Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

Bruksela, dnia 12 października 2010 r.

Komisja zachęca uniwersytety do zwiększenia oferty studiów tłumaczeniowych

Komisja Europejska zachęca uniwersytety do zwiększenia oferty wysokiej jakości studiów dla osób, które chciałyby wykonywać zawód tłumacza. W tym celu Komisja rozszerza sieć uniwersytetów oferujących europejskie studia drugiego stopnia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych (EMT), która powstała w zeszłym roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych tłumaczy. EMT jest nie tylko siecią łączącą uniwersytety, lecz również uznanym znakiem jakości. Obecnie sieć skupia 34 uczelnie z całej Europy (zob. odsyłacz poniżej). Uniwersytety, które chciałyby korzystać z logo EMT, są oceniane pod względem jakości oferowanych studiów przez specjalistów z dziedziny tłumaczeń, w większości członków istniejącej sieci. W dniach 11-13 października członkowie sieci spotkają się na corocznej konferencji EMT.

„W wielu krajach można zostać tłumaczem nie posiadając odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Długofalowym celem projektu EMT jest więc podniesienie standardów kształcenia tłumaczy; studia noszące logo EMT uznawane są za najlepsze z całej oferty”, wyjaśnia Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Projekt EMT został opracowany przez Komisję w odpowiedzi na szybko rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi językowe na całym świecie oraz podwojenie się liczby języków urzędowych UE z 11 do 23, które nastąpiło w latach 2004-2007.

Popyt na usługi tłumaczeniowe na całym świecie rośnie. Wyniki przeprowadzonego w 2009 r. badania na temat sektora usług językowych UE1 pokazują, że będzie on zwiększał się o co najmniej 10% rocznie przez kilka kolejnych lat i szacuje się, że do 2015 r. sektor ten osiągnie wartość nawet 20 mld euro.

Sektor usług językowych obejmuje tłumaczenia pisemne i ustne, tworzenie napisów do filmów oraz dubbing, a także lokalizację (tj. dostosowywanie tłumaczenia do konkretnych potrzeb lokalnych). Umiejętności, których potrzebuje tłumacz na nowoczesnym rynku pracy, coraz częściej wykraczają poza umiejętności czysto językowe. Projekt EMT zakłada, że tłumaczom potrzebne są także umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania projektem oraz negocjacji. Wiele uniwersytetów już teraz uczy studentów studiów tłumaczeniowych, jak prowadzić firmę, a nie tylko, jak tłumaczyć.

Niemal 250 uniwersytetów i szkół wyższych w całej Unii Europejskiej oferuje obecnie studia dla przyszłych tłumaczy.

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej udziela sieci EMT wsparcia administracyjnego i działa jako pośrednik w wymianie informacji i najlepszych praktyk. Komisja przydzieliła ok. 300 tys. euro na pokrycie kosztów administracyjnych i na organizację corocznej konferencji EMT w 2010 r. Nie przyznaje jednak bezpośredniej pomocy finansowej ani uczelniom, ani studentom.

Dalsze informacje:

Uniwersytety uczestniczące w sieci EMT:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

Zaproszenie do składania wniosków o uczestnictwo w sieci EMT:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

Projekt europejskich studiów drugiego stopnia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych:http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

1 :

Badanie Komisji na temat sektora usług językowych w UE: http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm


Side Bar