Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

Briselē, 2010. gada 12. oktobrī

Komisija vēlas, lai vairāk universitāšu piedāvātu apgūt tulkošanu

Eiropas Komisija piedāvā jaunu stimulu, lai rosinātu Eiropas universitātes piedāvāt augsti kvalificētus kursus tiem studentiem, kuri vēlas strādāt par tulkotājiem. Tā ietvaros Komisija paplašina Eiropas maģistra grāda tulkošanā (EMT) universitāšu tīklu, kas tika izveidots pagājušajā gadā, lai apmierinātu arvien lielāko pieprasījumu darba tirgū pēc pienācīgi kvalificētiem tulkotājiem. EMT tīkls vienlaicīgi ir arī atzīta kvalitātes zīme. Patlaban 34 Eiropas universitātes ir veiksmīgi pieteikušās, lai pievienotos tīklam (sarakstu skatīt tālāk norādītajā pirmajā tīmekļa vietnē). To universitāšu, kuras vēlas pievienoties tīklam, kursus izvērtē tulkošanas eksperti, no kuriem lielākā daļa ir esošā tīkla dalībnieki. EMT tīkla ikgadējā konference norit Briselē no 11. līdz 13. oktobrim.

"Daudzās valstīs katrs var sevi uzskatīt par tulkotāju bez jebkādas profesionālās kompetences garantijas. EMT projekta ilgtermiņa mērķis ir celt tulkošanas studiju latiņu; kursu, kam ir EMT apzīmējums, uzskata par vienu no labākajiem savā nozarē," skaidroja Eiropas komisāre izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās, Andrula Vasiliu.

Komisija iecerēja EMT projektu, lai risinātu 2 galvenās problēmas: strauji augošo pieprasījumu pēc augsti kvalificētiem valodu pakalpojumiem visā pasaulē un ES valodu skaita divkāršošanos no 11 valodām 2004. gadā līdz 23 – 2007. gadā.

Pasaulē aug pieprasījums pēc tulkošanas pakalpojumiem. No 2009. gada pētījuma par Eiropas Savienības valodu nozari1 izriet, ka pašreizējais apgrozījums turpmākajos gados pieaugs par vismaz 10 % gadā, un aplēses liecina, ka līdz 2015. gadam nozare būs 20 miljardus eiro vērta.

Valodu nozarē ietilpst tulkošana, mutiskā tulkošana, subtitru tulkošana, dublāža un lokalizēšana (tulkojumu pielāgošana īpašām lokālām vajadzībām). Modernajā darba tirgū tulkotāju prasmes arvien vairāk sniedzas daudz tālāk par vienkārši lingvistiskām spējām. EMT projektā ir noteikts, ka tulkotājiem vajadzīgas arī prasmes uzņēmējdarbībā, projektu vadībā un sarunu procedūrā. Piemēram, daudzās universitātēs patlaban tulkošanas studiju studentus paralēli tulkošanai māca arī vadīt uzņēmumu.

Patlaban gandrīz 250 universitātes un citas augstākās izglītības iestādes Eiropas Savienībā piedāvā kursus topošajiem tulkotājiem.

Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts administratīvi atbalsta EMT tīklu un darbojas kā informācijas un paraugprakses apmaiņas centrs. Komisija ir piešķīrusi aptuveni 300 000 eiro administratīvā atbalsta un ikgadējās tīkla konferences izdevumu segšanai 2010. gadā. Tā nesniedz tiešu finansiālu atbalstu studiju kursiem vai studentiem.

Papildu informācija:

EMT tīkla universitātes:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

Aicinājums iesniegt pieteikumus dalībai EMT tīklā:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

Projekts “Eiropas maģistra grāds tulkošanā”:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

Tulkošanas ģenerāldirektorāts: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

1 :

Komisijas pētījums par ES valodu nozari http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm


Side Bar