Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

Bryssel 13. lokakuuta 2010

Digitaalistrategia: kyselytutkimus osoittaa, että internetin käyttäjien määrä kasvaa Euroopassa, mutta hintoihin ja tietoturvaan ollaan tyytymättömiä

Euroopan kotitalouksien digitalisoituminen etenee. Tämä käy ilmi Euroopan komission tekemästä Eurobarometri-kyselystä, jossa 27 000 kotitaloudelta eri puolilla EU:ta kysyttiin niiden internetin, puhelinyhteyksien ja television käytöstä. Yhä useammalla eurooppalaisella on laajakaista- ja digi-TV-yhteys kiinteähintaisena pakettina. Laajakaistayhteyksien leviäminen lisää internetin käyttäjien määrää, ja 35 prosenttia eurooppalaisista käyttää nyt sosiaalisia verkkosivustoja. Palvelujen hintaan, laatuun ja tietoturvaan ollaan kuitenkin tyytymättömiä. Huolissaan ollaan myös internetin käytön vapaudesta. Viidesosa langallisen ja langattoman internetin käyttäjistä kertoo kohdanneensa ongelmia, koska heiltä on estetty pääsy sisältöön tai sovelluksiin. Komission toukokuussa 2010 julkistama Euroopan digitaalistrategia sisältää paitsi kunnianhimoisia tavoitteita laajakaistan tuomiseksi kaikkien eurooppalaisten ulottuville myös toimenpiteitä kilpailun, luottamuksen ja tietoturvan parantamiseksi (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Internetyhteydet ja laajakaistaliittymät

Kyselyn mukaan internetyhteys puuttuu edelleen 43 prosentista EU:n kotitalouksista. Komission digitaalistrategian tavoite, jonka mukaan internet on tuotava kaikkien eurooppalaisten ulottuville, on tätä taustaa vasten entistäkin tärkeämpi. Lähes viidesosa talouksista mainitsi internetiin liittyvät kulut syyksi siihen, miksi niillä ei ole kotona internetyhteyttä. Jos hintoja madallettaisiin kilpailua tehostamalla, mikä on tärkeä digitaalistrategian tavoite, internetyhteyden hankkisi todennäköisesti useampi eurooppalainen.

Monet internetyhteyden hankkimatta jättäneistä sanovat, ettei internet kiinnosta heitä. Komission näkemyksen mukaan kaikilla EU:n kansalaisilla tulisi halutessaan olla mahdollisuus hankkia laajakaistayhteys internetiin. Jos kaikki olisivat selvillä internetin eduista (esim. innovatiivisten palvelujen saannista tai kotityöskentelyn mahdollisuuksista), yhteyden hankkisi todennäköisesti useampi.

Palvelupaketit

Kyselyn mukaan 38 prosenttia kotitalouksista tilaa kahta tai useampaa palvelua samassa paketissa. Maanpäällisiä digitaalisia televisiolähetyksiä vastaanotetaan miltei neljäsosassa EU:n kotitalouksista, saman verran kuin satelliitti-tv-lähetyksiä.

Tyytymättömyyttä hintoihin ja tietoturvaan

Kyselyn mukaan 61 prosenttia EU:n matkapuhelinkäyttäjistä ja 49 prosenttia kiinteän puhelinyhteyden käyttäjistä rajoittaa puhelujaan niiden hintojen takia.

Kotitalouksista, joissa on laajakaistayhteys, 30 prosenttia ilmoitti latausaikojen vaihtelevan, 36 prosenttia kertoi kokeneensa yhteyden katkeamisia ja 24 prosenttia valitti, ettei palvelun taso vastaa sopimuksessa luvattua.

Digitaalistrategialla on tarkoitus varmistaa, että kaikkien eurooppalaisten ulottuvilla on 30 Mbit/s internetyhteys ja ainakin puolella Euroopan kotitalouksista yli 100 Mbit/s internetyhteys vuoteen 2020 mennessä. Komissio hyväksyi hiljattain kolmiosaisen toimenpidepaketin tämän tavoitteen saavuttamiseksi (ks. IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 ja MEMO/10/424).

Luottamus ja tietoturva

Kotitalouksista 84 prosenttia haluaisi tiedon, jos niiden henkilötietoja hukataan, varastetaan tai muutetaan, ja 45 prosenttia on huolissaan henkilötietojensa väärinkäytöstä sosiaalisilla verkkosivustoilla. Huolestuneisuus on vähäisempää alle 24-vuotiaiden kuin yli 40-vuotiaiden keskuudessa. Vuoden 2009 telesääntelypaketti, joka on määrä panna täytäntöön 26. toukokuuta 2011 mennessä, velvoittaa yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat ilmoittamaan henkilötietojen loukkauksista joko kansalliselle sääntelyviranomaiselle tai tilaajilleen (ks. MEMO/09/568).

Komissio on esittänyt hiljattain toimenpiteitä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) vahvistamiseksi ja tietoturvahyökkäyksiltä suojautumiseksi (ks. IP/10/1239, MEMO/10/459 ja MEMO/10/463).

Pääsyn estäminen

Kyselyssä 21 prosenttia verkossa olevista Euroopan kotitalouksista ilmoitti, että niiden internetoperaattori oli estänyt niiltä pääsyn tietyille verkkosivuille ja sovelluksiin. Samasta ongelmasta valitti vastaava osuus myös langattoman internetin käyttäjistä, joista kuitenkin kolmasosa katsoi tämän johtuvan puhelimensa tai liittymänsä kapasiteettirajoituksista. Komissio on äskettäin käynnistänyt julkisen kuulemisen internetistä ja sen neutraaliudesta (ks. IP/10/860) valmistellakseen tulevaa selvitystään, jossa tarkastellaan tällaisten ongelmien laajuutta ja lisätoimenpiteiden tarvetta asiassa.

Muita kyselyn tuloksia

Yli kolmasosa EU:n kansalaisista käyttää sosiaalista verkkosivustoa – riippumatta siitä, onko internetin käyttöaste heidän kotimaassaan korkea (kuten Alankomaissa) tai matala (kuten Latviassa). Yhteensä 22 prosenttia kotitalouksista, joissa on internetyhteys, käyttää tietokonettaan internetvälitteisiin puheluihin. Tämä on kaksi kertaa yleisempää 12 uudessa jäsenvaltiossa kuin muissa 15 jäsenvaltiossa.

Kaikkiaan 98 prosenttia EU:n kotitalouksista käyttää puhelinta ja yhä suurempi osuus niistä (87 %) myös matkapuhelinta. Vain 11 prosentissa kotitalouksissa on pelkkä kiinteä puhelinliittymä, kun taas 25 prosenttia käyttää pelkästään matkapuhelinta ja on luopunut kiinteästä liittymästä.

Televisio on 98 prosentissa EU:n kotitalouksista, mutta vain 30 prosenttia vastaanottaa lähetyksiä kaapeliverkon kautta ja 23 prosenttia käyttää digi-TV:tä. Digi-TV:n käyttäjien osuus on noussut 11 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna.

Kyselyn tulokset:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Liite

Tärkeimpien telepalvelujen levinneisyysprosentit

EU-27:n kotitaloudet keskimäärin Marras-joulukuu 2009

EU-27:n kotitaloudet keskimäärin Marras-joulukuu 2007

%-muutos Marras-joulukuu 2009 / Marras-joulukuu 2007

Puhelinliittymä (kiinteä ja/tai matkapuhelin)

98 %

95 %

+3

Matkapuhelinliittymä

87 %

83 %

+4

Kiinteä puhelinliittymä

73 %

70 %

+3

Sekä kiinteä että matkapuhelinliittymä

62 %

57 %

+5

Matkapuhelinliittymä muttei kiinteää puhelinliittymää

25 %

25 %

=

Kiinteä puhelinliittymä muttei matkapuhelinliittymää

11 %

14 %

-3

Televisio

98 %

96 %

+2

Antenniverkko

34 %

41 %

-7

Kaapelitelevisio

30 %

34 %

-4

Satelliittiverkko

24 %

22 %

+2

Maanpäälliset digitaaliset televisiolähetykset

22 %

12 %

+10

Palvelupaketit

38 %

29 %

+9


Side Bar