Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Bryssel 12. lokakuuta 2010

EU aikoo tehdä luvattua suurempia kasvihuonekaasupäästöjen leikkauksia

EU on saavuttamassa suunniteltua nopeammin sitoumuksensa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2012 mennessä. Komission vuosittaisesta kertomuksesta ilmenee, että 25 jäsenvaltiota, joille on asetettu vähennystavoitteet Kioton pöytäkirjan nojalla, tulee saavuttamaan sitoumuksensa.

Euroopan unioni on saavuttamassa tavoitteensa, johon se sitoutui allekirjoittamalla Kioton pöytäkirjan. Tämä osoittaa, että muu maailma voi luottaa Euroopan unioniin. Itse asiassa EU tulee jopa ylittämään tavoitteensa", totesi ilmastokomissaari Connie Hedegaard.

Kioton sitoumukset

EU:n 15 ensimmäistä jäsenvaltiota sitoutui Kioton pöytäkirjan nojalla vähentämään kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjään keskimäärin 8 prosenttia tietyn perusvuoden (yleensä vuoden 1990) tasoista vuosina 2008–2012. Tämä yhteinen tavoite on muunnettu kunkin EU15-maan kansallisiksi päästötavoitteiksi, jotka ovat sitovia EU:n lainsäädännön nojalla.

EU27-maiden päästöille ei ole asetettu yhteistä tavoitetta. Kymmenellä niistä 12 jäsenvaltiosta, jotka liittyivät EU:hun vuosina 2004 ja 2007, on Kioton pöytäkirjan nojalla omia sitoumuksia vähentää päästöjään 6 tai 8 prosenttia perusvuoden tasoista vuosiin 2008–2012 mennessä. Kypros ja Malta ovat ainoat jäsenvaltiot, joilla ei ole päästötavoitetta.

Tämänhetkinen päästötilanne

Kuten kesäkuussa 2010 tiedotettiin (ks. tiedote IP/10/659), EU15-maiden kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2008 (viimeisin vuosi, jolta on saatavilla täydelliset tiedot) olivat 6,9 prosenttia alle perusvuoden tasojen, vaikka EU15-maiden talous kasvoi samaan aikaan noin 45 prosenttia. Koko EU:ssa päästöt vähenivät 14,3 prosenttia vuosina 1990–2008.

Euroopan ympäristökeskus arvioi erillisessä raportissaan alustavasti, että vuonna 2009 päästöt vähenivät voimakkaasti talouden tilan vuoksi. Arvioiden mukaan vuoden 2009 päästöt olivat EU15-maissa 12,9 prosenttia ja EU27-maissa 17,3 prosenttia alle vuoden 1990 tasojen.

EU15- ja EU27-maiden ennusteet

Komission kertomus1 osoittaa, että EU15-maiden kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat keskimäärin 14,2 prosenttia alle perusvuoden tasojen sitoumuskaudella 2008–2012, jos jäsenvaltiot – kuten suunniteltua – ostavat kansainvälisiä päästöhyvityksiä sekä toteuttavat metsittämis- ja metsien uudistamistoimia.

Voimassa olevilla jo täytäntöönpannuilla toimintalinjoilla ja toimenpiteillä odotetaan voitavan vähentää päästöjä 10,4 prosenttia perusvuoden tasoista. Lisäksi EU15-maista kymmenen aikoo ostaa päästöhyvityksiä Kioton markkinaperusteisten mekanismien avulla, mikä vähentäisi päästöjä edelleen 2,7 prosenttia, jolloin kokonaisvähennys olisi noin 13,2 prosenttia2. Päästöjä voitaisiin vähentää vielä yksi prosentti lisää toteuttamalla suunnitellut metsittämis- ja metsien uudistamistoimet ja luomalla siten biologisia ”nieluja”, jotka sitovat ilmakehän hiilidioksidia.

EU12-maista kaikki ne kymmenen jäsenvaltiota, joilla on Kioton tavoite, todennäköisesti saavuttavat Kioton tavoitteensa vähentää päästöjä 6 tai 8 prosenttia perusvuoden tasoista tai jopa ylittävät sen.

Kertomuksessa esitetyt ennusteet osoittavat, että talouden taantumalla on kumulatiivinen vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.

Eroavaisuudet EEA:n raporttiin verrattuna

Komission kertomus eroaa lähestymistavaltaan hienoisesti Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tänään julkaisemasta raportista, jossa arvioidaan EU:n edistymistä Kioton sitoumusten saavuttamisessa. Komission kertomuksessa otetaan huomioon sekä todelliset päästöt että vuosien 2008–2012 sitoumuskautta koskevat ennusteet, kun taas EEA:n tekemä jäsenvaltiotason analyysi perustuu pelkästään vuoden 2008 todellisiin päästöihin. Tämä on pidettävä mielessä niitä luettaessa, jotta voidaan ymmärtää, mistä erot johtuvat.

Lisätietoja:

Komission kertomus on nähtävillä osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Ympäristöasioiden pääosaston ilmastonmuutosta koskeva kotisivu :

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Euroopan ympäristökeskuksen lehtitiedote:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Projected EU-27 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Komission kertomus – Edistyminen Kioton tavoitteiden saavuttamisessa. KOM(2010) 569.

2 :

Luku on pyöristetty.


Side Bar