Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: από έρευνα νοικοκυριών προκύπτει αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων με διαδικτυακή σύνδεση, που όμως ανησυχούν για το κόστος και την ηλεκτρονική ασφάλεια

Σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό οι ευρωπαίοι γίνονται «ψηφιακοί» σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας ρωτήθηκαν 27.000 νοικοκυριά ανά την ΕΕ για το πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, τα τηλέφωνα και την τηλεόραση. Περισσότεροι ευρωπαίοι συνδέονται με το ευρυζωνικό διαδίκτυο και την ψηφιακή τηλεόραση αγοράζοντας 'πακέτα' προσφορών σταθερού κόστους. Η αυξημένη αφομοίωση της ευρυζωνικότητας σημαίνει ότι ακόμα περισσότεροι ευρωπαίοι είναι συνδεδεμένοι επιγραμμικά, ενώ ήδη σε ποσοστό 35% χρησιμοποιούν ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, εκφράζουν ανησυχίες για το κόστος, την ποιότητα της υπηρεσίας και την προστασία από κακόβουλες ενέργειες, καθώς και για την επιγραμμική ελευθερία. Το ένα πέμπτο των χρηστών σταθερού και κινητού διαδικτύου δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα αποκλεισμού πρόσβασης σε περιεχόμενο και εφαρμογές. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, που ανακοίνωσε η Επιτροπή τον Μάιο 2010, δεν θέτει απλώς τολμηρούς στόχους για την προσφορά ευρυζωνικού διαδικτύου σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά περιλαμβάνει και μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, της εμπιστοσύνης και της ηλεκτρονικής ασφάλειας (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200).

Πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο ευρυζωνικό διαδίκτυο

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τα νοικοκυριά της ΕΕ σε ποσοστό 43% εξακολουθούν να μη διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό υπογραμμίζει τον φιλόδοξο στόχο που έθεσε η Επιτροπή στο ψηφιακό θεματολόγιο: κάθε Ευρωπαίος να αποκτήσει ψηφιακή σύνδεση. Σχεδόν ένα στα πέντε νοικοκυριά της έρευνας επικαλέστηκε το υψηλό κόστος ως λόγο για τη μη σύνδεσή του με το διαδίκτυο από το σπίτι. Η ενίσχυση επομένως του ανταγωνισμού για τη συμπίεση των τιμών, σημαντικός στόχος του ψηφιακού θεματολογίου, θα ενθάρρυνε πιθανότατα περισσότερους να συνδεθούν διαδικτυακά.

Πολλοί από εκείνους που δεν έχουν σύνδεση στο σπίτι αναφέρουν ότι δεν ενδιαφέρονται για το διαδίκτυο. Άποψη της Επιτροπής είναι ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης με το ευρυζωνικό διαδίκτυο και ότι εάν όλοι γνωρίζουν τα δυνητικά πλεονεκτήματα (π.χ. από πλευράς πρόσβασης σε καινοτόμες υπηρεσίες, τηλεργασία), θα υπήρχαν περισσότεροι συνδρομητές.

Δέσμες προσφορών

Από τα ερωτηθέντα νοικοκυριά, το 38% έχει εγγραφεί συνδρομητής σε δέσμη προσφορών δύο ή περισσότερων υπηρεσιών.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των ενωσιακών νοικοκυριών της έρευνας είχαν λήψη ψηφιακής χερσαίας τηλεοπτικής εκπομπής, ποσοστό ανάλογο με το αντίστοιχο της δορυφορικής τηλεόρασης.

Προβλήματα κόστους και ποιότητας

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων στην ΕΕ σε ποσοστό 61% και οι συνδρομητές επίγειας μετάδοσης σε ποσοστό 49% περιορίζουν τις κλήσεις τους λόγω κόστους. Στα νοικοκυριά με ευρυζωνική σύνδεση, ποσοστό 30% δηλώνει ότι η ταχύτητα τηλεφόρτωσης δεν παραμένει σταθερή, ποσοστό 36% αντιμετωπίζει διακοπές σύνδεσης και ποσοστό 24% αναφέρει ότι οι επιδόσεις δεν αντιστοιχούν στους συμβατικούς όρους.

Έως το 2020, το ψηφιακό θεματολόγιο στοχεύει στη διασφάλιση πρόσβασης σε διαδίκτυο ταχύτητας 30 Mbps για όλους τους ευρωπαίους και τουλάχιστον τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά να είναι συνδρομητές σε διαδικτυακή σύνδεση ταχύτητας πάνω 100 Mbps. Η Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα τρισκελή δέσμη μέτρων ευρυζωνικότητας για να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού (βλ. IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 και MEMO/10/424).

Εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο διαδίκτυο

Τα νοικοκυριά επιθυμούν σε ποσοστό 84% να ειδοποιούνται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή παραποίησης των προσωπικών τους δεδομένων. Σε ποσοστό 45% ανησυχούν για την ανάρμοστη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 24 ετών ανησυχούν λιγότερο για το ζήτημα αυτό απ' ό,τι οι χρήστες άνω των 40 ετών. Η δέσμη μέτρων του 2009 στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, που αναμένεται να έχει υλοποιηθεί έως τις 26 Μαΐου 2011, περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις με τις οποίες υποχρεώνονται οι πάροχοι δημοσίως διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας να ενημερώνουν είτε την εθνική ρυθμιστική αρχή είτε τους συνδρομητές σχετικά με παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων (βλέπε MEMO/09/568).

Η Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα μέτρα για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), καθώς και για την καταπολέμηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο (βλ. IP/10/1239, MEMO/10/459 και MEMO/10/463).

Αποκλεισμός πρόσβασης

Τα ερωτηθέντα ευρωπαϊκά νοικοκυριά με πρόσβαση στο διαδίκτυο θεωρούν σε ποσοστό 21% ότι η πρόσβασή τους σε ορισμένα επιγραμμικά περιεχόμενα και εφαρμογές έχει αποκλειστεί από τον πάροχο διαδικτυακής τους σύνδεσης. Αυτό το πρόβλημα αναφέρεται επίσης σε ανάλογο ποσοστό από τους χρήστες κινητού διαδικτύου, το ένα τρίτο όμως περίπου το αποδίδει στην περιορισμένη δυναμικότητα του τηλεφώνου τους ή στην τηλεφωνική τους συνδρομή. Η Επιτροπή διενήργησε πρόσφατα διαβούλευση σχετικά με το ανοικτό διαδίκτυο και την ουδετερότητα των δικτύων (βλέπε IP/10/860), στο πλαίσιο της κατάρτισης της προσεχούς έκθεσής της σχετικά με την έκταση τυχόν τέτοιων προβλημάτων και την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στο πεδίο αυτό.

Λοιπά ευρήματα της έρευνας

Περισσότερο από το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ χρησιμοποιεί ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης· αυτό ισχύει τόσο στις χώρες με υψηλό (π.χ. Κάτω Χώρες) όσο και με χαμηλό (π.χ. Λετονία) βαθμό αφομοίωσης του διαδικτύου.

Το 22% των νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για φωνητικές κλήσεις μέσω του διαδικτύου. Το ποσοστό των νοικοκυριών από τα 12 νεότερα κράτη μέλη είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο στα υπόλοιπα 15 κράτη μέλη.

Το 98% των ενωσιακών νοικοκυριών διαθέτει πρόσβαση σε τηλέφωνο, ενώ αυξημένο ποσοστό νοικοκυριών (87%) διαθέτει πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο. Μόλις το 11% διαθέτει πρόσβαση μόνο σε σταθερή γραμμή. Ποσοστό 25% χρησιμοποιεί μόνο κινητό τηλέφωνο, χωρίς σταθερή τηλεφωνική γραμμή.

Ποσοστό 98% των νοικοκυριών της ΕΕ διαθέτει τηλεόραση, αλλά μόνο 30% χρησιμοποιεί μετάδοση μέσω καλωδιακού δικτύου, ενώ ποσοστό 23% χρησιμοποιεί ψηφιακή τηλεόραση, καταγράφοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το 2007.

Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας έχουν αναρτηθεί στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Παράρτημα

Ποσοστά διείσδυσης για βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Μέσος όρος νοικοκυριών της ΕΕ 27
Νοέμ.-Δεκ. 2009

Μέσος όρος νοικοκυριών της ΕΕ 27
Νοέμ.-Δεκ. 2007

Εκατοστιαία μεταβολή
Νοέμ.-Δεκ. 2009/ Νοέμ.-Δεκ. 2007

Συνολική πρόσβαση στο τηλεφωνικό δίκτυο (σταθερό ή/και κινητό)

98%

95%

+3

Πρόσβαση στο κινητό τηλεφωνικό δίκτυο

87%

83%

+4

Πρόσβαση στο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο

73%

70%

+3

Πρόσβαση σε αμφότερα, σταθερό & κινητό τηλεφωνικό δίκτυο

62%

57%

+5

Πρόσβαση στο κινητό αλλά όχι στο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο

25%

25%

=

Πρόσβαση στο σταθερό αλλά όχι στο κινητό τηλεφωνικό δίκτυο

11%

14%

-3

Τηλεόραση

98%

96%

+2

Μέσω κεραίας

34%

41%

-7

Καλωδιακή

30%

34%

-4

Δορυφορική

24%

22%

+2

Ψηφιακή επίγεια τηλεόραση

22%

12%

+10

Δέσμη προσφοράς υπηρεσιών (συνδυασμοί)

38%

29%

+9


Side Bar