Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

Bruselj, 13. oktobra 2010

Evropska komisija vabi k javni razpravi o tem, kako izboljšati evropski revizijski trg

Evropska komisija je danes začela obsežno razpravo v zvezi z vlogo obveznih revizijskih pregledov in širšim okoljem, v katerem se ti pregledi izvajajo. Sredi finančne krize se moramo vprašati, ali bi okrepitev vloge revizorjev lahko zmanjšala nova finančna tveganja v prihodnosti. Kriza je razkrila tudi določene šibke točke v revizijskem sektorju, ki jih je treba podrobneje proučiti. Omenjena dejavnost na področju revizije je del naših prizadevanj za nabiranje izkušenj iz krize in za preoblikovanje finančnega sektorja. Komisija želi zlasti razpravljati o tem, ali revizijski pregledi priskrbijo ustrezne podatke vsem finančnim udeležencem, ali obstajajo vprašanja v zvezi z neodvisnostjo revizijskih družb, ali obstajajo tveganja, povezana s koncentriranim trgom, ali bi bil nadzor na evropski ravni uporaben ter kako bi se najbolje izpolnilo specifične potrebe malih in srednjih podjetij. Rok za pošiljanje odzivov na razpravo je 8. december 2010.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Verodostojnost računovodskih izkazov je ključnega pomena za zaupanje v trg. Pomembno je, da se vsi finančni udeleženci lahko zanesejo na podatke, ki odražajo resnično finančno zdravje družb. Revizorji imajo pomembno vlogo in zato potrebujemo stroge in popolnoma neodvisne revizijske preglede. Kriza je razkrila pomanjkljivosti v revizijskem sektorju. Slednje je treba podrobno proučiti in tako ugotoviti, kaj se lahko izboljša. Verjamem, da je pomembno k tej razpravi pristopiti iskreno in odprto ter brez kakršnih koli tabu tem.“

Obvezni revizijski pregled pomeni revizijski pregled računov družb, kot ga zahteva zakonodaja EU. Revizorji so pravno pooblaščeni za izvajanje obveznih revizijskih pregledov. Namen revizijskega pregleda je, da se presodi o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov revidiranih družb, in sicer popolnoma neodvisno od revidirane družbe. Neodvisnost revizorjev mora biti zato temelj revizijskega okolja.

Zlasti zaradi bančne krize so se pojavila vprašanja, ali bi okrepitev vloge revizorjev lahko zmanjšala nova finančna tveganja v prihodnosti. Namen zelene knjige je začeti obsežno razpravo, ki bi razkrila morebitne potrebne spremembe v revizijski politiki.

Po mnenju Komisije je več takih področij, ki jih je treba podrobneje proučiti, zlasti:

    - neodvisnost revizorjev – ni jasno, ali so revizorji res neodvisni in kritični pri pregledovanju računovodskih izkazov družbe, če bi taista družba lahko bila ali če dejansko že je njihova stranka za neke druge storitve;

  • zaupanje, ki ga zainteresirane strani lahko položijo v revidirane računovodske izkaze. Iz tega razloga želimo razumeti, ali obstajajo razlike v pričakovanjih med zainteresiranimi stranmi v zvezi z obsegom in metodologijo revizijskega pregleda ter kakšne so te razlike;

  • možnost sistemskega tveganja zaradi močne koncentracije v revizijskem sektorju (kakšne posledice bi lahko utrpel širši finančni sistem, če bi ena izmed velikih revizijskih družb prenehala izvajati svojo dejavnost?);

  • vloga nadzornikov in ali je nacionalni nadzor popolnoma učinkovit;

    - možnost za resnični notranji trg za revizijo in odstranjevanje preprek, zaradi katerih je revizija trenutno zastopana predvsem na nacionalnih trgih. Ob upoštevanju tega bi bilo treba podrobneje proučiti koncept evropskega potnega lista za revizorje;

  • specifične potrebe malih in srednjih podjetij – zagotavljanje sorazmerne uporabe pravil za MSP;

  • svetovni okvir: revizija je svetovni trg, na katerem družbe sodelujejo kot svetovna omrežja; zato je pomembno, da svoja prizadevanja uskladimo na mednarodni ravni.

Odzive na zeleno knjigo Komisija pričakuje do 8. decembra. Na podlagi teh odzivov se bo odločila, ali so za leto 2011 potrebni kakršni koli ukrepi. Komisija si bo prizadevala za sodelovanje in usklajevanje mnenj s svojimi poglavitnimi mednarodnimi partnerji iz Odbora za finančno stabilnost in G-20.

Odzive na zeleno knjigo se pošlje na naslednji naslov:

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu najkasneje do 8. decembra 2010. Zelena knjiga je na voljo na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar