Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Bruselj, 13. oktobra 2010

Priobalno črpanje nafte: Evropska komisija načrtuje varnostna pravila v EU

Evropska komisija prvič načrtuje celovito zakonodajo EU v zvezi z naftnimi ploščadmi, katere namen je zagotavljanje najvišjih varnostnih standardov na svetu. V sporočilu o varnosti dejavnosti, povezanih z nafto in zemeljskim plinom, Komisija razmišlja o novih standardih EU, vključno z merili za odobritev dovoljenj za vrtanje, kontrolami vrtalnih ploščadi in mehanizmi za nadzor varnosti.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je povedal: „Pri varnosti ni prostora za kompromise. Poskrbeti moramo, da se katastrofa, podobna tisti v Mehiškem zalivu, nikoli ne bo zgodila v evropskih vodah. Zato predlagamo, da obstoječe najboljše prakse v Evropi postanejo standard po vsej Evropski uniji.“

V omenjenem sporočilu Komisija predlaga zakonodajo EU posebej za naftne ploščadi in dodaja, da bi uradni predlog lahko bil predložen v prvih mesecih naslednjega leta. Pristop na ravni EU je potreben, ker imajo lahko okoljske, gospodarske in družbene posledice morebitne priobalne katastrofe brezmejne razsežnosti.

Sporočilo zajema standarde za preprečevanje nesreč in odgovor na njih, ter finančno odgovornost:

  • Odobritev dovoljenj: Pri odobritvi dovoljenj za nova vrtanja se morajo države članice prepričati, da naftne družbe izpolnjujejo ključne zahteve EU: družbe morajo imeti načrt ukrepov za nepredvidene dogodke in dokazati, da razpolagajo s finančnimi sredstvi za povračilo okoljske škode, ki bi nastala ob morebitni nesreči.

  • Kontrole: Kontrole naftnih ploščadi izvajajo državni organi. Te pa pri njihovi nalogi nadziranja ocenjujejo neodvisni strokovnjaki.

  • Standardi za varnostno opremo: S tehničnimi standardi se bo zagotovilo, da se bo smela uporabljati samo oprema za nadzor, ki bo izpolnjevala najvišje varnostne standarde. To vključuje zlasti ventile za preprečevanje eksplozij.

  • Povzročena škoda/popravilo: Naftne družbe morajo počistiti in popraviti škodo, ki jo je okolju povzročila nesreča na območju največ 200 navtičnih milj od obale. Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA), ki se trenutno osredotoča na onesnaževanje, ki ga povzročajo ladje, se bo vključila v delo tudi pri onesnaženjih, ki jih povzročijo naftne ploščadi.

  • Mednarodna raven: Komisija si bo prizadevala za izvajanje obstoječih mednarodnih konvencij in novih skupnih pobud.

Ozadje:

Po katastrofi v Mehiškem zalivu 20. aprila 2010 je Evropska komisija podrobno pregledala obstoječa pravila v zvezi z naftnimi ploščadmi. Kljub temu, da so varnostni standardi v industriji EU načeloma visoki, se pravila pogosto razlikujejo od ene družbe do druge, zakonodaja pa je v vsaki državi članici drugačna. Določene varnostne vidike ureja tudi obstoječa zakonodaja EU, na primer direktiva EU o okoljski odgovornosti in okvirna direktiva o odpadkih. Vendar pa je analiza pokazala, da je potreben preglednejši in celovitejši zakonodajni okvir, če želimo zagotoviti najvišje varnostne standarde.

Poročilo Komisije o okoljski odgovornosti za leto 2010 je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar