Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Bruxelles, 12 octombrie 2010

Schimbări climatice: Uniunea Europeană îşi depăşeşte promisiunile de reducere a emisiilor

Uniunea Europeană își va îndeplini mai repede decât a promis obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră până în 2012. Raportul anual al Comisiei arată că cele 25 de state membre care şi-au stabilit obiective de reducere a emisiilor în cadrul Protocolului de la Kyoto îşi vor respecta angajamentul.

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Uniunea Europeană nu s-a mulțumit doar să semneze Protocolul de la Kyoto şi să facă simple promisiuni. Faptele arată că lumea întreagă poate conta pe noi; ne respectăm întotdeauna promisiunile. Iar în acest caz suntem chiar pe cale să le depăşim.”

Angajamentele de la Kyoto

În cadrul Protocolului de la Kyoto, cele 15 state care erau membre ale UE la data semnării acestuia și-au luat angajamentul de a-și reduce emisiile colective de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 cu o medie de 8% sub nivelurile înregistrate într-un anumit an de referință (1990 în majoritatea cazurilor). Acest angajament comun s-a tradus în obiective naționale de emisii diferite pentru fiecare stat membru al UE-15, care sunt obligatorii în temeiul legislaţiei UE.

Pentru emisiile din UE-27 nu s-a fixat niciun obiectiv comun. Zece din cele douăsprezece state membre care au aderat la UE în 2004 și în 2007 și-au luat angajamente individuale în temeiul protocolului de la Kyoto, angajamente care vizează reducerea emisiilor cu 6% sau, după caz, cu 8% în perioada 2008-2012 față de nivelurile din anul de referință. Cipru și Malta sunt singurele state care nu și-au fixat niciun obiectiv în materie de emisii.

Situația actuală a emisiilor

După cum s-a anunțat în iunie 2010 (vezi IP/10/659), în 2008 — cel mai recent an pentru care sunt disponibile date complete — nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră în UE-15 era cu 6,9% mai mic față de nivelurile din anul de referință, chiar dacă, în aceeași perioadă, economia UE-15 a înregistrat o creștere de aproape 45%. Pentru UE-27 în ansamblu, emisiile au scăzut cu 14,3% între anul de referință și 2008.

Într-un raport separat, estimările provizorii ale Agenţiei Europene de Mediu arată că emisiile din 2009 au scăzut considerabil ca urmare a situaţiei economice. S-a estimat că în 2009 emisiile UE-15 erau cu 12,9% sub nivelurile din anul de referință, iar emisiile UE-27 cu 17,3% sub nivelurile din 1990.

Estimări pentru UE-15 și UE-27

În ceea ce privește UE-15, raportul Comisiei cu privire la progrese1 arată că, în perioada de angajament 2008-2012, emisiile totale de gaze cu efect de seră vor fi în medie cu 14,2% sub nivelurile din anul de referință dacă statele membre îşi respectă planul de achiziţionare a creditelor de emisii internaționale și continuă activităţile planificate de împădurire şi reîmpădurire.

Strategiile și măsurile existente, adică cele deja implementate, ar trebui să conducă la reduceri ale emisiilor de 10,4% față de nivelurile din anul de referință. Pe lângă aceasta, 10 din statele membre ale UE-15 plănuiesc să cumpere credite de emisii în cadrul mecanismelor de piață prevăzute la Kyoto, ceea ce ar putea determina o reducere suplimentară de 2,7%, ridicând astfel reducerea totală la circa 13,2%2. Activitățile de împădurire și reîmpădurire planificate, în urma cărora se creează așa-numitele „puțuri” biologice care absorb dioxidul de carbon din atmosferă, ar contribui cu încă 1,0% la această reducere.

În ceea ce privește UE-27, se estimează că toate cele 10 state membre ale UE-12 care și-au stabilit un obiectiv în cadrul protocolului de la Kyoto își vor respecta sau chiar își vor depăși angajamentele de reducere cu 6 sau 8% faţă de nivelurile din anul de referinţă.

Estimările prezentate în raport demonstrează efectul cumulativ al recesiunii economice asupra diminuării emisiilor de gaze cu efect de seră.

Diferenţe faţă de raportul AEM

Abordarea din raportul Comisiei este uşor diferită de cea din raportul publicat astăzi de Agenţia Europeană de Mediu, care evaluează progresele UE în îndeplinirea obiectivelor de la Kyoto. Dacă raportul Comisiei ia în calcul emisiile reale şi estimările până la sfârşitul perioadei de angajament 2008-2012, analiza la nivel de stat membru efectuată de AEM se bazează pe emisiile reale înregistrate exclusiv în 2008. Cele două rapoarte trebuie interpretate ţinând seama de aceste diferenţe de abordare, pentru a putea înțelege estimarea diferită pe care o prezintă fiecare.

Pentru informații suplimentare:

Raportul Comisiei cu privire la progrese este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

DG Mediu – pagina de start a capitolului schimbări climatice:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Comunicat de presă al Agenției Europene de Mediu:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

e emisiilor UE-27 pentru sectoarele din afara ETS, exprimate ca medie anuală pentru perioada 2008-2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Progrese înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor de la Kyoto. Raportul Comisiei: COM(2010) 569.

2 :

Cifră rotunjită.


Side Bar