Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

V Bruselu dne 13. října 2010

Evropská komise plánuje bezpečnostní předpisy EU v oblasti příbřežní těžby ropy

Evropská komise poprvé připravuje vyčerpávající legislativu EU pro vrtné plošiny, jejímž cílem je zajistit nejvyšší standard bezpečnosti na světě. Ve sdělení týkajícím se bezpečnosti těžby ropy a plynu zvažuje Komise nové normy EU, včetně kritérií pro udělování těžebních povolení, kontrol vrtných plošin a mechanismů pro bezpečnostní kontroly.

Günther Oettinger, komisař odpovědný za energetiku, uvedl: „O bezpečnosti nelze vyjednávat. Musíme zajistit, aby v evropských vodách nikdy nedošlo k takové katastrofě, jako v Mexickém zálivu. Proto navrhujeme, aby se postupy, které se v Evropě používají a osvědčily se, staly normou pro celou Evropskou unii.“

Ve svém sdělení Komise doporučuje konkrétní legislativu EU pro vrtné plošiny a uvádí, že počátkem příštího roku bude předložen formální návrh. Celoevropský přístup se považuje za nezbytnost, neboť hospodářské a společenské škody a škody na životním prostředí způsobené případnou nehodou u pobřeží neznají hranic.

Sdělení obsahuje normy pro prevenci, reakci a finanční odpovědnost:

  • Udělování povolení: Při udělování licencí na nové vrty se budou muset členské státy ujistit, že ropné společnosti splňují klíčové požadavky EU: společnosti musí mít pohotovostní plány a prokázat, že mají k dispozici dostatek finančních prostředků na zaplacení škod na životním prostředí v případě nehody.

  • Kontroly: Ropné plošiny kontrolují vnitrostátní orgány. Výkon tohoto dozoru vnitrostátních orgánů by měli posuzovat nezávislí odborníci.

  • Normy pro bezpečnostní vybavení: Technické normy zajistí, aby bylo povoleno jen takové vybavení, které splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky. Týká se to především bezpečnostních uzávěrů.

  • Škody a reakce na ně: Ropné společnosti musí zajistit „úklid“ a nápravu škod, které v důsledku nehody postihly životní prostředí, a to v pásmu nejvýše 200 námořních mil od pobřeží. Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), která se v současné době zabývá znečištěním způsobeným loďmi, se zaměří i na znečištění způsobené vrtnými plošinami.

  • Mezinárodní rozměr: Komise bude pracovat na provádění stávajících mezinárodních úmluv a nových společných iniciativ.

Souvislosti:

Po katastrofě v Mexickém zálivu, k níž došlo 20. dubna 2010, přezkoumala Evropská komise stávající předpisy týkající se vrtných plošin. Přestože jsou bezpečnostní standardy tohoto odvětví v EU obecně vysoké, pravidla se často od jedné společnosti k druhé značně liší a stejně tak se liší legislativa jednotlivých členských států. Některé bezpečnostní aspekty se řídí stávající legislativou EU, například směrnicí o odpovědnosti za životní prostředí či rámcovou směrnicí o odpadech. Analýza však ukázala, že je třeba stávající předpisy přehodnotit a že potřebujeme soudržnější právní rámec, máme-li být schopni zajistit nejvyšší bezpečnostní standard.

Zpráva Komise o odpovědnosti za životní prostředí za rok 2010 je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar