Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

Briuselis, 2010 m. spalio 12 d.

Komisija norėtų, kad vertimo raštu programas siūlytų daugiau universitetų

Europos Komisija ėmėsi iniciatyvos skatinti daugiau Europos universitetų siūlyti kokybiškas programas studentams, norintiems dirbti vertėjais. Todėl ji toliau plėtoja Europos vertimo raštu magistro studijų (EMT) tinklą, suburtą pernai reaguojant į didėjantį tinkamos kvalifikacijos vertėjų trūkumą darbo rinkoje. EMT yra ne tik tinklas, bet ir pripažintas kokybės ženklas. Šiuo metu tinklui priklauso 34 Europos universitetai (nuoroda į jų sąrašą pateikiama toliau). Tinklo nariais norinčių tapti universitetų programas vertina vertimo raštu ekspertai, kurių dauguma jau priklauso tinklui. Metinė EMT tinklo narių konferencija šiemet vyksta Briuselyje spalio 11–13 d.

„Kai kuriose šalyse bet kuris asmuo, net ir neturintis reikiamos profesinės kvalifikacijos, gali skelbtis esąs vertėjas. Ilgalaikis EMT iniciatyvos tikslas – didinti vertėjų raštu rengimo standartus. EMT ženklu pažymėtos vertimo raštu programos laikomos pačiomis geriausiomis šios srities programomis“, – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

EMT projektą Komisija pradėjo siekdama išspręsti dvi problemas: patenkinti sparčiai augančią kokybiškų kalbinių paslaugų paklausą visame pasaulyje ir susidoroti su sunkumais, kilusiais po 2004 m. ir 2007 m. plėtros etapų, kai oficialiųjų ES kalbų skaičius išaugo nuo 11 iki 23.

Vertimo raštu paklausa visame pasaulyje auga labai sparčiai. 2009 m. Europos Sąjungos kalbų pramonės tyrimo1 duomenimis, šios srities apyvarta ateinančius kelerius metus didės bent po 10 proc. kasmet, o iki 2015 m. jos vertė išaugs iki 20 mlrd. EUR.

Kalbų pramonę sudaro vertimas raštu, vertimas žodžiu, subtitravimas, dubliavimas ir vertimo pritaikymas vietos reikmėms. Šiuolaikinėje darbo rinkoje vertėjas turi ne tik mokėti kalbų, bet ir turėti kitų įgūdžių. EMT projekto rengėjai pripažįsta, kad vertėjams būtini verslumo, projektų valdymo, derybų įgūdžiai. Daugelyje universitetų vertimo programų studentai mokosi ne tik versti, bet ir plėtoti verslą.

Šiuo metu vertimo raštu programas vykdo beveik 250 Europos Sąjungos universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų.

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas EMT tinklui teikia administracinę pagalbą ir yra dalijimosi informacija ir gerąja patirtimi centras. Administracinės pagalbos ir 2010 m. tinklo metinės konferencijos išlaidoms padengti Komisija skyrė apie 300 000 EUR. Tiesioginė finansinė parama universitetams ar studentams neteikiama.

Daugiau informacijos

EMT tinklui priklausančių universitetų sąrašas:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

Kvietimas teikti narystės EMT tinkle paraiškas:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

Europos vertimo raštu magistro studijų (EMT) projektas:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

Vertimo raštu generalinis direktoratas: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

1 :

Komisijos atliktas ES kalbų pramonės tyrimas: http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm.


Side Bar