Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Bryssel 13. lokakuuta 2010

Öljynporaus avomerellä: Euroopan komissio suunnittelee EU:lle turvallisuussääntöjä

Euroopan komissio suunnittelee ensimmäistä kertaa kattavaa lainsäädäntöä öljynporauslautoista. Tavoitteena on laatia maailman tiukimmat turvallisuusvaatimukset. Öljyn- ja kaasuntuotannon turvallisuutta koskevassa tiedonannossa komissio pohtii uusia EU-vaatimuksia, jotka kattaisivat porauslupien myöntämisen, öljynporauslauttojen valvonnan ja turvallisuusvalvontamekanismit.

”Turvallisuudesta ei neuvotella”, sanoi EU:n energiakomissaari Günther Oettinger, ja lisäsi: ”Meidän on varmistettava, että Meksikonlahden kaltaista katastrofia ei pääse tapahtumaan Euroopassa. Sen vuoksi ehdotamme, että Euroopassa jo käytössä olevista parhaista toimintatavoista tehdään koko EU:n kattava standardi.”

Komissio suosittaa tiedonannossaan erityistä EU-lainsäädäntöä öljynporauslautoista. Komission mukaan tätä koskeva ehdotus olisi odotettavissa ensi vuoden alussa. EU:n laajuista lähestymistapaa pidetään tarpeellisena, sillä mahdollisesta avomerionnettomuudesta aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövahingot eivät tunne rajoja.

Tiedonannossa käsitellään vaatimuksia onnettomuuksien ehkäisystä, onnettomuustapauksissa toimimisesta ja korvausvastuusta:

  • Lupien myöntäminen: Jäsenvaltiot varmistavat uusia porauslupia myöntäessään, että öljy-yhtiöt täyttävät EU:n keskeiset vaatimukset: yrityksillä on oltava varautumissuunnitelma, ja niiden on todistettava, että niiden saatavilla on riittävästi varoja ympäristövahinkojen korvaamiseen mahdollisen onnettomuuden tapahtuessa.

  • Valvonta: Öljynporauslautat ovat kansallisten viranomaisten valvonnassa, ja näistä kansallisten viranomaisten valvontatehtävistä tehdään ulkopuolisten asiantuntijoiden arvio.

  • Turvallisuuslaitteiden standardit: Teknisillä standardeilla varmistetaan, että valvontalaitteista hyväksytään ainoastaan ne, jotka täyttävät tiukimmat mahdolliset turvallisuusvaatimukset. Tämä koskee erityisesti räjähdyksenestolaitteita.

  • Vahingot: Öljy-yhtiöiden on huolehdittava onnettomuuden puhdistustöistä ja korvattava ympäristölle aiheutuneet vahingot, jos onnettomuus sattuu enintään 200 meripeninkulman päähän rannikosta ulottuvalla vyöhykkeellä. Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA), joka jo käsittelee alusten aiheuttamaa pilaantumista, voi auttaa myös öljynporauslauttojen aiheuttamissa ongelmissa.

  • Kansainvälinen ulottuvuus: Komissio työskentelee kansainvälisten yleissopimusten täytäntöönpanemiseksi ja uusien yhteisten aloitteiden laatimiseksi.

Tausta:

Euroopan komissio on käynyt läpi öljynporauslauttoja koskevat säännöt 20. huhtikuuta 2010 sattuneen Meksikonlahden öljykatastrofin jälkeen. Vaikka EU:n turvallisuusvaatimukset ovat yleisesti korkealuokkaisia, eri yritysten säännöissä on kuitenkin vaihtelua ja jäsenvaltioiden lainsäädännöissä eroja. Tiettyjä turvallisuusnäkökohtia sisältyy myös jo nykyiseen EU-lainsäädäntöön, esimerkiksi ympäristövastuudirektiiviin ja vesipolitiikan puitedirektiiviin. Sääntöjen tarkastelu on osoittanut kuitenkin, että jos halutaan varmistaa mahdollisimman korkealaatuiset turvallisuusstandardit, lainsäädäntökehystä on uudistettava ja yhdenmukaistettava.

Komission vuonna 2010 laatima kertomus ympäristövastuusta löytyy osoitteesta:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar