Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

Bruxelles, den 13. oktober 2010

Den digitale dagsorden: rundspørge blandt husholdninger viser, at stadig flere EU-borgere er på nettet, men er bekymrede over prisen og sikkerheden

EU-borgerne bliver mere og mere "digitale" i henhold til Europa-Kommissionens Eurobarometer-rundspørge blandt 27 000 husholdninger i hele EU om deres brug af Internet, telefon og tv. Stadig flere EU-borgere abonnerer på bredbåndsinternetadgang og digital tv i en samlet "pakke" til en fast pris. Den øgede udbredelse af bredbånd fører til en yderligere stigning i antallet af EU-borgere på nettet, hvoraf 35 % nu bruger sociale netværkswebsteder. Brugerne er dog bekymrede over priserne, tjenestekvaliteten og friheden på nettet. En femtedel af brugerne af Internet via fastnet- eller mobilforbindelse oplyser, at de har haft problemer med blokeret indhold og applikationer. Kommissionens digitale dagsorden for Europa fra maj 2010 fastsætter ikke kun ambitiøse mål som bredbåndsinternetadgang for alle; den beskriver også foranstaltninger, som skal fremme konkurrence, tillid og sikkerhed (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Adgang til Internettet og bredbåndsinternetadgang

Rundspørget viser, at 43 % af EU-husholdningerne stadig ikke har adgang til Internettet. Det understreger ambitionsniveauet for det mål, som Kommissionen har fastsat i den digitale dagsorden, nemlig at alle EU-borgere skal have internetadgang. Næsten hver femte adspurgte husholdning anførte den høje pris som årsag til ikke at have internetadgang i hjemmet. Øget konkurrence for at få priserne ned, som er et vigtigt mål for den digitale dagsorden, kunne derfor meget vel tænkes at føre til, at flere borgere kommer på nettet.

Mange af dem, der ikke har internetadgang i hjemmet, siger, at de ikke er interesseret i Internettet. Kommissionen mener, at alle EU-borgere bør have mulighed for at abonnere på bredbåndsinternetadgang, og at flere ville ønske at abonnere, hvis de var klar over de potentielle fordele (f.eks. adgang til innovative tjenester, hjemmearbejde osv.).

Pakkeløsninger

38 % af de adspurgte husholdninger abonnerer på en pakke med to eller flere tjenester. Næsten en fjerdedel af de adspurgte husholdninger modtager jordbaseret digitalt tv, og en tilsvarende andel modtager satellit-tv.

Bekymring over priser og sikkerheden

Ifølge rundspørget begrænser 61 % af mobiltelefonbrugerne og 49 % af fastnettelefonbrugerne i EU deres opkald, fordi de er bekymrede over omkostningerne. 30 % af husholdningerne med bredbåndsforbindelser siger, at downloadhastigheden ikke er konstant, 36 % er udsat for nedbrud af forbindelsen, og 24 % siger, at ydelsen ikke lever op til kontraktbetingelserne.

Den digitale dagsorden skal sikre internetadgang med en hastighed på 30 Mbps for alle EU-borgere senest i 2020, og at mindst 50 % af EU-husholdningerne har abonnement på internetforbindelser med hastigheder på over 100 Mbps senest i 2020. Kommissionen har for nylig vedtaget en pakke bredbåndsforanstaltninger (3 dele), som skal bidrage til, at man når disse mål (se IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 og MEMO/10/424).

Tillid og sikkerhed i forbindelse med Internettet

84 % af husholdningerne ville gerne underrettes, hvis deres personoplysninger gik tabt eller blev stjålet eller ændret. 45 % er bekymrede for, om deres personlige data på sociale netværkswebsteder kan misbruges. Personer under 24 år er mindre bekymret om det end personer over 40 år. Telekommunikationspakken fra 2009, som skal være gennemført senest den 26. maj 2011, omfatter en række bestemmelser, der pålægger udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester at underrette enten den nationale tilsynsmyndighed eller abonnenterne, hvis der sker brud på persondatasikkerheden (se MEMO/09/568).

Kommissionen har for nylig forelagt foranstaltninger, som skal styrke Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og bekæmpelsen af angreb på informationssystemer (se IP/10/1239, MEMO/10/459 og MEMO/10/463).

Blokeret adgang

21 % af de adspurgte EU-husholdninger med internetadgang mente, at deres internetudbyder havde blokeret deres adgang til visse indhold og applikationer på nettet. Dette nævnes også af en tilsvarende andel af brugerne af mobilt internet, men ca. en tredjedel af disse brugere mener, at det skyldes begrænsninger i telefonens kapacitet eller deres telefonabonnement. Kommissionen har for nylig gennemført en høring om det åbne Internet og netneutralitet (se IP/10/860) som led i udarbejdelsen af en kommende rapport om omfanget af sådanne problemer og om, hvorvidt der er brug for yderligere foranstaltninger på området.

Andre rundspørgeresultater

Over en tredjedel af borgerne i EU-landene bruger et socialt netværkswebsted; det gælder både i lande med et stort antal internetbrugere (f.eks. Nederlandene) og lande med et lille antal brugere (f.eks. Litauen). 22 % af husholdningerne med internetadgang bruger computeren til telefonopkald via Internettet. Husholdninger i de 12 nye medlemsstater benytter denne mulighed dobbelt så meget, som husholdninger i de andre 15 medlemsstater.

98 % af EU-husholdningerne har adgang til en telefon, og et stigende antal husholdninger (87 %) har adgang til en mobiltelefon. Kun 11 % har kun en fastnetforbindelse. 25 % bruger kun en mobiltelefon og har ingen fastnettelefon.

98 % af EU-husholdningerne har tv, men kun 30 % har kabel-tv; 23 % har digitalt tv, og det er en stigning på 11 % i forhold til 2007.

Undersøgelsen kan ses i sin helhed på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Bilag

Dækningsgrad for vigtige teletjenester

Gennemsnit EU-27-husholdninger nov.- dec. 2009

Gennemsnit EU-27-husholdninger nov. - dec. 2007

% ændring
nov. - dec. 2009/nov.- dec. 2007

Samlet adgang til telefon (fastnet og/eller mobil)

98 %

95 %

+3

Adgang til mobiltelefon

87 %

83 %

+4

Adgang til fastnettelefon

73 %

70 %

+3

Adgang til både fastnet- og mobiltelefon

62 %

57 %

+5

Adgang til mobiltelefon, men ikke fastnettelefon

25 %

25 %

=

Adgang til fastnettelefon, men ikke mobiltelefon

11 %

14 %

-3

Tv

98 %

96 %

+2

Via antenne

34 %

41 %

-7

Kabel-tv

30 %

34 %

-4

Satellit-tv

24 %

22 %

+2

Jordbaseret digitalt tv

22 %

12 %

+10

Tjenestepakke (samlet)

38 %

29 %

+9


Side Bar