Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Bruxelles, 13 octombrie 2010

Forajele petroliere offshore: Comisia Europeană ia în considerare introducerea unor norme de siguranță la nivelul UE

Pentru prima oară, Comisia Europeană intenționează să elaboreze o legislație cuprinzătoare la nivelul UE referitoare la platformele petroliere, în scopul asigurării celor mai ridicate standarde de siguranță din lume. În comunicarea privind siguranța activităților legate de petrol și gaze, Comisia ia în considerare introducerea unor noi standarde la nivelul UE, care să includă criterii de acordare a permiselor de foraj, controale pe platforme și mecanisme de control de siguranță.

Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a afirmat: „Siguranța nu este negociabilă. Trebuie să ne asigurăm că în apele europene nu va avea loc niciodată un dezastru asemănător celui din Golful Mexic. Iată de ce propunem ca bunele practici existente deja în Europa să devină un standard pentru întreaga Uniune Europeană.”

În comunicarea sa, Comisia recomandă adoptarea unei legislații specifice a UE privind platformele petroliere și afirmă că o propunere formală ar putea fi prezentată la începutul anului viitor. Această abordare la nivelul întregii UE este considerată necesară, deoarece daunele ecologice, economice și sociale generate de un eventual accident în larg nu se opresc la granițe.

Comunicarea se referă la standarde privind prevenția, măsurile de reacție și răspunderea financiară.

  • Acordarea permiselor: Când vor acorda permise pentru noi foraje, statele membre vor trebui să se asigure de îndeplinirea de către companiile petroliere a cerințelor esențiale ale UE: companiile trebuie să aibă un plan de urgență și să demonstreze că au la dispoziție mijloacele financiare necesare pentru a compensa daunele cauzate mediului de un eventual accident.

  • Controale: Platformele petroliere sunt controlate de autoritățile naționale. Aceste sarcini de supraveghere ale autorităților naționale ar trebui evaluate de experți independenți.

  • Standarde pentru echipamentele de siguranță: Standardele tehnice vor garanta autorizarea exclusivă a echipamentelor de control care îndeplinesc cele mai ridicate standarde de siguranță. Acestea includ mai ales dispozitivele de prevenire a exploziilor.

  • Daune/Reacție: Companiile petroliere trebuie să curețe și să remedieze daunele cauzate mediului în urma unui accident într‑o zonă aflată la maximum 200 de mile nautice de coastă. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA), care se concentrează în prezent asupra poluării generate de nave, își va aduce contribuția și în domeniul poluării generate de platformele petroliere.

  • Internațional: Comisia va depune eforturi în vederea aplicării convențiilor internaționale existente și a unor noi inițiative comune.

Context:

În urma dezastrului din Golful Mexic din 20 aprilie 2010, Comisia Europeană a analizat normele existente privind platformele petroliere. Deși standardele de siguranță din industria UE sunt, în general, ridicate, normele variază adesea de la companie la companie, iar legislația diferă de la un stat membru la altul. Unele aspecte privind siguranța sunt reglementate și de legislația UE existentă, precum Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător și Directiva-cadru privind deșeurile. Totuși, analiza a arătat că, pentru a se asigura cel mai ridicat standard de siguranță, sunt necesare o revizuire generală a legislației și crearea unui cadru legislativ mai coerent.

Raportul din 2010 al Comisiei privind răspunderea pentru mediul înconjurător se găsește la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar