Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Brüsszel, 2010. október 12.

Éghajlatváltozás: az Európai Unió az ígértnél nagyobb mértékben tudja csökkenteni kibocsátását

Az Európai Unióban a tervezettnél jobban halad az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban 2012-re vállalt kötelezettségek teljesítése. Az Európai Bizottság éves helyzetértékelő jelentéséből kitűnik, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében kibocsátássökkentési kötelezettséget vállaló 25 tagállam teljesíteni fogja a kitűzött célokat.

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa elmondta: „Az Európai Unió nem pusztán aláírta a Kiotói Jegyzőkönyvet, nem pusztán ígéretet tett a benne foglalt célok megvalósítására. A tények azt mutatják, hogy a világ számíthat az Európai Unióra: amit felvállaltunk, azt meg is valósítjuk. Sőt, a jelek szerint a vállaltaknál többet is tudunk tenni.”

A Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek

A Kiotói Jegyzőkönyv aláírásával a megállapodás idején az Európai Uniót alkotó 15 tagállam (EU–15) kötelezettséget vállalt arra, hogy üvegházhatást okozó gázkibocsátásaikat a 2008–2012-es időszakban egy kiválasztott bázisév (többnyire 1990) kibocsátási szintjéhez képest együtt átlagosan 8%-kal mérséklik. E kollektív kötelezettségvállalást az EU–15 tagállamai egyedi helyzetük szerint megállapított nemzeti kibocsátási célkitűzésként ültették át, amely az uniós jog értelmében rájuk nézve kötelező erejű.

A 27 tagú EU (EU–27) összesített kibocsátásaival kapcsolatban nem született ilyen közös célkitűzés. A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott 12 tagállam közül tíz a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében egyedileg vállalt kötelezettséget arra, hogy kibocsátását a 2008–2012-es időszakban 6%-kal vagy 8%-kal a bázisév szintje alá csökkenti. Csak Ciprus és Málta nem tűzött ki kibocsátáscsökkentési célokat.

A kibocsátás eddigi mértéke

A 2010. júniusi bejelentésnek megfelelően (IP/10/659) az EU–15 tagállamaiban 2008-ban – tehát az adatokkal teljes mértékben dokumentált legutolsó évben – 6,9%-kal volt kevesebb az üvegházhatást okozó gázkibocsátás a bázisév szintjénél, noha ugyanebben az időszakban az EU–15 gazdasága közel 45%-kal növekedett. Az EU–27 egészét nézve a kibocsátások 14,3%-kal csökkentek a bázisév és 2008 között.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) külön jelentést készített, melynek előzetes becslései emellett arra engednek következtetni, hogy 2009-ben a gazdasági helyzet hatására a kibocsátás jelentősen visszaesett: az EU–15 viszonylatában a bázisévhez, azaz 1990-hez képest ez 12,9%-os csökkenést, az EU–27-ben pedig 17,3%-os csökkenést jelent.

Az EU–15-re és az EU–27-re vonatkozó előrejelzések

Az elért eredményeket taglaló bizottsági jelentés1 az EU–15 tekintetében megállapította, hogy a 2008–2012-es kötelezettségvállalási időszakban az üvegházhatást okozó gázkibocsátás átlagosan mintegy 14,2%-kal marad a bázisév szintje alatt, amennyiben a tagállamok a terveknek megfelelően nemzetközi kibocsátási egységeket tudnak vásárolni, illetve élni tudnak az erdőtelepítés és újraerdősítés lehetőségével.

A meglévő – tehát a már végrehajtott – politikák és intézkedések a várakozások szerint a bázisév szintjéhez viszonyított 10,4%-os kibocsátáscsökkenést eredményeznek. Ezen túlmenően további 2,7%-os, azaz összesen 13,2%-os2 csökkentéssel lehet számolni abban az esetben, ha az EU–15 tíz tagállama a terveknek megfelelően a kiotói piaci alapú mechanizmusok alkalmazásával kibocsátási egységeket tud vételezni. A légkörből a szén-dioxidot biológiai úton megkötő „nyelőket” képező, tervezett erdőtelepítés és újraerdősítés ezen felül még 1%-os csökkenést hozna.

Az EU–27 viszonylatában elmondható, hogy a kiotói kötelezettségeket vállaló mind a tíz EU–12 tagállam valószínűleg eléri, sőt túlteljesíti a bázisév szintjeihez mért, 6–8%-os kibocsátáscsökkentési célját.

A jelentésben ismertetett előrejelzések rámutatnak a gazdasági recesszió ÜHG-kibocsátácsökkentésre gyakorolt kumulatív hatására.

Az EKÜ és a Bizottság jelentéseinek eltérései

A bizottsági jelentés és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ma közölt jelentése bizonyos szemléletbeli különbségek miatt némileg eltérő képet mutat a kiotói kötelezettségvállalások teljesítése irányában elért uniós teljesítményről. Míg a Bizottság a 2008–2012-es kötelezettségvállalási időszak egészének tényleges és várható kibocsátásait veszi alapul, az EKÜ jelentése kizárólag a 2008. évi tényleges kibocsátás adatai alapján elemzi a tagállamok eredményeit. A két jelentés áttekintésekor számolni kell ezzel a szemléletbeli különbséggel, mert következtetéseik esetleges eltérései csak így értelmezhetőek megfelelően.

További információk:

A Bizottság helyzetértékelő jelentése a következő weboldalon olvasható:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

a Környezetvédelmi Főigazgatóság éghajlatváltozással kapcsolatos honlapja szintén hasznos információkkal szolgál:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség sajtóközleménye e tárgyban:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Az EU–27 várható kibocsátásai az ETS alkalmazási körébe nem tartozó ágazatokban, a 2008–2012-es időszak éves átlagában kifejezve

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

A Kiotói célkitűzések elérése irányában tett előrelépés. A Bizottság jelentése. COM(2010) 569

2 :

Kerekített számadat


Side Bar