Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

V Bruslju, 12. oktobra 2010

Podnebne spremembe: Evropska unija dosega večja zmanjšanja emisij od obljubljenih

Evropska unija dosega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov že pred letom 2012, za katero se je zavezala. Iz letnega poročila Komisije je razvidno, da bo 25 držav članic, ki so se zavezale k zmanjševanju emisij, doseglo svoje obveznosti

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedergaard je dejala: „Evropska unija ni le podpisala Kjotskega protokola, pri tem nismo ostali pri obljubah. Dejstva kažejo, da svet lahko računa na Evropsko unijo. Kar obljubimo, to tudi izpolnimo. V tem primeru dejansko vodimo k preseganju ciljev.“

Obveznosti iz Kjotskega protokola

S Kjotskim protokolom se je 15 držav, ki so bile v času sklenitve Protokola članice EU, zavezalo k zmanjšanju skupnih emisij toplogrednih plinov v obdobju 2008–2012 v povprečju za 8 % v primerjavi s stopnjo emisij v določenem izhodiščnem letu (v večini primerov je to leto 1990). Ta skupna zaveza je bila vključena v različne nacionalne emisijske cilje za vsako državo članico EU-15, ki so v skladu s pravom EU zavezujoči.

Za EU-27 ni skupnih emisijskih ciljev. Deset od dvanajstih držav članic, ki so k EU pristopile leta 2004 in 2007, ima individualne zaveze v okviru Protokola, tj. v obdobju 2008–2012 zmanjšati emisije za 6 % ali 8 % v primerjavi z letno stopnjo emisij. Le Ciper in Malta nimata določenih ciljev glede emisij.

Dosedanje emisije

Kot je bilo objavljeno junija 2010 (glej IP/10/659), so bile emisije toplogrednih plinov EU-15 v letu 2008, tj. v zadnjem letu, za katerega so na voljo popolni podatki, za 6,9 % nižje od tistih v izhodiščnem letu, čeprav je bila gospodarska rast v EU-15 v istem obdobju okoli 45 %. V primeru EU-27 kot celote so se emisije v obdobju med izhodiščnim letom in letom 2008 zmanjšale za 14,3 %.

Evropska agencija za okolje je v ločenem poročilu začasno ocenila, da so emisije leta 2009 močno upadle zaradi gospodarskega položaja. Ocenjuje se, da so se leta 2009 emisije EU-15 zmanjšale za 12,9 % pod stopnjo v izhodiščnem letu, emisije EU-27 pa za 17,3 % pod stopnjo iz leta 1990.

Napovedi za EU-15 in EU-27

Poročilo Komisije o napredku1 za EU-15 kaže, da bodo skupne emisije toplogrednih plinov v obdobju obveznosti 2008–2012 v povprečju približno 14,2 % pod stopnjo v izhodiščnem letu, če bodo države članice nadaljevale z načrti o kupovanju mednarodnih emisijskih kuponov in z načrtovanimi dejavnostmi pogozdovanja in obnove gozdov.

Pričakovati je, da se bo z obstoječimi politikami in ukrepi, tj. tistimi, ki se že izvajajo, doseglo zmanjšanje emisij v višini 10,4 % pod stopnjo emisij v izhodiščnem letu. Poleg tega bi načrti desetih držav članic EU-15 o nakupu emisijskih kuponov v okviru tržnih mehanizmov Kjotskega protokola omogočili dodatno zmanjšanje v višini 2,7 %, kar bi pomenilo skupno zmanjšanje na približno 13,2 %2 Načrtovano pogozdovanje in obnova gozdov ustvarjata ponore ogljika, ki vsrkavajo ogljikov dioksid iz ozračja, kar bi prispevalo k dodatnemu zmanjšanju za 1,0 %.

V EU-27 bo vseh deset držav članic iz skupine EU-12, ki so si zastavile kjotski cilj, doseglo ali preseglo svoje kjotske obveznosti za 6- ali 8-odstotno zmanjšanje v primerjavi s stopnjo v izhodiščnem letu.

Napovedi, predstavljene v poročilu, prikazujejo kumulativni učinek gospodarske recesije na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Razlike med poročilom Komisije in Evropske agencije za okolje (EEA)

Poročilo Komisije se v pristopu nekoliko razlikuje od poročila, ki ga je danes objavila Evropska agencija za okolje, v katerem je ocenjen napredek EU glede obveznosti iz Kjotskega protokola. Poročilo Komisije upošteva dejanske emisije in napovedi do konca obdobja obveznosti 2008–2012, analiza EEA na ravni držav članic pa temelji le na dejanskih emisijah leta 2008. Ti dve poročili je treba brati v luči teh različnih predpostavk, da bi razumeli razlike v ocenah, predstavljenih v vsakem od njiju.

Dodatne informacije:

Poročilo Komisije je na voljo na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Spletna stran GD za okolje o podnebnih spremembah:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Sporočilo za javnost Evropske agencije za okolje:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Letno povprečje predvidenih emisij EU-27 za sektorje, ki ne spadajo v sistem EU za trgovanje z emisijami, v obdobju 2008–2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Napredek pri doseganju kjotskih ciljev. Poročilo Komisije. COM(2010) 569

2 :

Zaokrožene številke.


Side Bar