Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

Brüsszel, 2010. október 13.

Az Európai Bizottság konzultációt indít arról, hogyan javítható az európai könyvvizsgálói piac

Az Európai Bizottság széles körű konzultációt indított útjára a mai napon a kötelező könyvvizsgálat szerepéről, valamint a könyvvizsgálatok lebonyolításának szélesebb értelemben vett környezetéről. A pénzügyi válságból felocsúdva fel kell tennünk a kérdést: javítható-e a könyvvizsgálók szerepe oly módon, hogy a jövőben csökkentsék az új pénzügyi kockázatokat? A válság emellett rávilágított a könyvvizsgálati szektor néhány hiányosságára is, amelyeket további vizsgálatnak kell alávetni. Mindezek részét képezik azon erőfeszítéseinknek, hogy levonjuk a válság tanulságait és megreformáljuk a pénzügyi szektort. A Bizottság különösen azt kívánja megvitatni, vajon a könyvvizsgálat a megfelelő információt szolgáltatja-e valamennyi pénzügyi szereplőnek, vannak-e megoldandó kérdések a könyvvizsgáló cégek függetlenségével kapcsolatban, kapcsolódnak-e kockázatok a piac koncentráltságához, hasznos lehet-e az uniós szintű felügyelet és hogyan teljesíthetők a legjobban a kis- és középvállalkozások speciális igényei. A konzultációval kapcsolatos válaszadás határideje 2010. december 8.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „A pénzügyi kimutatások valódisága központi jelentőségű ahhoz, hogy a piacokon érvényesülhessen a bizalom. Lényeges, hogy valamennyi pénzügyi szereplő támaszkodhasson a vállalkozások valós pénzügyi helyzetét tükröző információkra. Ennek kapcsán a könyvvizsgálók fontos szerepet játszanak, ezért van szükségünk megbízható és teljes egészében független könyvvizsgálatra. A válság rávilágított a könyvvizsgálói szektor hiányosságaira. Ezeket meg kell vizsgálnunk és fel kell kutatnunk a javítási lehetőségeket. Meggyőződésem, hogy e vita során elengedhetetlen a nyílt és őszinte, tabuk nélküli megközelítés.”

A kötelező könyvvizsgálat a társaságok könyveinek uniós jogszabályok szerinti auditálását jelenti. A könyvvizsgálókat a jog hatalmazza fel a kötelező könyvvizsgálatok elvégzésére. A könyvvizsgálat célja, hogy az auditált társaságtól teljes mértékben függetlenül véleményt mondjon a társaság pénzügyi kimutatásainak valósághűségéről. A könyvvizsgáló függetlensége ezért a könyvvizsgálati környezet alapja.

Elsősorban a pénzügyi válság eredményeként merült fel a kérdés: javítható-e a könyvvizsgálók szerepe oly módon, hogy a jövőben csökkentsék az új pénzügyi kockázatokat? A zöld könyv célja széles körű konzultáció indítása annak meghatározására, milyen változtatások szükségesek a könyvvizsgálati politikában.

A Bizottság úgy véli, számos területet kell további vizsgálatoknak alávetni, különösen a következőket:

    - a könyvvizsgálók függetlensége - nem egyértelmű, hogy a könyvvizsgálók valóban tárgyilagosak és kritikusak tudnak-e maradni a társaságok pénzügyi kimutatásainak vizsgálata során, amennyiben ugyanezen társaságok a nem könyvvizsgálati szolgáltatások tekintetében a könyvvizsgáló cég meglévő vagy potenciális ügyfelei;

  • a bizalom mértéke, amelyet az érdekelt felek a könyvvizsgált pénzügyi kimutatásokba fektethetnek. E tekintetben igyekszünk megérteni, milyen (esetleges) túlzott elvárásokkal viseltetnek az érdekelt felek a könyvvizsgálat hatókörével és módszertanával szemben;

  • a rendszerszintű kockázati potenciál a könyvvizsgálói szektor nagyfokú koncentráltsága miatt (milyen következményekkel járhat a szélesebb értelemben vett pénzügyi rendszerre nézve a nagy könyvvizsgáló cégek egyikének bukása?);

  • a felügyeletek által betöltött szerep és hogy vajon teljes mértékben hatékony-e a nemzeti szintű felügyelet;

    - a könyvvizsgálat valódi belső piacának potenciálja és a könyvvizsgálatot jelenleg jobbára nemzeti piaccá tevő korlátok megszüntetése. Ezzel összefüggésben tovább kell vizsgálni a könyvvizsgálók európai útlevelének koncepcióját;

  • a kisvállalkozások speciális szükségletei – a szabályok kkv-kra történő arányos alkalmazásának biztosítása;

  • a globális kontextus: a könyvvizsgálat piaca világszintű, az ott működő cégek globális hálózatként tevékenykednek – ezért fontos, hogy erőfeszítéseinket nemzetközi szinten koordináljuk.

A zöld könyvre adott válaszokat december 8-ig várjuk. A Bizottság e válaszok alapján dönt arról, szükség van-e intézkedésekre 2011 folyamán. A Bizottság együttműködésre és közös álláspont kialakítására törekszik főbb nemzetközi partnereivel a Pénzügyi Stabilitási Tanácson és a G20-csoporton belül.

A zöld könyvvel kapcsolatos észrevételeket legkésőbb 2010. december 8-ig kell elküldeni a következő e-mail címre:
markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu. A zöld könyv az alábbi internetcímen érhető el: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar