Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

Bruselj, 12. oktobra 2010

Komisija spodbuja študij prevajalstva na čim več univerzah

Evropska komisija je začela novo kampanjo za spodbujanje visokokakovostnega študija prevajanja na številnih evropskih univerzah. Prizadeva si razširiti univerzitetno mrežo „Evropski magistrski študij prevajanja“ (EMT), ki je bila oblikovana lani kot odziv na vedno večje pomanjkanje kvalificiranih prevajalcev na trgu dela. EMT je hkrati mreža in priznana oznaka kakovosti. Do zdaj se je v mrežo uspešno vključilo 34 evropskih univerz (glej povezavo na seznam). Univerze, ki želijo uporabiti oznako EMT, morajo svoj študijski program dati v oceno strokovnjakom za prevajanje, ki so večinoma že člani te mreže. Člani mreže EMT se bodo sestali na letni konferenci v Bruslju 11.–13. oktobra.

„V številnih državah se še vedno dogaja, da se ima lahko kdor koli za prevajalca, ne da bi imel potrdilo o strokovni usposobljenosti. Dolgoročni cilj projekta EMT je zvišati standard usposabljanja za prevajanje – študij z oznako EMT je priznan kot eden najboljših na tem področju“, je razložila evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Projekt EMT je nastal kot odgovor Komisije na dve pereči vprašanji: vedno večje povpraševanje za visokokakovostne jezikovne storitve po svetu in podvojitev uradnih jezikov EU med letoma 2004 in 2007, z 11 na 23.

Povpraševanje po prevajalskih storitvah po svetu hitro narašča. Študija o jezikovni industriji v Evropski uniji iz leta 20091 kaže, da se bo promet v naslednjih letih povečeval za najmanj 10 % letno in da bo industrija do leta 2015 dosegla vrednost 20 milijard evrov.

Jezikovna industrija zajema prevajanje, tolmačenje, podnaslavljanje, sinhroniziranje in „lokalizacijo“ (prilagajanje prevodov za lokalne potrebe). Znanja, ki jih prevajalec potrebuje na modernem trgu dela, so veliko obsežnejša od same jezikovne usposobljenosti. Projekt EMT upošteva, da morajo prevajalci imeti znanja iz podjetništva, vodenja projektov in pogajanj. Na številnih univerzah zdaj študente prevajalstva poleg prevajanja učijo tudi poslovanja.

Skoraj 250 univerz in drugih visokošolskih izobraževalnih ustanov v Evropski uniji zdaj omogoča študij za bodoče prevajalce.

Generalni direktorat Komisije za prevajanje zagotavlja upravno podporo mreži EMT ter je središče izmenjave informacij in najboljših praks. Komisija je dodelila približno 300 000 EUR za upravno podporo in letno konferenco mreže EMT za leto 2010. Vendar pa ne zagotavlja neposredne finančne podpore za študijske programe ali študente.

Dodatne informacije:

Univerze v mreži EMT:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm.

Razpis za prijavo v mrežo EMT:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

Projekt Evropski magistrski študij prevajanja: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm.

GD za prevajanje: http://ec.europa.eu/dgs/translation/.

1 :

Študija Komisije o jezikovni industriji EU: http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm.


Side Bar