Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

Briuselis, 2010 m. spalio 13 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Namų ūkių tyrimo duomenimis, internetu naudojasi daugiau europiečių, tačiau jiems susirūpinimą kelia kainos ir saugumas

Europos Komisijos Eurobarometro tyrimo, per kurį apie naudojimąsi internetu, telefono ryšiu ir televizija buvo apklausta 27 000 ES namų ūkių, rezultatai rodo, kad skaitmeninėmis technologijomis naudojasi vis daugiau europiečių. Vis daugiau europiečių užsisako fiksuotos kainos paslaugų paketus, kuriuos sudaro plačiajuosčio interneto ir skaitmeninės televizijos paslaugos. Dėl intensyvesnės plačiajuosčio ryšio plėtros vis daugiau europiečių jungiasi prie interneto, o socialinių tinklų svetainėmis dabar naudojasi 35 proc. gyventojų. Tačiau jiems susirūpinimą kelia paslaugų kaina, kokybė ir saugumas, taip pat laisvė internete. Penktadalis fiksuotojo ir judriojo interneto ryšio naudotojų teigia patyrę problemų dėl užblokuoto turinio ir taikomųjų programų. 2010 m. gegužės mėn. Komisijos paskelbtoje Europos skaitmeninėje darbotvarkėje ne tik nustatyti plataus užmojo tikslai, kad plačiajuosčiu internetu galėtų naudotis visi Europos piliečiai, bet ir pateikta konkurencijos skatinimo, patikimumo didinimo ir saugumo stiprinimo priemonių (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Interneto ir plačiajuosčio interneto prieiga

Tyrimo duomenimis, 43 proc. ES namų ūkių vis dar neturi interneto prieigos. Dėl šios priežasties ypač svarbu siekti skaitmeninėje darbotvarkėje Komisijos nustatyto plataus užmojo tikslo – kad skaitmeninėmis technologijomis naudotųsi visi europiečiai. Vos ne kas penktas iš apklaustų namų ūkių nurodė, kad interneto ryšio namuose neturi, nes tai brangu. Todėl sėkmingai įgyvendinant svarbų skaitmeninės darbotvarkės tikslą – paskatinti konkurenciją, kad sumažėtų kainos, – interneto ryšiu tikriausiai pradėtų naudotis daugiau žmonių.

Daugelis interneto ryšio paslaugomis namuose nesinaudojančių žmonių teigia, kad internetas jiems nereikalingas. Komisija mano, kad galimybę užsisakyti plačiajuosčio interneto ryšio paslaugas turėtų turėti visi ES piliečiai, o pasinaudoti šia galimybe norinčių būtų daugiau, jei būtų plačiai žinoma apie galimą naudą (pvz., galimybę naudotis naujoviškomis paslaugomis ar dirbti namuose).

Paslaugų paketai

38 proc. apklausoje dalyvavusių namų ūkių yra užsisakę dviejų ar daugiau paslaugų paketą. Ir skaitmeninės antžeminės, ir palydovinės televizijos programas žiūri beveik po ketvirtadalį apklaustų ES namų ūkių.

Susirūpinimas dėl kainų ir kokybės

Tyrimo duomenimis, 61 proc. mobiliaisiais telefonais besinaudojančių ES gyventojų ir 49 proc. fiksuotojo ryšio abonentų dėl ryšio kainos skambina mažiau. 30 proc. plačiajuosčio ryšio paslaugomis besinaudojančių namų ūkių nurodo, kad atsiuntimo greitis nepastovus, 36 proc. patiria ryšio sutrikimų, o 24 proc. teigia, kad ryšio kokybė neatitinka sutartyje nurodytų sąlygų.

Skaitmenine darbotvarke siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. visi europiečiai galėtų naudotis 30 Mbps spartos interneto ryšiu ir bent 50 proc. Europos namų ūkių užsisakytų spartesnio nei 100 Mbps interneto ryšio paslaugas. Kad padėtų pasiekti šį tikslą, Komisija neseniai priėmė tris plačiajuosčio ryšio priemones (žr. IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 ir MEMO/10/424).

Interneto patikimumas ir saugumas

84 proc. namų ūkių norėtų, kad jiems būtų pranešta, jei jų narių asmens duomenys būtų prarasti, pavogti ar pakeisti. 45 proc. namų ūkių nerimauja, kad jų narių asmens duomenimis gali būti neteisėtai pasinaudota socialinių tinklų svetainėse. Jaunuoliai iki 24 metų tuo rūpinasi mažiau nei žmonės, kuriems per 40 metų. 2009 m. telekomunikacijų teisės aktų rinkinyje, kuris turi būti įgyvendintas iki 2011 m. gegužės 26 d., esama nuostatų, pagal kurias viešų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus privalo pranešti nacionalinei reguliavimo institucijai arba abonentams (žr. MEMO/09/568).

Komisija neseniai pateikė Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros stiprinimo ir kovos su kibernetinėmis atakomis priemonių (žr. IP/10/1239, MEMO/10/459 ir MEMO/10/463).

Prieigos blokavimas

21 proc. apklaustų interneto prieigą turinčių Europos namų ūkių teigė maną, kad jų interneto ryšio teikėjas blokuoja prieigą prie tam tikro internetinio turinio ir taikomųjų programų. Tai nurodė ir tiek pat judriojo interneto ryšio naudotojų, tačiau maždaug trečdalis jų mano, kad tokių problemų kyla dėl riboto jų telefono pajėgumo arba telefono ryšio abonemento sąlygų. Komisija neseniai pradėjo konsultacijas dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo (žr. IP/10/860) ir, remdamasi jų rezultatais, netrukus parengs ataskaitą, kurioje įvertins tokių problemų mastą ir nurodys, ar šioje srityje reikia imtis papildomų priemonių.

Papildomi tyrimo rezultatai

Ir šalyse, kuriose interneto diegimo rodikliai aukšti (pvz., Nyderlanduose), ir šalyse, kur internetas diegiamas ne taip intensyviai (pvz., Latvijoje), socialinių tinklų svetainėmis naudojasi daugiau kaip trečdalis ES piliečių. 22 proc. interneto prieigą turinčių namų ūkių naudoja kompiuterį internetiniams balso skambučiams. 12 naujųjų valstybių narių namų ūkiai tai daro dvigubai dažniau nei kitose 15 valstybių narių.

Telefonu naudojasi 98 proc. ES namų ūkių, taip pat vis daugiau jų (87 proc.) naudojasi mobiliaisiais telefonais. Vos 11 proc. namų ūkių turi tik fiksuotojo ryšio prieigą. 25 proc. namų ūkių fiksuotojo telefono ryšio linijos neturi ir naudojasi tik mobiliaisiais telefonais.

Televizijos transliacijų paslaugomis naudojasi 98 proc. ES namų ūkių, bet tik 30 proc. jų naudojasi kabelinės televizijos paslaugomis; skaitmeninės televizijos paslaugomis naudojasi 23 proc. namų ūkių – 11 proc. daugiau nei 2007 m.

Visas tyrimas pateiktas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Priedas

Pagrindinių telekomunikacijų paslaugų skverbties rodikliai

ES 27 namų ūkių vidurkis 2009 m. lapkritį–gruodį

ES 27 namų ūkių vidurkis 2007 m. lapkritį–gruodį

Pokytis procentais nuo 2007 m. lapkričio–gruodžio iki 2009 m. lapkričio–gruodžio

Bendra telefono ryšio (fiksuotojo ir (arba) judriojo) prieiga

98 %

95 %

+3

Judriojo telefono ryšio prieiga

87 %

83 %

+4

Fiksuotojo telefono ryšio prieiga

73 %

70 %

+3

Ir fiksuotojo, ir judriojo telefono ryšio prieiga

62 %

57 %

+5

Judriojo ryšio prieiga, fiksuotojo telefono ryšio prieigos nėra

25 %

25 %

=

Fiksuotojo ryšio prieiga, judriojo telefono ryšio prieigos nėra

11 %

14 %

-3

Televizija

98 %

96 %

+2

Antžeminė

34 %

41 %

-7

Kabelinė

30 %

34 %

-4

Palydovinė

24 %

22 %

+2

Skaitmeninė antžeminė

22 %

12 %

+10

Paslaugų paketai

38 %

29 %

+9


Side Bar