Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Briselē, 13. oktobrī 2010

Naftas urbumi šelfā. Eiropas Komisija paredz ES drošības noteikumus

Eiropas Komisija pirmo reizi paredzējusi visaptverošus ES tiesību aktus par naftas ieguves platformām ar mērķi nodrošināt pasaulē augstākos drošības standartus. Paziņojumā par naftas un gāzes ieguves drošību Komisija apsver jaunus ES standartus, kas aptver urbšanas atļauju piešķiršanas kritērijus, urbjtorņu kontroli un drošības kontroles mehānismus.

Eiropas enerģētikas komisārs Ginters Etingers saka: „Par drošību nav jākaulējas. Mums jābūt pārliecinātiem, ka tāda katastrofa kā Meksikas līcī nekad nenotiks Eiropas ūdeņos. Tādēļ mēs ierosinām, ka labākajai praksei, kas Eiropā jau pastāv, jākļūst par standartu visā Eiropas Savienībā.”

Paziņojumā Komisija ierosina konkrētus ES tiesību aktus par naftas ieguves platformām, norādot, ka oficiālu priekšlikumu varētu iesniegt nākamā gada sākumā. Šāda ES līmeņa pieeja tiek uzskatīta par nepieciešamu tādēļ, ka iespējamo nelaimes gadījumu izraisītais ekoloģiskais, ekonomiskais un sociālais kaitējums šelfā nepazīst valstu robežas.

Paziņojums attiecas uz novēršanas, reaģēšanas un finansiālo saistību standartiem.

  • Atļauju izdošana. Piešķirot atļaujas jauniem urbumiem, dalībvalstīm būs jāpārliecinās, ka naftas ieguves uzņēmumi atbilst galvenajām ES prasībām — uzņēmumiem ir jābūt ārkārtas rīcības plānam un jāpierāda, ka tiem ir pieejami finanšu līdzekļi, lai samaksātu par nelaimes gadījumā videi nodarīto kaitējumu.

  • Kontrole. Naftas platformu kontrole ir valsts iestāžu uzdevums. Šis valsts iestāžu uzraudzības darbs ir jāizvērtē neatkarīgiem ekspertiem.

  • Drošības aprīkojuma standarti. Tehniskie standarti nodrošinās, ka tiek atļauts lietot tikai tādas kontroles iekārtas, kas atbilst pašiem augstākajiem drošības standartiem. Tas jo īpaši attiecas uz pretizplūdes vārstiem.

  • Kaitējums/Reaģēšana. Naftas ieguves uzņēmumiem pēc nelaimes gadījuma ir jāveic attīrīšana un jāatlīdzina kaitējums videi maksimāli 200 jūras jūdžu zonā no krasta. Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA), kas pašlaik koncentrējas uz kuģu izraisīto piesārņojumu, palīdzēs arī cīņā pret naftas urbšanas platformu izraisīto piesārņojumu.

  • Starptautiskais aspekts. Komisija strādās, lai īstenotu spēkā esošās starptautiskās konvencijas un jaunas kopīgas iniciatīvas.

Priekšvēsture

Pēc katastrofas Meksikas līcī 2010. gada 20. aprīlī Eiropas Komisija ir izanalizējusi spēkā esošos noteikumus par naftas ieguves platformām. Lai gan drošības standarti ES naftas ieguvē kopumā ir augsti, bieži vien atšķiras atsevišķu uzņēmumu noteikumi un dažādu dalībvalstu tiesību akti. Dažus drošības aspektus nosaka arī spēkā esošie ES tiesību akti, piemēram, ES Direktīva par atbildību vides jomā un Atkritumu pamatdirektīva. Analīze tomēr parādīja, ka ir jāpārskata un jāsaskaņo tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu visaugstākos drošības standartus.

Komisijas 2010. gada ziņojums par atbildību par vidi atrodams te:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar