Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1317

Brussel, 12 oktober 2010

EurOCEAN 2010: Europese onderzoekssector klaar voor maritieme uitdaging

Onderzoek is essentieel voor het duurzame gebruik van de Europese zeewateren. Meer dan 300 onderzoekers en beleidsmakers ontmoeten elkaar vandaag en morgen op de conferentie "EurOCEAN 2010: grote uitdagingen voor marien onderzoek in het volgende decennium" in Oostende om er het beleid inzake onderzoek voor het volgende decennium uit te stippelen. Zij zullen de kwestie professioneel in kaart brengen en een licht werpen op wat Europa nog nodig heeft voor zijn "blauwe toekomst". Europese commissarissen Maria Damanaki (Maritieme zaken en visserij) en Máire Geoghegan-Quinn (Onderzoek, innovatie en wetenschap) zullen aan de conferentie deelnemen en er de Europese aanpak inzake marien onderzoek toelichten als trigger voor slimme groei en banen.

"Een maritiem beleid uitbouwen zonder sterk maritiem onderzoek is als een zandkasteel bouwen bij hoogtij ", aldus commissaris Maria Damanaki. "Daarom spelen marien onderzoek en met name mariene observatie een zo belangrijke rol in onze recente mededeling "Mariene kennis 2020". Meer en steeds betere wetenschappelijke gegevens en onderzoek zijn absolute vereisten voor het bevorderen van "blauwe" groei en het versterken van de maritieme industrie en de financiële diensten."

Commissaris Máire Geoghegan-Quinn benadrukt het enorme potentieel van de oceanen voor de gezondheid en het welzijn van de mens. "Oceanen zijn van essentieel belang voor de Innovatie-Unie en voor het aanpakken van de wereldwijde uitdagingen van vandaag. Marien onderzoek en mariene innovatie zijn nodig om golf- en offshore-windenergie te stimuleren en rampen zoals het olielek in de Golf van Mexico te voorkomen. Er zijn duurzame maritieme voedselhulpbronnen nodig om groeiende bevolkingen van voedsel te voorzien. We moeten het volle potentieel van mariene biotechnologie benutten als een wapen tegen ziektes. Op deze en andere manieren zijn de wetenschap en de oceanen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Vanmorgen heeft commissaris Maria Damanaki een openingstoespraak gehouden, waarin zij beklemtoont hoe belangrijk het is mariene gegevens te verzamelen en ervoor te zorgen dat die gegevens gemakkelijk op te sporen, te gebruiken en te verwerken zijn. Commissaris Geoghegan-Quinn zal morgen de afsluitende toespraak houden, waarin zij het belang van mariene wetenschap en technologie zal benadrukken.

Sinds 2007 zijn via het zevende kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie zowat 345 mariene projecten gefinancierd, goed voor zowat 733 miljoen euro.

Met het "Mariene kennis 2020"-initiatief wil de Commissie inspelen op de wensen van de sector mariene wetenschap. Daarin wordt opgeroepen de kosten voor de sector te drukken, voor meer innovatie te zorgen en de onzekerheid over toekomstig oceaangedrag te verminderen; het omvat de Inspire-richtlijn, het systeem voor wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid (GMES) en het Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODnet) – dit laatste op uitdrukkelijk verzoek tijdens de vorige EurOCEAN-conferentie in 2007. Tijdens die conferentie werd ook opgeroepen een Europese zeeatlas op te stellen, waarvan de uitwerking momenteel al een eind gevorderd is. In de toekomst moet volgens de Commissie ook onderzoek naar " bioprospectie" worden gevoerd, d.w.z. potentiel nuttige biologische substanties, niet-energetische delfstoffen, hernieuwbare energie (met name getijden- en golfenergie) en veilige technologie voor het boren naar gas en olie op zee in extreme klimaten.

EurOCEAN 2010 wordt georganiseerd door het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, in nauwe samenwerking met de Europese Commissie en de mariene afdeling van de Europese Stichting voor Wetenschappen. Er zullen kwesties aan bod komen als de klimaatverandering, mariene biotechnologie (voedselzekerheid, milieu en volksgezondheid); zeevervoer, energie en mariene ruimtelijke ordening. De conferentie zal uitmonden in de goedkeuring van de "Verklaring van Oostende" over de grote uitdagingen van de zeeën en oceanen voor onderzoek en hoe die moeten worden aangepakt.

Nuttige links:

Officiële website van de conferentie en volledig programma:

http://www.Eurocean2010.eu

Websites van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/research/

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_nl.htm


Side Bar