Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

Brussel, 13 oktober 2010

Digitale Agenda: uit onderzoek bij huishoudens blijkt dat meer Europeanen online zijn maar ook bezorgd zijn over kosten en veiligheid

Volgens een Eurobarometer-onderzoek van de Europese Commissie, waarbij 27.000 huishoudens in de hele EU werden bevraagd over hun gebruik van internet, telefoon en tv, worden de Europeanen meer en meer "digitaal". Meer Europeanen zijn geabonneerd op breedbandinternet en digitale televisie met gebundelde 'pakketten' tegen vaste kosten. Toegenomen breedbandgebruik betekent dat nóg meer Europeanen online gaan, waarvan nu 35% sociale netwerkwebsites gebruiken. Toch maken zij zich zorgen over kosten, kwaliteit van de dienst en veiligheid, én over vrijheid online. Eén vijfde van de vaste en mobiele internetgebruikers verklaart dat zij problemen hebben ervaren met geblokkeerde inhoud en toepassingen. In de digitale agenda voor Europa van de Commissie van mei 2010 worden niet alleen ambitieuze doelstellingen naar voren geschoven om breedbandinternet mogelijk te maken voor alle burgers van Europa maar worden ook maatregelen geschetst om de concurrentie, het vertrouwen en de veiligheid te verbeteren (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200 ).

Toegang tot internet en breedbandinternet

Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de EU-huishoudens nog steeds geen toegang tot internet heeft. Dat onderstreept alleen maar het ambitieuze doel dat de Commissie zich met de digitale agenda heeft gesteld: iedere Europeaan moet digitaal. Bijna één op de vijf bevraagde huishoudens vermeldt dat de hoge kosten voor internet de reden is dat zij thuis geen internetverbinding hebben. De concurrentie verhogen om de prijzen te laten zakken, een belangrijke doelstelling van de digitale agenda, zal daarom voor meer mensen een stimulans zijn om een internetaansluiting aan te vragen.

Velen die thuis geen internet hebben, zeggen dat zij niet in internet geïnteresseerd zijn. De Commissie is van mening dat alle EU-burgers de keuze moeten hebben om zich op breedbandinternet te abonneren en dat als iedereen zich bewust zou zijn van de potentiële voordelen daarvan (b.v. wat de toegang tot innovatieve diensten of thuiswerken betreft) zij dit waarschijnlijk wel zullen doen.

Pakketten

Van de ondervraagde huishoudens neemt 38% een abonnement op een pakket met de twee of meer diensten. Digitale terrestrische tv wordt door bijna één kwart van de EU-huishoudens ontvangen, ongeveer evenveel als er satelliet-tv kijkt.

Bezorgdheid over kosten en kwaliteit

Volgens het onderzoek beperkt 61% van de mobiele-telefoongebruikers in de EU en 49% van de abonnees van vaste lijnen hun telefoonverkeer wegens de kosten.

In huishoudens met breedbandaansluitingen zegt 30% dat de downloadsnelheid niet constant blijft, ondervindt 36% verbrekingen van de verbinding en zegt 24% dat de prestaties niet overeenstemmen met de contractvoorwaarden.

Met de digitale agenda wordt beoogd tegen 2020 toegang tot internet met een snelheid van 30 Mbps te verzekeren voor alle Europeanen en te maken dat tegen die datum minstens 50% van de Europese huishoudens een internetaansluiting van meer dan 100Mbps heeft. De Commissie heeft onlangs een driedelig pakket breedbandmaatregelen vastgesteld om dit doel te helpen bereiken (zie IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 en MEMO/10/424).

Vertrouwen in en veiligheid van het internet

84% van de huishoudens wil gewaarschuwd worden als hun persoonsgegeven verloren zijn gegaan, zijn gestolen of gewijzigd. 45% maakt zich zorgen dat hun persoonsgegevens op sociale netwerksites worden misbruikt. Wie minder dan 24 jaar is, is daar minder ongerust over dan wie meer dan 40 is. Het telecommunicatiepakket 2009, dat tegen 26 mei 2011 moet worden uitgevoerd, bevat verscheidene bepalingen waardoor leveranciers van publiek beschikbare elektronische communicatiediensten verplicht worden de nationale regelgever of de abonnees zelf te informeren over schendingen van persoonsgegevens (zie MEMO/09/568).

De Commissie heeft onlangs maatregelen voorgesteld om het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (het ENISA) te versterken en cyberaanvallen te bestrijden (zie IP/10/1239, MEMO/10/459 en MEMO/10/463).

Geblokkeerde toegang

21% van de bevraagde Europese huishoudens met internettoegang is van mening dat hun toegang tot bepaalde online-inhoud en ‑toepassingen door hun internetprovider is geblokkeerd. Dit wordt ook vermeld door een even groot deel van de mobiele internetgebruikers, maar ongeveer één derde daarvan wijt dit aan de beperkte capaciteit van hun telefoon of hun telefoonabonnement. De Commissie heeft onlangs een raadpleging gehouden over open internet en netneutraliteit (zie IP/10/860), ter voorbereiding van haar aanstaande rapport over de omvang van dergelijke problemen en over de vraag of er extra maatregelen op dit gebied nodig zijn.

Verdere bevindingen van het onderzoek

Meer dan één derde van de EU-burgers gebruikt een sociale netwerksite; dit geldt zowel voor landen met een hoog (b.v. Nederland) als met een laag (b.v. Letland) internetgebruik. 22% van huishoudens met internettoegang gebruikt zijn computer om gesprekken te voeren via het internet. Huishoudens in de 12 nieuwere lidstaten doen dit tweemaal zo vaak als huishoudens in de andere 15 lidstaten.

98% van de EU-huishoudens heeft telefoon en een toenemend aantal huishoudens (87%) mobiele telefoon. Slechts 11% heeft alleen een vaste lijn. 25% gebruikt alleen een mobiele telefoon en heeft geen vaste lijn.

98% van de EU-huishoudens heeft televisie maar slechts 30% maakt gebruik van een kabelnetwerk, terwijl 23% digitale tv heeft, een verhoging met 11% tegenover 2007.

Het volledige onderzoek is te vinden op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Bijlage

Penetratiegraad voor de belangrijkste telecomdiensten

Gemiddelde huishoudens EU-27 nov.-dec. 2009

Gemiddelde huishoudens EU-27 nov.-dec. 2007

Verandering in procentpunten nov.-dec. 2009/ nov.-dec. 2007

Algemene telefoontoegang (vast en/of mobiel)

98%

95%

+3

Mobiele telefoontoegang

87%

83%

+4

Vaste telefoontoegang

73%

70%

+3

Vaste & mobiele telefoontoegang

62%

57%

+5

Uitsluitend mobiele telefoontoegang

25%

25%

=

Uitsluitend vaste telefoontoegang

11%

14%

-3

Televisie

98%

96%

+2

Antenne

34%

41%

-7

Kabel

30%

34%

-4

Satelliet

24%

22%

+2

Digitale terrestrische tv

22%

12%

+10

Dienstenpakket (bundels)

38%

29%

+9


Side Bar