Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

Bryssel 12. lokakuuta 2010

Komissio haluaa useampiin yliopistoihin laadukasta kääntäjänkoulutusta

Euroopan komissio toivoo, että useammat eurooppalaiset yliopistot tarjoaisivat korkeatasoista koulutusta kääntäjiksi haluaville opiskelijoille. Asioiden vauhdittamiseksi komissio aikoo laajentaa vuonna 2009 perustamaansa eurooppalaisten kääntäjänkoulutusohjelmien EMT-verkostoa (European Master's in translation). Verkosto perustettiin, koska pätevistä kääntäjistä on entistä enemmän pulaa työmarkkinoilla.

EMT-verkosto on kokoontuneena vuosittaiseen konferenssiinsa Brysselissä 11.–13. lokakuuta.

EMT on paitsi verkosto, myös tunnustettu laatumerkki. Tähän mennessä verkoston jäsenyys on myönnetty 34 eurooppalaiselle yliopistolle (ks. jäljempänä oleva linkki). EMT-laatumerkkiä tavoitteleville koulutusohjelmille tehdään asiantuntija-arviointi, jossa arvioijina ovat enimmäkseen verkoston jäsenet.

”Monissa maissa kuka tahansa voi sanoa olevansa kääntäjä ilman, että ammatillisesta pätevyydestä on mitään takeita. EMT-hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kääntäjäkoulutuksen tasoa. EMT-laatumerkin saaminen tarkoittaa, että koulutusohjelma kuuluu alan parhaimmistoon”, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Komission käynnistämän EMT-hankkeen taustalla on kaksi keskeistä tekijää: korkeatasoisten kielipalvelujen maailmanlaajuisen kysynnän nopea kasvu ja EU:n virallisten kielten määrän kaksinkertaistuminen 11:sta 23:een vuosina 2004–2007.

Käännöspalvelujen tarve on kasvanut räjähdysmäisesti kaikkialla maailmassa. Euroopan unionin kielitoimialasta vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen1 mukaan alan liikevaihto tulee lähivuosien aikana kasvamaan vähintään 10 %:n vuosivauhdilla. Liikevaihdon arvioidaan nousevan jopa 20 miljardiin euroon vuoteen 2015 mennessä.

Kielitoimiala käsittää kääntämisen, tulkkauksen, tekstityksen, päälleäänityksen ja lokalisoinnin (eli käännöksen mukauttamisen paikallisiin tarpeisiin). Nykyajan työmarkkinoilla kääntäjillä on oltava muitakin kuin pelkästään kielellisiä taitoja. EMT-hankkeessa lähdetäänkin siitä, että alan ammattilaisilta vaaditaan myös mm. yrittäjyys-, projektinhallinta- ja neuvotteluosaamista. Kääntämistä opiskeleville opetetaankin nykyään monissa yliopistoissa käännöstaitojen lisäksi yritystoimintaa.

Euroopan unionissa lähes 250 yliopistoa ja muuta korkeakoulua tarjoaa tällä hetkellä kääntäjänkoulutusta.

Komission käännöstoimen pääosasto tukee EMT-verkostoa hallinnollisesti ja toimii tiedon- ja parhaiden toimintatapojen vaihdon yhteyspisteenä. Komissio on varannut vuoden 2010 talousarviostaan noin 300 000 euroa hallinnolliseen tukeen ja verkoston vuosittaiseen konferenssiin. Se ei kuitenkaan anna suoraa taloudellista tukea koulutusohjelmille tai opiskelijoille.

Lisätietoja:

EMT-verkostoon kuuluvat yliopistot:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

EMT-verkostoon liittymistä koskeva hakemuspyyntö:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

European Master’s in Translation -hanke:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

Käännöstoimen pääosasto: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

1 :

Komission tutkimus EU:n kielitoimialasta http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm


Side Bar