Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

Brussel, 12 oktober 2010

Commissie wil meer universitaire vertaalopleidingen

De Europese Commissie heeft een nieuwe campagne gelanceerd om Europese universiteiten aan te moedigen om studenten die vertaler willen worden cursussen van hoge kwaliteit aan te bieden. In die context werkt de Commissie ook aan de uitbreiding van haar universitaire netwerk "European Master's in Translation" (EMT), dat vorig jaar is opgezet als een reactie op het groeiende tekort aan gekwalificeerde vertalers op de arbeidsmarkt. Behalve een netwerk is "EMT" ook een erkend kwaliteitslabel. Tot nu toe zijn 34 Europese universiteiten tot het netwerk toegelaten (zie de link hieronder voor de lijst). Universiteiten die het EMT-label wensen te gebruiken, moeten een aanvraag indienen en hun cursusaanbod wordt dan beoordeeld door deskundigen, gewoonlijk leden van het netwerk. Het EMT-netwerk houdt zijn jaarlijkse conferentie te Brussel op 11 -13 oktober.

Androulla Vassiliou, Commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, verklaarde: "In veel landen kan iedereen zich vertaler noemen, zonder dat de minste garantie van professionele bekwaamheid vereist is. Het langetermijndoel van het EMT-project is het niveau van de vertaalopleidingen te verbeteren, en de hoge kwaliteit van cursussen met het EMT-label wordt ook algemeen erkend."

De Commissie heeft het EMT-project ontwikkeld in reactie op twee belangrijke gegevens: een wereldwijd snel groeiende vraag naar taaldiensten van hoog niveau, en de verdubbeling van het aantal officiële EU-talen (van 11 tot 23) in de periode 2004-2007.

De vraag naar taaldiensten in de wereld stijgt explosief. Volgens een onderzoek van 2009 naar de taalindustrie in de Europese Unie1 zal de omzet van deze sector in de komende jaren met ten minste 10% per jaar toenemen, en naar schatting zal de taalindustrie tegen 2015 een bedrag van tegen de 20 miljard euro vertegenwoordigen.

De taalindustrie omvat vertaling, vertolking, ondertiteling, indubben en "lokalisatie" (aan specifieke lokale omstandigheden of behoeften aangepaste vertaling). Op de hedendaagse arbeidsmarkt moeten vertalers over meer dan alleen puur taalkundige vaardigheden beschikken. Het EMT-project gaat ervan uit dat ondernemerschap, projectmanagement en onderhandelingstechniek evenzeer belangrijk zijn. Veel universiteiten bieden al opleidingen die studenten niet alleen leren te vertalen, maar ook hoe zij een bedrijf moeten runnen.

Momenteel bieden bijna 250 universiteiten en andere instellingen van hoger onderwijs in de Europese Unie cursussen aan voor studenten die geïnteresseerd zijn in het beroep van vertaler.

Het directoraat-generaal Vertaling van de Commissie verleent administratieve ondersteuning voor het EMT-netwerk en functioneert als centraal punt voor de uitwisseling van informatie en beste praktijken. De Commissie heeft een bedrag van ongeveer 300 000 euro toegewezen ter dekking van de kosten van de administratieve ondersteuning en van de jaarlijkse conferentie van het netwerk in 2010. Zij biedt geen rechtstreekse financiële steun voor opleidingen of aan studenten.

Voor meer informatie:

Universiteiten die lid zijn van het EMT-netwerk:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

Oproep tot het indienen van aanvragen om lid te worden van het EMT-netwerk:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

Het "European Master's in Translation"-project:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

DG Vertaling: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

1 :

Onderzoek van Commissie naar de taalindustrie in de EU: http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm


Side Bar