Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

V Bruselu dne 13. října 2010

Digitální agenda: podle průzkumu je stále více evropských domácností on-line, mají však obavy z vysokých nákladů a nízké bezpečnosti

Podle průzkumu Eurobarometr Evropské komise, při němž bylo dotázáno 27 000 domácností v celé EU na používání internetu, telefonu a televize, využívá stále více Evropanů digitální technologie. V rostoucí míře si zařizují širokopásmové připojení k internetu a digitální televizi v rámci balíčků za pevnou cenu. Vyšší míra zavádění širokopásmového připojení znamená, že stále více evropských občanů „je na netu“, přičemž 35 % využívá stránky sociálních sítí. Nejsou však příliš spokojeni s náklady, kvalitou služeb a bezpečností, jakož i svobodou při využívání internetových služeb. Jedna pětina uživatelů pevného a mobilního internetu uvedla, že měli problémy se zablokovaným obsahem a aplikacemi. Komise ve svém programu Digitální agenda pro Evropu z května 2010 nejen stanoví ambiciózní cíle – zajistit širokopásmové připojení k internetu všem evropským občanům –, ale navrhuje také opatření na podporu hospodářské soutěže, důvěry a bezpečnosti (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Internet a širokopásmové připojení

Při průzkumu bylo zjištěno, že 43 % domácností v EU stále nemá přístup k internetu. To jen podtrhuje aktuálnost ambiciózního cíle Komise v rámci Digitální agendy, že každý občan má být on-line. Téměř každá pátá dotázaná domácnost uvedla jako hlavní důvod toho, proč nemají doma připojení k internetu, vysoké náklady. Kdyby došlo k posílení hospodářské soutěže, která by stlačila ceny, což je důležitý cíl Digitální agendy, připojilo by se k internetu pravděpodobně více lidí.

Mnozí z těch, co nejsou doma připojeni, říkají, že o internet nemají zájem. Komise se domnívá, že všichni občané EU by měli mít možnost širokopásmového připojení, a že kdyby všichni znali možné výhody internetu (například přístup k inovačním službám, práce z domova), pravděpodobně by si ho zařídilo více lidí.

Balíčky

38 % dotázaných domácností využívá balíčky dvou nebo více služeb. Digitální pozemní televizní vysílání přijímá téměř čtvrtina domácností EU, které se zúčastnily průzkumu, a jejich počet zhruba odpovídá podílu domácností se satelitní televizí.

Obavy z nákladů a nespokojenost s kvalitou

Z průzkumu v EU vyplynulo, že 61 % uživatelů mobilních telefonů a 49 % uživatelů pevných linek omezuje své hovory kvůli nákladům. Pokud jde o domácnosti s širokopásmovým připojením, 30 % uvedlo, že rychlost stahování je proměnlivá, u 36 % dochází k přerušení připojení a podle 24 % neodpovídá kvalita služby smluvním podmínkám.

Cílem Digitální agendy je zajistit do roku 2020 pro všechny občany EU přístup k internetu o rychlosti 30 Mb/s a pro nejméně 50 % domácností internetové připojení o rychlosti nad 100 Mb/s. Ke splnění tohoto cíle Komise nedávno přijala balíček tří opatření v oblasti širokopásmového připojení (viz IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 a MEMO/10/424).

Důvěra a bezpečnost na internetu

84 % domácností by chtělo být informováno, dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo změně jejich osobních údajů. 45 % se obává, že jejich osobní data někdo zneužije na sociálních sítích. Tyto obavy přitom pociťují více osoby nad 40 let než mladí do 24 let. Balíček pro oblast telekomunikací z roku 2009, který má být proveden do 26. května 2011, obsahuje několik ustanovení, která ukládají poskytovatelům veřejně přístupných elektronických komunikačních služeb povinnost informovat státní regulační úřad nebo klienty o porušení ochrany osobních údajů (viz MEMO/09/568).

Komise též nedávno představila opatření k posílení úlohy Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a k boji proti počítačovým útokům (viz IP/10/1239, MEMO/10/459 a MEMO/10/463).

Blokování přístupu

21 % dotázaných evropských domácností s přístupem na internet se domnívá, že jim poskytovatel internetu zablokoval přístup k určitému obsahu a aplikacím on-line. To zmiňuje též stejný podíl uživatelů mobilního internetu, avšak zhruba třetina z nich to připisuje omezeným možnostem jejich telefonu nebo konkrétní smlouvy s operátorem. Komise na téma otevřeného internetu a neutrality sítě nedávno uskutečnila konzultaci (viz IP/10/860), aby mohla připravit zprávu o rozsahu takovýchto problémů a případné potřebě dodatečných opatření v této oblasti.

Další zjištění Eurobarometru

Více než třetina občanů EU využívá nějakou sociální síť a to platí jak v zemích s velkou mírou připojení k internetu (např. Nizozemsku), tak v zemích s mírou nízkou (např. Lotyšsku). 22 % připojených domácností používá počítač k hlasovým hovorům přes internet, přičemž k tomu mají dvakrát větší sklon občané v 12 novějších členských státech než uživatelé v dřívějších 15 členských státech.

98 % domácností EU má přístup k telefonu a stále vyšší podíl (87 %) má přístup k mobilnímu telefonu. Jen 11 % má přístup pouze k pevné lince, zatímco 25 % používá pouze mobilní telefon a pevnou linku nemá.

98 % evropských domácností má televizi, avšak pouze 30 % přijímá vysílání přes kabelovou síť, zatímco 23 % využívá televizi digitální (nárůst o 11 % ve srovnání s rokem 2007).

Celý průzkum je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Příloha

Míry rozšíření hlavních telekomunikačních služeb

Průměr za domácnosti EU‑27 v období list.–pros. 2009

Průměr za domácnosti EU‑27 v období list.–pros. 2007

Změna (v proc. bodech)

list.–pros. 2009 / list.–pros. 2007

Celkový přístup k telefonu (k pevné lince a/nebo mobilnímu telefonu)

98 %

95 %

+3

Přístup k mobilnímu telefonu

87 %

83 %

+4

Přístup k pevné lince

73 %

70 %

+3

Přístup k mobilnímu telefonu a k pevné lince

62 %

57 %

+5

Přístup k mobilnímu telefonu, avšak ne k pevné lince

25 %

25 %

=

Přístup k pevné lince, avšak ne k mobilnímu telefonu

11 %

14 %

-3

Televize

98 %

96 %

+2

Příjem přes anténu

34 %

41 %

-7

Kabelová televize

30 %

34 %

-4

Družicová televize

24 %

22 %

+2

Digitální pozemní televize

22 %

12 %

+10

Balíčky služeb

38 %

29 %

+9


Side Bar