Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Brüsszel, 2010. október 13

Tengeri olajfúrás: az Európai Bizottság az EU-ban érvényes biztonsági előírások szigorítását tervezi

Az Európai Bizottság átfogó uniós szabályozás bevezetését javasolja a nyílt tengeri olajfúró állomások vonatkozásában, hogy az EU-ban a világ legszigorúbb biztonsági normái érvényesüljenek. Az olaj- és gázkitermelő tevékenység biztonságáról szóló közleményében a Bizottság olyan új uniós normákat vetít elő, amelyek meghatároznák a kitermelési engedélyek megadásának feltételeit, a fúrótornyok kötelező ellenőrzését és különböző biztonsági berendezések alkalmazását.

Günther Oettinger energiaügyi biztos kijelentette: „A biztonság nem lehet alku tárgya. Garantálnunk kell, hogy a Mexikói-öbölben történthez hasonló tragédia európai vizeken soha ne fordulhasson elő. Ezért indítványozzuk, hogy az Európában már kialakult legjobb gyakorlatok uniós szabvánnyá váljanak.”

A bizottsági közlemény az olajfúró szigetekre vonatkozó külön uniós szabályozás bevezetését ajánlja, leszögezve, hogy az erre vonatkozó konkrét javaslat jövő év elejére láthat napvilágot. Azért van szükség az EU szintjén összehangolt fellépésre, mert a nyílt tengeri balesetek környezeti, gazdasági és társadalmi következményei nem ismernek határokat.

A közlemény a balesetek megelőzésével, a katasztrófa-elhárítással és a pénzügyi felelősség kérdésével foglalkozik:

  • Az engedélyek megadása: Új olajfúrók engedélyezésekor a tagállamoknak meg kell majd győződniük arról, hogy az olajkitermelő vállalat megfelel az uniós alapkövetelményeknek, vagyis: rendelkezik vészhelyzeti tervvel, és bizonyítottan rendelkezik egy baleset esetén okozott környezeti kár ellentételezéséhez szükséges pénzügyi fedezettel.

  • Ellenőrzés: Az olajfúró szigeteket a nemzeti hatóságok ellenőriznék. A nemzeti hatóságok felügyeleti szerepét független szakértők vizsgálnák felül.

  • A biztonsági berendezésekre vonatkozó követelmények: Műszaki szabványokkal kell garantálni, hogy csak a legszigorúbb elvárásoknak megfelelő biztonsági berendezések legyenek alkalmazhatóak. Ez különösen fontos a kitörésgátlók esetében.

  • Károk és elhárítás: Az olajkitermelő vállalatnak kell gondoskodnia a balesetet követő tisztítási és helyreállítási munkákról a parttól számított 200 tengeri mérföldig. Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA), amely jelenleg a hajók által okozott szennyezésekkel foglalkozik, ezentúl az olajfúró szigeteket is ellenőrzi.

  • Nemzetközi fellépés: A Bizottság törekedni fog a meglévő nemzetközi egyezmények végrehajtására és új közös kezdeményezések elindítására.

Előzmények

A Mexikói-öbölben 2010. április 20-án kibontakozott katasztrófa hatására az Európai Bizottság áttekintette az olajfúró szigetekre vonatkozó hatályos szabályozást. Az uniós ipar biztonsági előírásai általában kellően szigorúak, ám a szabályok vállalatonként és tagállamonként is eltérőek. Egyes biztonsági kérdésekre kitérnek az uniós jogszabályok is, például a környezeti felelősségről szóló irányelv vagy a hulladékokról szóló keretirányelv. Az átvilágítás azonban arra mutatott rá, hogy a lehető legnagyobb biztonság garantálásához új, egységesebb jogi keretre van szükség.

A környezeti felelősséggel foglalkozó 2010. évi bizottsági jelentés itt olvasható:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar