je Komisija pred nedavnim sprejela tridelni paket ukrepov za zagotovitev širokopasovnega dostopa (glej IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 in MEMO/10/424).

Zaupanje in varnost

84 % gospodinjstev si želi biti obveščenih v primeru izgube, kraje ali spremembe svojih osebnih podatkov. 45 % se jih boji, da bi bili njihovi osebni podatki zlorabljeni na spletnih straneh za socialno mreženje. Anketiranci, mlajši od 24 let, so glede tega manj zaskrbljeni kot tisti, starejši od 40 let. Ukrepi iz telekomunikacijskega paketa iz leta 2009, ki jih je treba izvesti do 26. maja 2011, vsebujejo več določb, ki ponudnike elektronskih komunikacijskih storitev zavezujejo, da nacionalni regulativni organ ali naročnike obvestijo o kršitvah v zvezi z osebnimi podatki (glej MEMO/09/568).

Komisija je pred kratkim predstavila ukrepe za okrepitev Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in ukrepe za boj proti spletnim napadom (glej IP/10/1239, MEMO/10/459 in MEMO/10/463).

Blokiran dostop

21 % anketirancev z dostopom do interneta je povedalo, da njihov ponudnik interneta blokira nekatere vsebine ali aplikacije. S podobnimi težavami se sooča tudi isti odstotek uporabnikov mobilnega interneta, vendar ti menijo, da so vzrok težav omejena zmogljivost njihovega telefona ali omejitve njihove naročnine. Komisija je pred nedavnim začela posvetovanje o odprtem in nevtralnem internetu (glej IP/10/860) z namenom priprave poročila o pojavu in razsežnosti takih problemov in potrebi po morebitnih dodatnih ukrepih na tem področju.

Dodatne ugotovitve raziskave

Več kot tretjina državljanov EU uporablja vsaj eno spletno stran za socialno mreženje. To velja tako za države z velikim številom internetnih naročnikov, kot je npr. Nizozemska, kot za tiste z manj naročniki (Latvija). 22 % gospodinjstev z dostopom do interneta uporablja svoj računalnik za glasovno klicanje po internetu. Gospodinjstva v najnovejših 12 državah članicah se dvakrat bolj nagibajo k uporabi te storitve kot gospodinjstva v ostalih 15 državah članicah.

98 % gospodinjstev EU ima dostop do telefona, vse večji odstotek pa uporablja tudi prenosni telefon (87 %). Le 11 % gospodinjstev ima samo fiksni telefon. 25 % jih uporablja samo prenosni telefon in nima fiksne linije.

98 % gospodinjstev v EU ima televizijo, vendar kabelsko le 30 %, 23% pa jih uporablja digitalno televizijo, kar je 11 % več kot leta 2007.

Celotna raziskava je na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Priloga

Dostop do ključnih telekomunikacijskih storitev

Povprečje gospodinjstev v EU 27, november–december 2009

Povprečje gospodinjstev v EU 27, november–december 2007

Sprememba v % glede na november–december 2007

Telefonski priključki skupaj (fiksni in/ali prenosni telefon)

98 %

95 %

+3

Prenosni telefon

87 %

83 %

+4

Fiksni telefon

73 %

70 %

+3

Fiksni in prenosni telefon

62 %

57 %

+5

Samo prenosni telefon (brez fiksnega telefona)

25 %

25 %

=

Fiksni telefon (brez prenosnega telefona)

11 %

14 %

-3

Televizija

98 %

96 %

+2

Antenski priključek

34 %

41 %

-7

Kabelska

30 %

34 %

-4

Satelitska

24 %

22 %

+2

Zemeljska digitalna TV

22 %

12 %

+10

Paket storitev (paketna ponudba)

38 %

29 %

+9


Side Bar