Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1322

Brusel 13. októbra 2010

Zlepšime bezpečnosť na cestách: Európske dni bezpečnosti cestnej premávky 2010

Tretí ročník európskych dní bezpečnosti cestnej premávky sa koná 13. a 14. októbra 2010 v Bruseli. Pri tejto príležitosti organizuje Európska komisia v spolupráci s belgickým predsedníctvom konferenciu, ktorá sa bude zaoberať viacerými témami: zraneniami pri dopravných nehodách, prekážkami, ktorým musia rôzne kategórie účastníkov cestnej premávky čeliť a infraštruktúrou. Na konferencii sa bude venovať mimoriadna pozornosť cezhraničnému boju proti priestupkom spôsobujúcim najviac obetí na životoch a zároveň to bude príležitosť predstaviť strategické usmernenia európskej politiky pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie 2011-2020. Po boku Siima Kallasa, podpredsedu Komisie zodpovedného za dopravu, sa predstavia Etienne Schouppe, belgický federálny minister mobility, a Brian Simpson, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch.

„Európske dni bezpečnosti cestnej premávky sú výbornou príležitosťou na zhodnotenie situácie. Na našich cestách sú každoročne desiatky tisícov obetí na životoch, no počet zranených je neporovnateľne vyšší. Nesmieme zabúdať ani na kategórie zraniteľných účastníkov cestnej premávky - napr. motocyklistov, ktorých narastajúca úmrtnosť na našich cestách zostáva znepokojujúca. K pokroku prispeje samozrejme aj zlepšenie cestnej infraštruktúry, o ktoré musia správcovia cestnej infraštruktúry systematicky dbať,“ zdôraznil podpredseda Kallas, ktorý si bezpečnosť cestnej premávky zvolil za jednu z priorít svojho mandátu.

Pokrok a prekážky súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky

Od roku 2001 počet úmrtí na cestách výrazne klesol v celej EÚ, pričom celkové zníženie predstavuje 44 % vrátane odhadu na rok 2010. Niektoré krajiny zaznamenali ešte väčší pokrok, ako napr. Lotyšsko, kde tento počet klesol o 55 % alebo Portugalsko, Estónsko, Litva, Španielsko a Francúzsko, kde počet úmrtí na cestách klesol o polovicu v porovnaní s rokom 2001. Bezpečnosť cestnej premávky však zostáva veľkým spoločenským problémom. V roku 2009 zomrelo na cestách EÚ viac než 35 000 ľudí, čo zodpovedá počtu obyvateľov stredne veľkého mesta. Na každé smrteľné zranenie na európskych cestách pripadajú približne 4 zranenia s trvalými následkami, ako napríklad poškodenie mozgu alebo chrbtice, 10 vážnych zranení a 40 ľahších zranení. Odhadované hospodárske náklady pre spoločnosť predstavujú 130 miliárd EUR ročne.

Hlavné body konferencie

Konferencia z 13. októbra o bezpečnosti cestnej premávky bude príležitosťou predstaviť širokej verejnosti strategické usmernenia európskej politiky pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie 2011-2020 prijaté Komisiou 20. júla 2010. Konferencia bude rozdelená na tri zasadnutia. Prvé sa bude venovať osobám zraneným pri dopravných nehodách. Druhé sa bude zaoberať rôznymi kategóriami účastníkov cestnej premávky: starnúce obyvateľstvo, cyklisti, motocyklisti a vodiči pod vplyvom alkoholu. Tretie sa bude venovať problému bezpečnosti cestnej infraštruktúry.

Druhý deň (14. október) je iniciatívou belgického predsedníctva. Pôjde o seminár zameraný na zlepšenie cezhraničnej koordinácie medzi policajnými a justičnými orgánmi s cieľom bojovať proti najvážnejším priestupkom.

Počas týchto dvoch dní sa esplanáda pred Európskym parlamentom premení na "obec bezpečnosti cestnej premávky" so stánkami a ukážkami pre širokú verejnosť.

Tretí ročník európskych dní bezpečnosti cestnej premávky

Cieľom európskych dní bezpečnosti cestnej premávky je na jednej strane zvýšiť povedomie rozhodovacích subjektov a širokej verejnosti, pokiaľ ide o problematiku bezpečnosti cestnej premávky, a na strane druhej zmeniť správanie účastníkov cestnej premávky, aby sa mestská mobilita stala bezpečnou, spoľahlivou a prístupnou pre všetkých.

Tretí ročník európskych dní bezpečnosti cestnej premávky bude venovať mimoriadnu pozornosť cezhraničnému boju proti priestupkom spôsobujúcim najviac obetí na životoch.

Prvý Európsky deň bezpečnosti cestnej premávky bol venovaný téme mladých vodičov. Druhý, v roku 2009, sa zameral na bezpečnosť premávky v mestských oblastiach.

Viac informácií

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_10_13-14_ersd_en.htm

MEMO/10/343

IP/10/970


Side Bar